Archive by Author

Hemelse daders

hemelse daders

De aartsbisschop van Keulen, kardinaal Rainer Maria Woelki, heeft geen aantoonbare!!?? fouten gemaakt in de omgang met gevallen van seksueel misbruik in zijn bisdom. Zijn voorgangers en een aantal directe collega’s hebben echter wel verzaakt. Dat blijkt uit een ruim 800 pagina’s dik onderzoek van een aantal advocaten. Die stellen bovendien vast dat de administratie van misbruikzaken een chaos is en dat het welzijn van de dader boven het belang van het slachtoffer werd gesteld.

De advocaten onderzochten hoe het aartsbisdom Keulen tussen 1975 en 2018 omging met gevallen van seksueel misbruik. Dat deden ze in opdracht van het bisdom. Ze stellen vast dat er zeker 200 daders moeten zijn, en meer dan driehonderd slachtoffers.

Kardinaal Woelki eerste reactie is: “we weten al lang dat geestelijken zich schuldig hebben gemaakt aan seksueel misbruik. Ze hebben het vertrouwen dat ze kregen beschaamd en slachtoffers niet in bescherming genomen.

‘Verdoezelen, onder de rozen houden, een heimelijk oud katholiek gebruik’ (aanvullende quote Bert Smeets)

Eén van zijn hulpbisschoppen is van zijn taak ontheven. Woelki heeft twee andere ‘hoge’ functionarissen in zijn aartsbisdom, die aantoonbare fouten hebben gemaakt, met onmiddellijke ingang van hun taken ontheven.

Onrust in katholieke kerk

Heilig

Dit onderzoek zorgt al maanden voor onrust in de katholieke kerk in Duitsland. Het rapport dat gisteren is gepresenteerd, is het tweede rapport, een eerste ligt al maanden in een la. De kardinaal hield dat uit de publiciteit, onder het mom van mogelijke onderzoeksfouten.

Mensen binnen en buiten de kerk zijn daar hoogst verontwaardigd over. Want wie stukken uit de publiciteit houdt, laadt het vermoeden op zich zaken te willen verdonkeremanen, luidt de kritiek. Duizenden katholieken hebben zich daarom de afgelopen tijd uit de kerk laten uitschrijven.

Maar de verontwaardiging gaat verder. Ook tientallen priesters zijn kritisch op de manier waarop hun bisschop met de onderzoeken is omgegaan. Ze schreven open brieven op hun websites en in de media en pleitten voor zijn vertrek. Onder hen is pastoor Klaus Koltermann uit Dormagen: “Alles lijkt alleen maar om de daders en hun bescherming te gaan. Waar zijn de slachtoffers in dit verhaal?” 

(MCU) Ook in Nederland mochten wij in stille achterkamertjes ons verhaal doen voor een, soms strenge, quasi-onafhankelijke  commissie leden. Het verdeel en heers spel wat de kerk speelde in de media met slachtoffer-organisaties heeft vergaande gevolgen gehad voor de slachtoffers.

eigen, verwaarloosd kunstwerk Bert Smeets

Dat mensen die tot voor kort nog naar de kerk gingen, zich nu laten uitschrijven, begrijpt pastoor Klaus Koltermann uit Dormagen wel. In zijn parochiekerk vindt vanavond een gebedsdienst voor de slachtoffers plaats. In Nederland, Sterre der Zee basiliek te Maastricht bij inzegening ‘weg naar verzoening’ sculptuur door kunstenaar Pierre Habets mocht de naam van Gijsen liever niet genoemd worden, toen Gijsen door de commissie Deetman werd veroordeeld.

Typisch een gevalletje van katholiek morbide schuldbesef: hoe pijnlijk maar voor wie?

Patrick Bauer, in het dagelijks leven werkzaam als pastoraal werker, reageert: “Als ik kinderen voorbereid op de Eerste Communie, leer ik ze wat biechten inhoudt. Namelijk dat je nadenkt over wat je verkeerd hebt gedaan, daar vergeving voor vraagt en voortaan oprecht je best doet om het niet nog een keer te doen. Precies dat hoop ik ook van de aartsbisschop en de mensen om hem heen.”

