Archive by Author

Motie van Nispen

Naar aanleiding van de motie Van Nispen (Kamerstukken II 2017/18, 34843, nr. 32) en in opdracht van het ministerie van VWS en het ministerie van J&V voert de Nationaal Rapporteur Mensenhandel en Seksueel Geweld tegen Kinderen onderzoek uit naar de huidige stand van zaken omtrent vier commissierapporten betreffende (seksueel) geweld tegen kinderen. Dit betreft de rapporten van de commissies Deetman, Samson, De Vries, en De Winter. Er wordt onderzocht in hoeverre de aanbevelingen uit deze rapporten door de verschillende partijen zijn opgevolgd. Deze vraag kan deels worden beantwoord door middel van literatuuronderzoek op basis van openbare bronnen en deels door middel van interviews met de betrokken partijen.

Over de stand van zaken met betrekking tot de aanbevelingen door de Commissie Deetman (rapport 1) is dankzij goede verslaglegging en verschillende onderzoeksrapportages naar aanleiding van het rapport veel bekend, vooral over welke initatieven zijn ontplooid en welke organisaties wanneer en met welk doel zijn opgericht. Er is echter minder (openbaar) bekend over hoe de samenwerking tussen de verschillende partijen verliep en hoe slachtoffers de verschillende initiatieven van de R. K Kerk hebben ervaren. Ik hoop dat u me daar meer over kunt vertellen. Ik zag vorige week ook uw reactie op de aankondiging door de paus betreffende nieuwe wetgeving waardoor – in ieder geval op papier – seksueel misbruik beter aangepakt kan worden.

Dan slaat u de spijker op de kop….op papier want de kerk kan, mag en wil het probleem niet aanpakken, noch oplossen.

 

 

Vriendelijke groet,

Dr. Sophie van der Zee

Functie Elders

Pop against Pope

FUNCTIE ELDERS

Al decennia regeert het christelijk ‘denken’ het CDA denken in onze provincie. Al decennia is hypocrisie deel van onze vrienden-republiek (nee, niet het boek van Joep Dohmen maar dandy schrijver Karel Joan Lodewijk Alberdingk Thijm bekend onder het pseudoniem Lodewijk van Deyssel, Amsterdam. Lodewijk van Deyssel de Rolduc-roman De kleine republiek (uit 1889).

Als je tegen de stroom ingaat wordt een anathema, een banvloek uitgesproken, een fluister anathema, en alleen God kan het verstaan gelijk de spits-gevoelige oortjes van onze bestuurders, die ergens op de achtergrond een dealtje sluiten met een paar leuke dames en het vertier compleet maken. Op alle vlakken kom je deze banvloek tegen, in de cultuur, in de media niks komt boven water, alles ging de doofpot in.

Mea culpa zullen we ‘HET’ maar benoemen want nu CDA invloed en macht tanende is ontstaat er hoop voor een open, transparante cultuur. Hoewel ik heb recentelijk informatie aangevraagd bij het historisch archief en daar vind men belangstelling al helemaal niet leuk want (bij dezelfde God) slingert er veel rond de doofpot.

In 1985 kwam ik voor het eerst in aanraking met deze vrienden-club door het maken van een LP ‘Pop Against Pope’, er was een expositie georganiseerd door SPL en de provincie uitgenodigd als subsidie gever. Alle leden liepen geschokt zonder iets te zeggen langs onze kraam; ‘niet zien, niet horen, oogkleppen op’, was het devies;  Het  complete provincie bestuur wandelde vrolijk langs onze prachtig affiches en de LP Pop Against Pope, hoes met een vrolijke, stoned paus net van een marihuana stick gerold, ja dan wordt je heel populair in het zuiden. 

De LP wordt tot op de dag van vandaag geboycot en waar ik helemaal van baal is van de solidariteit onder muziekanten want die lopen met iedere wind mee. Nog nooit heeft zich iemand solidair verklaard en zeker geen journalisten aan de leiband van deze CDA cultuur / origine laat zich horen. De aantekeningen van Pieter Omtzigt drukt ons weer op de feiten hoe gemeen en hoe je gekoeioneerd wordt in deze partij én onze provincie, ondanks de urgentie van tal van verkiezingen thema’s.

We schrijven het jaar 2010 het bleef eerst stil in onze brave provincie, zelfs toen ik met onze stichting Mea Culpa frequent op TV kwam moesten de vrienden van de canonieke republiek opeens een draai maken naar het grote misbruik schandaal in de RKK en ons volgen! Een journalistieke ramp zult u zeggen, helaas zwijgen betekend zwijgen voor het brave borsten kliekje want dat deden zwijgen. Al decennia zwegen de Limburgse media over het seksueel geweld op internaten.

U denkt daar bleef het bij, nee hoor ik werd gelijk verstoten van Limburgse podia, geen krant durfde te schrijven over de LP en de paus moest gevrijwaard blijven van kritiek want de man zou slechts, trouwe, volgzame burgers ontmoeten in ons land. Het waren net Polen, die Limburgers. Vervolgens bleef ik muziek maken en schreef ik ‘Still More People’, (more people still more people put people down) brachten een onschuldig singeltje uit met The Clan,  resultaat geboycot.

