Archive for 'MEA CULPA'

Heiligheid van nonnen

Tientallen katholieken zijn afgelopen weekend in New York de straat opgegaan om te demonstreren tegen Benedetta, de nieuwe film van Paul Verhoeven over een lesbische non. Volgens de demonstranten maakt de Nederlandse regisseur zich met zijn film schuldig aan godslastering. Verhoeven zou de “heiligheid van katholieke nonnen beledigen”.

Nou, grotere reclame voor een film kun je niet krijgen dus lang leve Benedetta de ‘lesbische non’, in de film van Verhoeven. Het is natuurlijk geen unicum in de vrome, altijd heilige katholieke geschiedenis, in protocollen geen lesbische verwijzingen of gedragingen te vinden??? Het valt ten zeerste te betwijfelen.

Immagini di un Convento een film uit 1979 verhaalt al over lesbische nonnen, en nu moet het weer verboden worden. Dadelijk gaat men beweren dat de RKK geen homo-priesters kent?? Nou, ik zat op een internaat waar 18 Franciscaanse broeders homo dan wel pedo gevoelens hadden, en ze ook praktiseerden. In het Vaticaan wanen land kijken ze graag de andere kant uit, en kan de waarheid over de heiligheid van katholieke nonnen noch worden benoemd en liever gemaskeerd dus nog een foto dan maar….verkoeling onder de kap.

Free Man Bert Smeets

Hi, here’s quite a story…. we had (still have) to leave our houses because lack of affordable houses in the Netherlands. So what can you do leave the country (maybe that’s a good idea) or write a personal song how to survive and to avoid street life…for being homeless in the end? Here we are, troubled with the unbelievable unsolved problems in our world like the climate, lack of houses for too expensive houses is killing life with neighbourhood cultural demolition. And…..even boycotted for years for different kind of reasons, so I don’t have much confidence before and after Mrs or was it Mr Corona, a gender free ghost, dominates the world. People are not able to solve problems anymore but create even more problems for you and for animals.

What a mad crazy world… song: Free man, words / music Bert Smeets; produced, mixed by Twin records / Triskell media // female vocal in the middle part Elke Peeters, all instruments Bert Smeets, recorded Underground Station, Maastricht

Secret Crush

How magic can be acquiescing and be active at the same time. Call me I’m not home.

Originally ‘song for Elisabeth’. Music / tune Burt T. Smith / thanks to Julia Jay Warren, Karel, Tiem, magical girls in the park who found the cap, Living Room coffee / tea house, PAS festival and..the fantastic band LUWTEN

‘let’s dance in the fog while everyone’s watching dogs in the telephone’

 

Jos B. niet (alleen) schuldig

Jos B. niet (alleen) schuldig 

Een nieuw recht wordt toegevoegd aan het Jos B. dossier, in het Limburgs meest gestuurde proces sinds de broeders van Bleijerheide zich moesten verantwoorden voor malversaties op hun internaat te Bleijerheide. 

Vanochtend worden de feiten nog eens dubbel gecheckt en  verduidelijkt in een boek De fietser op de hei  maar wordt tegengehouden door de advocaat van Jos B., Gerald Roethof.

Rechtspsychologen Peter van Koppen en Robert Horselenberg analyseerden in het boek het strafdossier en wilden hun bevindingen publiceren, maar Roethof wil namens B. het boek in de huidige vorm tegenhouden. Publicatie is uitgesteld totdat de rechter er een oordeel over heeft geveld.

Het OM leunt al die tijd achterover maar heeft zijn vizier moedwillig op één dader gericht,  om de ‘fietser in de hei’ te spotten met een half-bloot jongetje, en daarna geen of nauwelijks sporen van verkrachting, of een gewelddadige doodsoorzaak uitblijft (wel verstikking) erkend wordt. 

Alleen al het dragen van een dood jongetje, let wel, na acht uur nog ergens te hebben geleefd, een jongetje mee slepen / lokken van elf jaar is een ingewikkeld karwei dat je juist daar, anderhalve kilometer van het kamp, onmogelijk alleen kan doen.

Het OM, de media wil dat wij ons op één dader richten waarom, omdat teveel mensen meegetrokken worden in deze waanzinnig gemanipuleerde veroordeling ten nadele van één dader. De familie Verstappen is blij met de dader maar ook deze conclusie mag je alleen trekken als  de verdachte veroordeeld is (en Jos B. was nog niet veroordeelt), dus ook Peter R. had toen moeten ingrijpen en niet zo snel conclusies moeten trekken want er was en is geen bewijs van seksueel misbruik gevonden, noch een duidelijke doodsoorzaak. Feiten vanuit het forensisch rapport.

De rechtbank verklaart: de dood van Nicky is een rechtstreeks gevolg van het handelen van B., kinderporno wordt alsnog toegevoegd (is zeer verwerpelijk echter geen bewijs) heeft de 58-jarige Limburger Jos B. Nicky, niet opzettelijk gedood.