Wir haben es gewusst……

niet liegen

Neder-camp

Nederlanders jullie hebben gekozen, een paar lichtpuntjes zoals Bij1 want het is broodnodig volgens haar lijstrekker en ook ik onderschrijf dit, de rassenongelijkheid mag niet toenemen. Alleen 1 is maar alleen met 1 zetel. De meerderheid stemt rechts in ons land VVD, PVV, Ja21, FvD, SGP, aangevuld met een grote kwak witte mosterd aan middenpartijen, die maar geen lijstrekker kunnen kiezen zoals bij het CDA zoeken ze nog steeds de nieuwe messias. Veel nieuwe mini parlementsleden zullen voor het TV camp licht verschijnen dus de talk-shows moeten nog hardere keuzes maken; BN’ers niet laten vallen of het nieuwe gezicht van een pan-pan partij aan het woord laten. Ze mogen na lange vragen een zinnetje uitspreken. Kaag straalt en heeft er geen last van, nu weten we dat ze niet alleen een goed debater is maar ook nog kan dansen op tafels dus wees zuinig op uw porselein.

Laatst genoemde partij kan nu het groene etiket (en andere progressieve labels) over haar kleurloze status hangen en ons Nederlanders in de 21 eeuw verblijden met grijze, frauduleuze VVD standpunten. Nu maar hopen dat het weer niet omslaat en de dijken breken dan gaat zowel het gas uit de grond als alle water in de put….Nederlanders houden niet van verandering en gaan liever met de tent een leven lang naar dezelfde camping. De beheerder blijft dezelfde maar zijn gasten lopen verdoofd rond. Nederland de ideale camping voor politieke partijen.

Kapitalistische observaties voor de burger

Duik Duck

Enkele observaties: de kasreserves en bedrijfswinsten van multinationals waren nog nooit zo hoog; de bonussen aan de top zijn terug; niet eerder zijn zoveel (verspillende) fusies en overnames gedaan; de bedragen voor terugkoop van aandelen stijgen al jaren; de belastingafdrachten van multinationals dalen al decennia. En: het besteedbaar inkomen van werkenden stagneert al veertig jaar; de loonstijgingen blijven al tien jaar achter bij de productiviteitsstijgingen; het deel van de jaarlijks geproduceerde toegevoegde waarde dat als loon wordt uitgekeerd bevindt zich op het laagste niveau sinds de oorlog; het gat dat de bankencrisis in overheidsbegrotingen heeft geslagen is afgewenteld op burgers in de vorm van hogere inkomsten- en consumptiebelastingen en bezuinigingen op overheidsdiensten.

Kortom: er is iets grondig mis met het kapitalisme. De ruige bevrijding van de ketenen van het keynesianisme in de jaren zeventig heeft de onderhandelingsmacht van het kapitaal fors vergroot. Terwijl arbeid gebonden is aan streek en taal, is kapitaal vluchtig en kosmopolitisch geworden, ook al zijn er nog altijd boekhouders, advocaten en trustboeren nodig om het te laten vliegen. De dreigmacht van het grootbedrijf – ‘voor jou tien anderen’; ‘als je de dividendbelasting niet afschaft, vertrekken we’ – heeft een orde gecreëerd die de uitbuiting van mens, dier en natuur zozeer heeft geperfectioneerd dat we aanhikken tegen de grenzen van wat sociaal, politiek en ecologisch mogelijk is.

Het is de uitkomst van decennia hersenspoeling die begon in 1976 toen twee Amerikaanse economen een nieuwe probleemdefinitie van de beursgenoteerde onderneming gaven. Hoe zorgen we ervoor dat bestuurders de belangen van eigenaren dienen in plaats van hun eigen megalomanie? In dit ‘principaal-agent-probleem’ zaten twee vooronderstellingen: 1. dat aandeelhouders de eigenlijke meesters van de onderneming zijn, 2. dat winstmaximalisatie het enige doel is van de beursgenoteerde onderneming.

Het zou een van de meest geciteerde economieteksten ooit worden en de vooronderstellingen ervan zouden wereldwijd terechtkomen in wetteksten die het bestuur van ondernemingen aandeelhoudersvriendelijker moesten maken. Corporate governance ging het heten en je vindt de sporen ervan overal. In directieven van de EU, in de fixatie van krant, radio en tv op kwartaalresultaten en AEX, in discussies over overnames en beschermingswallen.

Ook in Nederland is sinds de jaren negentig de wetgeving meer en meer gericht op bescherming van aandeelhoudersbelangen. Het structuurregime dat werknemers een plaats in de bestuurskamer gaf, is vervangen door een vrijwillige gedragscode gebaseerd op het principe: pas toe of leg uit. De rechten van aandeelhouders zijn versterkt, beschermingsconstructies afgebouwd, werknemers op afstand gezet.

