Archive for 'MEA CULPA'

Jodel de jodel…

Even een snelle update: het diaspora van lage inkomens gaat zonder veel inspanning buiten de gelikte propaganda van Provincie Limburg, gemeente Maastricht en uiteraard de spin in het web: de katholiek, alias heilige Servatius als woningcorporatie, kunnen de boel plat gooien in wintertime.

Wederom worden wij voorgelicht over de plannen, uiteraard zal het enige overlast geven, stof, geluid, beperkte bereikbaarheid (kunnen we nog verhuizen zo niet blokkeer ik de weg, je kunt mensen rechteloos maken maar niet heel geleidelijk, platdrukken).

Er wordt hard gewerkt’, belooft het info stenciltje dat vanochtend in de bus viel maar het geeft geen inkijk in het grondstoffen / hout problematiek (gaat doorberekend worden dus niet meer betaalbaar; laat u niks wijs maken, ‘alles wordt nu eenmaal duurder’ met dat argument zullen de plannenmakers je straks monddood maken.

En ik geloof dat solidariteit een raar begrip is geworden daar ook politieke partijen dit principe niet meer hanteren want een Groen-Linkse wethouder (woning- portefeuille) heeft netjes voor zichzelf gezorgd en zijn netwerkje aan corrupte ambtenaren van de gemeente Maastricht doet er alles aan om het lage inkomen-gespuis uit haar stadspoorten te jagen. 

Heeft zich iemand dan wel politieke partijen / media gemeld die de anti-kraak comédie-boufonne van Gemeente Maastricht / Ad Hoc / Maximus / Servatius veroordeelt?? De vergezichten van groene en gelijkvloerse ontmoetingen in een stad dat nieuwe woonblokken formeert maar nu…zonder cohesie. 

Alleen voor betaalbare medehok bewoners, en fietsroutes aanprijzen die er al waren.

Ik, als klokkenluider RKK seksueel geweld kan me niet inschrijven bij Ad Hoc / Maximus want ik pas niet in hun profiel?? Ad Hoc / Maximus, TV Maastricht het danst allemaal naar de pijpen van de gemeente. (het is overigens niet toegestaan om mensen te weigeren bij een inschrijving). 

De ‘leegstandswet’ heeft voorzien dat ze geen verantwoording hoeven af te leggen voor het woning tekort (dat ze zelf hebben veroorzaakt) want dat doen ze graag bij het CDA, afschuiven met deze uitgemergelde klote wet. Ik heb ervaring met het ‘Christelijk’ denken in onze provincie het zijn huichelaars die iedereen naar de mond praten terwijl ze decennia lang het seksueel misbruik onder de pet wisten te houden met voormalig hoofd-officieren OM, burgemeester Johanna Maria Penn-te Strake kan nu aan haar volgende taak beginnen: afschuiven is een gesubsidieerde beroepskwaal in Limburg.

Tot slot de propaganda strohalmen die weldra zullen groeien, oprijzen uit het modderig gebied van de voormalige volkswijken Mariaberg / Blauwdorp, het kan niet op bij de gemeente Maastricht want ook studenten vormen dan een lastige groep die de chique en sjoen politiek van Johanna Maria samen met de heilige pedo Servatius niet zullen dulden als collectief tegen….’just me’.

Van onze vrienden uit België

Een update vanuit de werking Mensenrechten in de Kerk. Misschien zit er iets voor jou bij.

TV-programma’s Twee aanraders:

NPO2 (Nederland) zondag 5 december 2021 om 14.47 uur.

La Une (Franstalig België) woensdag 8 december 2021 om 20.20 u.

Jan Van Eycken (65 jaar) uit Brussel zal voortaan deel uitmaken van onze WMK stuurgroep, samen met de huidige stuurgroep: Linda (voorzitter), Norbert & Lydia, Marc, Stephan, Emmanuël en ik. Jan zal o.a. mee onze internationale contacten ter harte nemen.

Internationale actie

De internationale actie van advocatenkantoor Van Steenbrugge loopt vlot. Op dit ogenblik hebben iets meer dan 3000 mensen de petitie onderschreven. Deelnemen kan nog altijd via:

https://www.change.org/stopvaticanimmunityforsexualabuse

Onderaan in de link lees je de Nederlandstalige versie.