En zo kan ik nog wel heel wat projecten doorgaan (Bedroom Monkees, CD ‘Born To Love’ met leden van de Frank Boeijen groep, geen aandacht voor, wel als een van de Alpen zusje haar slipje kwijtraakt is hot news.

De documentaire ‘Tussen Kathmandu en Bleijerheide’ kreeg kort radio aandacht maar werd gelijk door de hersenkabouters van L1 verworpen en geridiculiseerd, door de plat deskundigen. Krijgen ze dan nog steeds betaald voor deze censuur? Zelfs nu in 2021??

Isolation

Vrijheid van meningsuiting in China? In N. Korea? Het westen verwijst er maar al te graag naar de ontbrekende vrijheid van meningsuiting aldaar maar hier gaan ze subtieler te werk, en heel wat zwijggeld gaat achter de ruggen om, money talks and swears. De cultuur van zwijgen, van oppertune deals en achterklap en uitsluiting (Isolation) want ik heb onlangs nog verwezen naar ‘ onze’ nieuwe Roermondse bisschop naamgenoot Smeets (geen familie) die op de hoogte is van mijn trauma ‘Isolation’, net als kardinaal Eijk dat ik wekenlang opsloten werd op internaat, en zelfs nu ze deze ‘Pop against Pope traditie uit 1985’ willen herhalen en voortzetten, maar ik zal nooit zwijgen, is mijn credo, folks!

Geen grotere repressie dan deze 100 jarige doofpot mentaliteit waar een einde aan moet komen nu Pieter Omtzigt flink de bezem zet in deze cultuur of beter nog, zich zou moeten afscheiden van Wopke, gewoon je zetel meenemen en een nieuwe oprechte, volkspartij oprichten, lijkt me dit voor Nederland en Limbabwe  de beste optie (anders krijgen we nooit een kabinet).  

Dus wie wil de eeuwenoude zwijgcultuur doorbreken (niet allemaal tegelijk!!!)

https://bertsmeets.nl/vrienden-republiek-limburg/

Nothing is moving in Rome

swingend?

Nothing is moving in Rome

Denkt iemand nu echt dat het eindelijk in Rome zal keren nu de kardinaal Marx van Munchen zijn ontslag heeft aangeboden? Wat blijven wij toch braaf tijd, papier, inkt en nu ook webpagina’s en full screens nodeloos gebruiken om voor de zoveelste keer aan te kaarten: Rome is het einde nabij. 

Het zijn voor de zoveelste keer: loze berichten met wat sensatiewaarde. Het oogt krachtig maar morgen is het semper per idem. Dat is nu net de woekering waar ik het al dertig jaar eerder  over heb gehad. Mijn boek ‘De laatste dictatuur’ (1992) was ook even zo’n sensatieprik en is natuurlijk gedateerd … maar toen was het in mijn ogen al ruim te laat om de boel in Rome eens grondig op te kuisen. Over ‘het redden van Rome’ heb ik het nooit gehad. Elke keer dat ik er inkt aan verspilde dacht ik: wanneer stopt dat verdoken machtsmisbruik ooit? 

Nu lijkt er weer zo’n moment te komen nu zelfs de machtigste en toch nog wat respectabele kardinaal Marx van het Aartsbisdom Munchen er de brui aan geeft. Zal het helpen? Nee. Het is enkel wat bevredigen van nieuwshonger voor een heel beperkte tijd. Dat was zo in 1980, 1990, in 2000, in 2010, 2020 en nu in 2021 niet anders…

Nothing is moving in Rome. Semper per idem: vrij vertaald: wij overleven door te blijven doen wat we altijd al deden: niet bewegen. Wie, al was het maar één centimeter opschuift is gezien. Dat weet men in Rome maar al te goed van lakei tot paus. 

De paus heeft weer eens de voorbije weken een nieuwe codex voorgesteld. Om het probleem van seksueel misbruik aan te pakken. Dat deed hij ook al in 2019. In 2018… en ga zo maar terug in de tijd tot 25 januari 1983. Ik kan hier evengoed 1873 schrijven. 

Ik ervaar nog dagelijks, zelfs nu nog, hoe moeilijk het is (blijft) dat zelfs slachtoffers die seksueel als kind misbruikt werden niet durven praten… Na al die jaren blijft dat maar duren.

Soms denk ik: mijn woordenschat is opgebruikt… Woorden zijn in dit geval geen ‘schat’ meer maar een meewarig herhalen van versleten letters. Hoe kan een samenleving, een democratische rechtstaat als de onze zo blind blijven voor wat blijft gebeuren? Zolang onze politieke vertegenwoordigers, onze rechters, onze professoren buigen of knielen voor Rome zal er niets veranderen en is alle inkt, papier of toetsengekletter nothing en niets.

Rik Devillé

Mensenrechten in de kerk

6 juni 2021

Olga Paulissen-de Lint

Credo.

Ruil nooit je vrijheid in voor zekerheden. Richt je naar elke stroom en kies er geen. Open je hand voor wisselvalligheden.
Als men je binden wil blijf dan alleen. Beluister je instinkt en scherp je rede. Vertrouw op krachten die in onbewustheid nog groeiend zijn.