De rechten van aandeelhouders zijn versterkt, werknemers op afstand gezet

Het was bedoeld om Nederlandse multinationals meer in de Anglo-Amerikaanse pas te laten lopen, Nederland aantrekkelijker te maken voor buitenlandse ondernemingen, de koersen van Nederlandse multinationals op te krikken, de Amsterdamse effectenbeurs te stimuleren, Nederlandse multinationals minder makkelijke overnameprooien te laten zijn en beter in staat te stellen buitenlandse ondernemingen over te nemen. En om de bonussen van Nederlandse bestuurders internationaal concurrerender te maken. Want dat was de voornaamste uitkomst van de neoliberale aandeelhoudersrevolutie: exorbitante verrijking aan de top door managers uit te betalen in (opties op) aandelen. De gedachte was dat je zo de belangen van eigenaar en bestuurder het beste op een lijn kon krijgen.

Schuchtere respons (tergend traag)

San Deurinck (mensen rechten in de kerk)

Mensenrechten in de kerk

Beste overlever en bondgenoot,

Door Corona lijkt heel wat stilgevallen. Ook onze werking.

Maar is dat wel zo?

Er zijn enkele thema’s binnen onze werking die wij u toch graag meedelen. Misschien dat een of ander punt je interesseert.

Hier volgt een lukrake lijst punten die wij opvolgen of zelf uitwerken, niet zonder jouw bemoedigende steun.

1

Operatie Kelk

Na tien jaar stilliggen zijn er weer zittingen hierover in het Justitiepaleis in Brussel. Er was er eentje in 2020. In 2021 was er al eentje in februari. De opvolging is voor 24 maart.

Tergend traag: het gaat nog altijd over de discussie mag er wel/mag er niet nog bijkomend bewijsmateriaal toegevoegd worden aan het dossier van Operatie Kelk.

Intussen is ook duidelijk geworden dat de Rechtbank zomaar op vraag van de Kerk in beslag genomen documenten aan de bisschoppen heeft terug bezorgd. Ook dat moet nog uitgevlooid worden.

2

San Deurinck

Op 30 januari 2021 was het tien jaar geleden dat San plots overleed. San was toen al bijna twee jaar zeer actief in onze stuurgroep. Hij onderhandelde mee bij de oprichting van de parlementaire commissie (2010). Intussen had hij vele scherpe maar ook ludieke teksten over deze problematiek geschreven. Hij was zinnens dit in een boek uit te geven. Dat is er spijtig genoeg niet meer van gekomen.

Maar nu, tien jaar later… is het boek klaar. De titel is ‘Stuxkes’. De titel die hij zelf gekozen heeft.

Als Werkgroep geven wij het boek uit (zie kaft in bijlage). Het kan besteld worden door 15 euro te storten (portkosten inbegrepen).

BE82 0688 9104 6168

Mensenrechten in de Kerk

Panoramalaan 8

1560 Hoeilaart

met vermelding: Stuxkes + je eigen leveringsadres.

Het boek zal u met de post worden opgestuurd. 

3

Godvergeten

Dit wordt het sterkste project van 2021 – 2022

Igrid Schildermans en Ibbe Daniëls, twee regisseurs zijn gestart met het uitwerken van reeks (vergelijkbaar met de reeksen die eerder op Canvas werden uitgezonden: De kinderen van de holocaust/verzet/collaboratie…) rond het seksueel misbruik in de Belgische kerk.

De trailer is al klaar. De werktitel ook: Godvergeten. Die belooft!

Echt sprekend, pakkend, openbarend. Geen woorden voor…

Overlevers krijgen en nemen het woorden.

Intussen hebben al om en bij de vijftien mensen (onder jullie) toegezegd er aan mee te willen werken. Dikke merci! Dat is heel moedig en zeker bevrijdend. 

Wie nog interesse heeft, kan dit altijd nog laten weten via dit mailadres of via 054 24 50 80.

Dit wordt in 2022 echt de moeite!

4.

Samen op weg… een HErkenningsdag

Alles hangt een beetje af van de evolutie van de corona pandemie maar als stuurgroep willen we je deze zomer uitnodigen samen een mooie wandeling te maken. Tijd om weer een en ander met elkaar te delen. Binnen de stuurgroep werd gesuggereerd: Limburg, bv. Bokrijk, Conenterra, de Terrhills, wandelen door het water… en afsluiten met een pick-nick, een horecazaak of barbecue… Plaats en tijd worden tijdig meegedeeld.

5 

Europees Hof

Een klein deel sterkhouders onder ons hebben het uitgehouden met de Class Action (de groepsvordering) via advocatenkantoor Van Steenbrugghe. Er is nu toch een schuchtere respons van het Europees Hof voor de Rechten van Mens, zodat er dit jaar een eerste uitspraak komt… 

Mocht er een positief besluit komen, dan is de zaak nog niet rond, … dan is ze eindelijk maar begonnen. 

6.