Herkenningsdag 2022?

 

De planningen van onze samenkomsten zijn, zowel in 2021 als in 2020 zijn omwille van Corona, niet door kunnen gaan. We plannen een nieuwe samenkomst in 2022. Eens de pandemie duidelijker afzwakt, verneem je meer concrete gegevens.

Godvergeten?

Het programma ‘Godvergeten’ zit in een volgende besprekingsfase. Intussen zijn al een deel interviews in opname. Op dit ogenblik kijken wij vooral uit naar mensen die in de jaren 1990-2000 al stappen ondernamen naar het gerecht, politie, bisschoppen of oversten, of naar WMK toe. Wie interesse of materiaal heeft, geeft gerust een seintje aan de productiemakers Ingrid & Ibbe of via dit mailadres. Dank aan allen die al heel wat hebben gepresteerd in dit project.

Warme winterdagen & niet al te besloten jaareinde, wensen wij u vanuit de stuurgroep

Rik

www.mensenrechtenindekerk.be

Het eindeloos zwijgen

Vanavond ‘Andere Tijden’. 22.19 NPO 2

over het zwijgen van tienduizend kinderen / ouders / bestuurders, burgemeesters / politie en justitie

Woningnood en geen rechten

Wat als je huuropzegging krijgt, volgens ‘leegstandswet’, plus een lock-down met vanaf vandaag de 1,5 meter regel..en onstuimige omikron varianten??? Hoe ga je dat regelen? Maskers niet helemaal over je hoofd anders Boete? Ja, hoor voor iedereen van 18 jaar en ouder. Wie bedenkt nou zoiets?? Maastricht?

Maastricht, Den Haag, Rotterdam, Amsterdam kennen het woningprobleem ook en de kreet: ‘nood breekt wet’, wordt steeds vaker geroepen in de steden want alleen voordiegene die geld hebben (en / of verkering) kunnen meer dan 1000 euro ophoesten. Regering(?) noch de politiek mengen zich graag in deze discussie omdat ze allen deel zijn van het ontstane probleem.

De ‘leegstand wet’ beroofd letterlijk de rechten van huurders, een kaalgeplukte wet waar steeds meer mensen in terecht komen. Het geeft alle rechten aan gemeentes, corporaties en makelaars met volle beurzen, zij kunnen de markt op. Anderen vissen achter het net, kijken toe en hebben geen rechten meer.

‘De staat verdrukt; de wet is logen de rijkaard leeft zelfzuchtig voort Tot ‘t merg wordt d‘arme uitgezogen en zijn recht is een ijdel woord

Wij zijn ‘t moe naar and‘rer wil te leven Broeders! hoort hoe gelijkheid spreekt: Geen recht waar plicht is opgeheven geen plicht leert zij waar recht ontbreekt….vertaling van Henriëtte Roland Holst (pvda)

Maastricht bouwt alleen voor een ‘hoger’ segment, sjiek en sjoen. Zelfs anti-kraak Ad Hoc en Maximus zijn ingepalmd door de gemeente. Woningbouw coöperatie Servatius en ‘Thuis in Limburg’ gooien mensen op straat in winter time met Omikron variant….zij zijn de nieuwe vluchtelingen / verschoppelingen (van eigen bodem)!

Nu wij huurders van Mariaberg Maastricht voor de zoveelste maal moeten verhuizen (de leegstand-wet maakt dit mogelijk) is het onmenselijk en onbegrijpelijk, de winter is net begonnen én de huizenmarkt crimineel tekeer gaat met prijzen en haar core-buzz…zakken vullen.

De Covid omikron variant nogal onzeker is over haar besmettingsgraad, worden ons huurders ook nog eens de opzegtermijn gehalveerd, beperkt  in het zoeken / vinden van een woning….die er niet zijn.