Houd in je blik het brede
doorzicht van hen die los staan van de tijd.

Olga De Lint

gedicht Credo ©René van der Linden

©foto Romy Finke (bidprentje) 

Culturele genocide

CULTURELE GENOCIDE

(tussen waarheid en vluchten)

Op het terrein van een voormalig katholiek internaat in Brits-Columbia, in het westen van het land, werden de resten van 215 kinderen gevonden.

De Canadese premier Justin Trudeau heeft vrijdag (lokale tijd) uitgehaald naar de paus en de katholieke kerk omdat die volgens hem weigeren verantwoordelijkheid te nemen voor de misstanden in internaten voor kinderen uit oorspronkelijke bevolkingsgroepen (Inuit and native Americans). Trudeau riep Canadese katholieken ertoe op te gaan praten met hun priesters en bisschoppen, “om de boodschap over te brengen dat het tijd is dat de katholieke kerk haar verantwoordelijkheid erkent”.

De voorbije dagen eisten verschillende organisaties voor oorspronkelijke bewoners al excuses van de paus.”We willen excuses”, aldus de leider van een oorspronkelijke bevolkingsgroep, die de gruwelvondst vorige week openbaar maakte. “Openbare excuses, niet alleen voor ons, maar voor iedereen.”

Op de vraag waarom hij er bij de katholieke kerk niet op aandringt documenten over de internaten publiek te maken, antwoordde premier Trudeau dat hij de paus daar al op aangesproken heeft. “Toen ik een paar jaar geleden in het Vaticaan was, heb ik paus Franciscus op de man af verzocht excuses te maken en vergiffenis te vragen. Wij verwachten dat de kerk verantwoordelijkheid neemt en bijdraagt aan het rouw- en herstelproces”, zei hij op een persconferentie.

Deze verantwoordelijkheid, lees ons blog maar erop na, keert de afgelopen 11 jaar keer op keer terug, dan heeft een duister virus hun in hun greep. De Covid 19 psalm.

Er is GEEN DIALOOG want een antwoord blijft uit en dit euvel heb ik als veertien jarige jongen in een lied al samengevat…..

Answer no answer…it feels just like a game, no one there’s no one..

https://youtu.be/dUax5Tki_oM

De kerk wilt het misbruik schandaal van de agenda maar het komt links om of rechtsom steeds terug in de media. Kardinaal Marx is zo’n trigger hij heeft het dode punt bereikt.

En wij???? die al jaren publiceren, met talloze slachtoffers hebben gesproken, we hebben ze begeleid naar de Malie-singel te Utrecht terwijl de kerk zich afwendde omdat de ‘Deetman’ commissies hun onafhankelijke werk moesten doen en daders buiten beschouwing lieten.

Steeds meer mensen schrijven ons dat wij op een pro-actieve rol van de Nederlandse kerk, kardinaal Eijk en bijvoorbeeld Limburgse bisschop Smeets, moeten eisen en aandringen op hun dubbele rol verantwoordelijkheid af te schuiven. Is er enig teken van leven want ze doen of er niks aan de hand is, hun instituut geen probleem heeft met manipulatie en misbruik, is kil en onverteerbaar. Bij iedere berichtgeving zoals nu weer bij de Canadese kinderen, de Duitse kardinaal Marx komen de trauma’s terug, samen met het gevoel van onmacht, geen stem te hebben want die is menigeen als kind afgenomen….maar  onze ziel neemt niemand af. 

Paus weigerde eerder om zich te verontschuldigen.

De paus weigerde toen echter om zich persoonlijk te verontschuldigen in naam van de Canadese katholieke kerk. Trudeau zei dat zijn regering bereid is om “sterkere maatregelen” te treffen om de kerk te dwingen om de documenten te delen die de families van de slachtoffers eisen, inclusief juridische maatregelen. Dat zien we hier in Nederland niet gebeuren omdat de show rond ‘scheiding van kerk en staat’, hoog gehouden moet worden maar ze zijn beide schuldig wanneer het op doofpotten en machtsmisbruik aankomt.

De Canadese samenleving reageerde afgelopen week “geschokt” op de vondst van de stoffelijke resten in de buurt van het internaat in Kamloops waar de resten zijn gevonden van 1890 tot 1969. Ongeveer 150.000 kinderen uit oorspronkelijke bevolkingsgroepen werden destijds onder dwang naar 139 soortgelijke internaten in het hele land gestuurd.. De bisschoppen uitten ook hun “diepe droefheid”, maar formele excuses bleven uit. De katholieke kerk bestuurde het internaat en daar werden ze geïsoleerd van hun familie, en samenleving en precies dat gebeurde hier ook: 

GEEN VERANTWOORDELIJKHEID NEMEN, HEEFT HET MET DE AARD VAN HET PEDO-ZIJN TE MAKEN, KLEINE KINDEREN DEELGENOOT MAKEN VAN HUN VERKNIPTE MACHTSDRANG? Geef eens een keer antwoord….answer no answer…..

macht?

[ + ]