Terugbetaling therapiekosten

Intussen hebben we vernomen dat er een paar overlevers die een dossier hebben afgesloten in Arbitrage of in een Opvangpunt naast het bedrag dat toen werd afgesproken, een bijkomende vergoeding krijgen (terugbetaling van gemaakte kosten) voor de kosten die mensen maken als ze een therapie, behandeling of opname meemaken als gevolg van het misbruik.

Wie dit ook wenst te vragen kan hiervoor contact opnemen met professor Keirse of met de voorzitter van Dignity Herman Cosijns.

Cosijns.herman@skynet.be

Emmanuel.Keirse@med.kuleuven.be

www.mensenrechtenindekerk.be

10 maart 2021

IN NEDERLAND HEEFT DE KERK DE DEUR DICHTGEDAAN. ZE ZIJN ER NIET ONDANKS DAT ER AFSPRAKEN STONDEN….slaap,slaap,slaap!

Deetman met een baguette aan de slag (een Franse inhaal manoeuvre)

Niet 3000 maar mogelijk 10.000 kinderen zijn sinds de jaren 50 het slachtoffer geworden van misbruik door Franse priesters en andere kerkfunctionarissen. Dat zegt de commissie die onderzoek doet naar seksueel misbruik door de Rooms-Katholieke Kerk in Frankrijk in de afgelopen zeventig jaar.

De voorzitter van de onafhankelijke commissie, die in 2018 door bisschoppen in het leven werd geroepen om de omvang van het misbruik in kaart te brengen, maakte het cijfer vandaag bekend in een ontmoeting met de pers.

Bij de aanvang van het onderzoek ging de commissie nog uit van zeker 3000 misbruikslachtoffers onder minderjarigen en kwetsbare volwassenen. Maar na het horen van 6500 getuigenissen zegt voorzitter Sauvé het aantal misbruikslachtoffers te hebben onderschat.

Smartegeld

De commissie schatte eerder dat er zo’n 1500 geestelijken en andere betrokkenen bij de kerk zich schuldig hebben gemaakt aan het misbruik, maar het onderzoek in archieven van de bisdommen is nog in volle gang. (ah die doen niks, de bisschoppen moeten gevrijwaard blijven (het is alleen het lager personeel dat zich schuldig heeft gemaakt aan misbruik; bisschop de Korte). Kort door de bocht maar Nederland geloofde de man.

Waarom treedt de paus niet harder op bij al die misbruikzaken? Onze katholicisme-redacteur Stijn Fens zoekt antwoord op de vraag: Waarom grijpt de huidige paus Franciscus niet harder in?

(reactie: Bert Smeets MCU)

FAIT DIVERS

Hard ingrijpen? Deed en doet geen enkele Paus meneer Fens want het is dweilen met de kraan open, er zitten structureel méér homoseksuele zeden delinquenten in Amerikaanse gevangenissen dan hetero (niet dat die beter zijn maar qua data is er wel een substantieel verschil; hoewel er niet een direct verband tussen pedofilie en homoseksualiteit / heteroseksualiteit bestaat, kan het hoge aantal, zoals in ‘ons’ internaat arme broeders Franciscanen te Bleijerheide het seksueel geweld verklaard worden door verschillende factoren (fait divers) van celibaat en gesloten instellingen tot verwaarloosde ouder-kind relaties plus een mix van maagdelijke disciplines en een over de top gestalde zelf-verloochening, cultuur. Van de 24 broeders waren 18 franciscanen pedofiel. Veruit bij de meeste zaken werd door de Cie. Deetman compensatie verleend.

 Welke Paus heeft het seksueel geweld wel op de agenda gezet, geen enkele en zeker JP nr. 2 niet, de Pool; hij sloot als geen ander zijn ogen. Stijn Fens brengt het misbruik geweld als shownieuws en je ziet met de jaren de doofpot groeien.

Er sprake is van een grote onderrapportage (= het niet melden van incidenten). Daarnaast zijn inmiddels veel archieven vernietigd. Daar tegenover staan valse meldingen (overrapportage), die kunnen zorgen voor overschatting van de aantallen. Het aantal valse meldingen is echter heel klein. Omdat de onderrapportage veel hoger wordt ingeschat dan het aantal valse meldingen, is het erg waarschijnlijk dat de daadwerkelijke misbruikaantallen duidelijk hoger liggen dan de door onderzoekscommissies vastgestelde aantallen. De Nederlandse onderzoekscommissie heeft getracht dit probleem te ondervangen door niet alleen uit te gaan van meldingen van misbruik, maar ook een grootschalige enquête te organiseren, (al iets van gehoord Stijn???).

[ + ]