Hoe kan zo’n uitspraak zonder onderbouwing in het strafproces komen: ‘direct, niet opzettelijk en rechtstreeks’, hoe moet dat dan in de praktijk hebben uitgezien? Creëert de rechtbank hier niet zelf een (dwaal)spoor en laat het over aan onze fantasie. Waanzin!

oogklep plank voor rechterlijke dwaling

Het OM heeft gigantische oogkleppen opgezet door in haar berichtgeving steeds de focus te leggen op Jos B. en uiteraard laat de oerdomme Limburgse media zich ringeloren en beetnemen door ons sentimenteel gedrag het OM slaafs te volgen. Embedded gaan ze mee met het OM doch krijgen geen enkele informatie?? Steeds moet ik ‘verklaren’ dat ik geen fan ben van Jos B. maar hij kan het onmogelijk alleen hebben gedaan. Neem vooral de acht uur in acht, dat Nicky nog geleefd zou hebben. Hoe, waar?

Geen teken van Nicky, nergens een signaal de acht uren dat hij nog leefde…..

Zonder opgemerkt te worden maar wel dood wordt aangetroffen op de plek waar Jos B. toevallig langs komt (geloof ik helemaal niets van). Jos, vertel de waarheid lul. Wat gebeurde daarvoor want dit is pedo grooming en seksuele intimidatie zoals wij het al kenden van de arme broeders Franciscanen, te Bleijerheide, ze houden niet op.

Geen bewijs van seksueel misbruik terwijl de rechtbank ontvoering toevoegt (na een massale zoektocht) dus verbleef Nicky, die minimaal acht tot vier en twintig uur (volgens forensisch rapport) nog heeft geleefd, verbleef Nicky extern op een andere plek? Ja, moet wel na een massale zoekactie. Heeft het OM dit scenario onderzocht? Is er dan sprake geweest van hulplijntjes vanuit het kamp of hulp bij het wissen van sporen? (lees de Heimwee moord). Heeft Peter R. met omwonenden gesproken? Ik wel, maar Peter R. niet. Niemand van de boeren wiens grond grenst aan de plaats van delict, die ik gesproken heb heeft Peter R. gezien noch gesproken. Ook de politie NIET. Een buur is zelfs vertrokken en niemand weet waar naar toe. Terwijl Nicky al twee dagen vermist wordt spreekt de vader van Nicky een bijzonder, intuïtief gevoel uit:  ‘er gebeurt niets’.

En nu nog een persoonlijk nawoord: nogmaals van deze kant wordt de zaak Nicky Verstappen / Jos B. niet bekeken; mag niet in de media, net als mijn muziek of andere activiteiten, een collectieve, persoonlijke boycot tegen de vrijheid van meningsuiting en dat in ons mooie, vrije land.

WMK nieuws

Er is film nieuws van onze Belgische lotgenoten, het WML. Zelf ben ik klaar met een manuscript over jongens pensionaat te Bleijerheide en daaraan gekoppelde ontwikkelingen, dat het af is, is mede dankij Corona……..misschien ook een film? De broeders zullen eindelijk iets hebben om over te praten… in de hemel.

De Film ‘Grâce à Dieu’ van François Ozon (over de Franse veroordeelde priester Preynat – seksueel misbruik – en de bisschop van Lyon, hiervoor onlangs eveneens veroordeeld voor schuldig verzuim) is vanaf 10 september 2021 via VRTnu te zien. Heb ik een tijdje geleden gezien (via een van de Franse zenders). Heel realistisch vind ik. Zou bijna een documentaire kunnen zijn.

Ook heel herkenbaar voor slachtoffers en hun familie.

Dan ook dit nog

Even meegeven dat de voorbereidingen van ‘Godvergeten’ (van het productieteam) stevig opschieten. Het wordt een onuitwisbaar historisch document! Dank aan de mensen die er aan meewerken of het aan het overwegen zijn. De opnames zullen vanaf november 2021 stilaan starten. Het resultaat zal klaar zijn – als alles meezit – in het najaar 2022.

Heel dit mooie – en zeg maar historische – project laten wij dan uiteraard graag uitlopen op een Ontmoetingsdag, een Herkenningsdag!

Deze dag zal, als de planning kan gevolgd worden kunnen doorgaan in het najaar 2022.

Voor de reeks op antenne komt zullen wij het dus eerst zélf nog eens kunnen zien en beoordelen. Dat zal een volledige dag worden – ergens in het najaar 2022 – waar wij samen alle afleveringen samen zullen kunnen bekijken en hierrond een warme babbel kunnen hebben.

… nieuwe kandidaten die nog willen meedoen in dit project, laten zeker iets weten.

Vriendelijke groeten en alle goeds,

De stuurgroep,

Linda, Norbert, Marc, Stephan, Emmanuël en Rik

 

[ + ]