Komt bij de grondstoffen en het hout tekort in de woningbouw maar vastgoed corporatie Servatius ontbreekt het aan communicatieve eigenschappen, hoewel Michel Thuis tijdens de vorige opzegging zomaar spontaan, toevallig in de buurt was, en aanbelde een monoloog hield en dacht indruk te hebben gemaakt en vertrok op zijn Amsterdams. Mijn pleidooi is duidelijk Servatius heeft het alleen over twee jaar huur gehad dus tot September 2022 (geen woord gerept over wat de wet mogelijk maakt met tussentijdse huuropzegging, en plotseling deze termijn aangrijpt om haar snode vastgoed plannen erdoor te drukken…vandaar dat ik Henriette Roland Holst citeerde.

Maak.EU stuurde me vanochtend door naar ‘Thuis in Limburg’, die hebben mijn inschrijving verwijderd, Ad-Hoc weigert mij op grond van mijn ‘profiel’, Maximus duwt je de Maastrichtse stadswallen uit, huizen zijn onbetaalbaar en niemand kan er iets aan doen. Mea Culpa…oh ja kerst jingle, jingle belletjes zingen voor je eenzame deur…..

Christmas Is On

 

 

Ik vertrek (niet)

Hartje winter, woningnood, geen betaalbare woning, pandemie, lock-down, 1,5 meter bij het verhuizen, worden de problemen eenzijdig op de lagere inkomens afgewenteld (segment: artiesten, kunstenaars, studenten etc). Dank voor wettelijke bewilliging van politieke (s)linkse manoeuvres; we hebben een Groen Linkse wethouder op woningnood, Krabbendam en hij heeft tal van functies, een heel netwerk opgebouwd gelijk het oude CDA bolwerk waar ze decennia lang problemen voor zich uitschoven, onderscheid maakten en te verdelen in ongelijke, economische klassen. De politiek wordt er niet beter op met Krabbendammetje.

We moeten hier in Mariaberg, Maastricht op 17 Januari vertrekken. Nee, ik vertrek niet. Ik ga jullie virus niet verder verspreiden!

Woning corporatie Servatius (ook een franciscaanse broeder pedo heette Servatius). Anti-kraak Ad-Hoc / Maximus/ gemeente Maastricht werken goed samen om zeker deze klokkenluider RKK eens flink aan te pakken, lachen. Revanche!

(brief Ad-Hoc) Beste Bert,

Bedankt voor je mail en interesse.

Ik moet je helaas teleurstellen. Ik heb je profiel bekeken en helaas pas je niet meer in ons bewonersprofiel waardoor je niet in aanmerking komt voor een woonruimte via Ad Hoc.

Mocht je vragen hebben mag je op werkdagen tussen 09:00 en 12:00 uur telefonisch contact met ons opnemen op telefoonnummer 043-750 39 00.

Succes!

Profiel?? Terwijl ik nog niet zo lang geleden (tien jaar) een woning van ‘jullie’ betrok op de Cannerweg. Er zouden meer reden zijn om mij te weigeren, hoewel ik al gereageerd heb: ‘kunt u mij mededelen welke die reden zijn’? Je krijgt geen reactie, communicatie lijnen, gesloten. Een heel oude katholieke methode….het heet: ‘excommunicatie’!

Als klokkenluider RKK wordt je wel heel apart behandelt in het goed gelovige zuiden. Je mag niet op leeftijd, geloof, noch op ras onderscheid maken, wonen is een mensenrecht en de slavenhandel is inmiddels afgeschaft maar bestuurders gaan hier gewoon door met apart zetten. Hun vriendenkring (ook een media boycot radio en TV als muzikant zetten je apart, en niemand die het voor je opneemt.

Het wordt allemaal via ‘het geld’ opgelost en gespeeld, een economisch aspect ‘op grond van je inkomen’, wordt je buitengesloten maar transparant zijn ze niet, trekken zich terug achter hun anonieme computers,  zijn de patronen gelijk aan die van internaat Bleijerheide….bij de broeders.

bij de heilige broeder?

Veel is er niet verandert, zo ging het op internaat ook: je isoleren, buitensluiten, ze gaven je een nummer (33) en moeder naaide het in al je sokjes, onderbroekjes, kleren en toen hoorde ik nergens meer bij…apart toch!

Maar ik vertrek niet! Ga zelf maar op Antarctica wonen, succes.

 

[ + ]