Twee zussen

Twee Haagse zussen hebben ieder een schadevergoeding van 5000 euro gekregen van Jeugdbescherming omdat ze in hun jeugd onvoldoende zijn beschermd tegen fysieke en geestelijke mishandeling door hun ouders. Het gezin had na een reeks noodkreten in zowel 2011 als in de periode 2018-2020 medewerkers van de organisatie Jeugdbescherming west over de vloer. Maar die wisten het geweld niet te stoppen.

Voor zover bekend is het de eerste keer dat een jeugdbeschermingsorganisatie slachtoffers van kindermishandeling om deze reden financieel tegemoetkomt. De landelijke organisatie Jeugdzorg Nederland zegt geen andere voorbeelden te kennen???

(Mea culpa) oh dat wordt interssant want juist bij jeugdzorg (ik heb overlegd met de Cie. de Winter) zijn heel wat schrijnende verhalen opgetekend).

Er bestond de afgelopen jaren wel een officiële compensatieregeling voor mensen die binnen de jeugdzorg zelf (pleeggezinnen en instellingen) geweld of seksueel misbruik hebben meegemaakt. Het ging daarbij om hetzelfde bedrag: 5000 euro.

Kind / jeugd bescherming??

Dan wordt het al snel ‘systeemdalen’, genoemd maar dat dekt de lading maar voor een deel. In antwoord op vragen van de NOS erkent Jeugdbescherming west dat het in dit specifieke geval “niet is gelukt om als overheid kinderen te beschermen tegen geweld”. Volgens de organisatie ligt daar een breder probleem aan ten grondslag: “Er is al langere tijd sprake van systeemfalen in de jeugdzorg/jeugdbeschermingsketen. Denk aan onvoldoende aanbod van passende hulp of lange wachtlijsten. Maar als laatste partij in de jeugdbeschermingsketen voelen wij ons hier verantwoordelijk.”

De twee zussen, afkomstig uit een conservatief hindoestaans gezin en inmiddels begin twintig, hebben tot op de dag van vandaag psychische en lichamelijke klachten door de mishandeling en de grote psychische druk die hun vader en moeder volgens hen uitoefenden. Zij zijn al jaren in therapie nadat bij beiden onder meer een complexe posttraumatische stressstoornis (cptss) was vastgesteld. Het geld van Jeugdbescherming west is gedeeltelijk bedoeld om het niet vergoede deel van de bijbehorende kosten te dekken.

Onduidelijk is of andere slachtoffers zich nu ook kunnen melden voor een schadevergoeding als zij menen onvoldoende beschermd te zijn. Jeugdbescherming west wil geen antwoord geven op die vraag.

Uit eerder onderzoek bleek dat na meldingen bij de instanties huiselijk geweld binnen gezinnen in ruim de helft van de gevallen nog jaren doorgaat. Ook kindermishandeling komt veel voor: jaarlijks worden tussen de 90.000 en 127.000 kinderen eraan blootgesteld.

Geen schadevergoeding Veilig Thuis

Twee jaar geleden kregen de Haagse zussen al excuses van advies- en meldpunt Veilig Thuis voor de gang van zaken. Dat was toen al aanleiding voor de NOS om aandacht aan de zaak te besteden.

Uit intern onderzoek had Veilig Thuis destijds geconcludeerd dat er in dit geval na meldingen van misstanden weliswaar was doorverwezen naar de jeugdbescherming, maar dat de organisatie daarna niet meer had gecontroleerd of de geboden hulp in de praktijk ook echt iets opleverde.

Veilig Thuis is echter niet van plan om de twee in navolging van de jeugdbescherming nu ook een schadevergoeding te betalen. In een mail aan de beide zussen laat een medewerker weten dat daarvoor sprake moet zijn van onrechtmatig handelen. “En daarvan is naar de mening van Veilig Thuis geen sprake.”

Een andere analyse

Paus Franciscus heeft bij zijn bezoek aan de Wereldjongerendagen in Lissabon dertien slachtoffers van seksueel misbruik binnen de kerk ontmoet. Eerder dit jaar concludeerde een onderzoekscommissie dat sinds 1950 ten minste 4815 minderjarigen in Portugal seksueel zijn misbruikt binnen de kerk.

(Mea culpa) sinds 1950….4815 slachtoffertjes…als je het schrijft dan lees je….vierduizend achthonderd en vijftien… dat voelt gelijk weer anders. 

De priesters vergrepen zich vooral aan jonge jongens, staat in het rapport. De meeste slachtoffers waren tussen de 10 en 14 jaar oud en het jongste slachtoffer was volgens de commissie 2 jaar oud.

(Mea culpa) (Een slachtoffertje van twee jaar…daar zijn geen woorden voor, is totaal ziek)

De paus ontmoette de slachtoffers op de ambassade van het Vaticaan in Lissabon. Volgens een verklaring van het Vaticaan gebeurde dat in een “atmosfeer waarin intensief werd geluisterd” en duurde de ontmoeting meer dan een uur.

(Mea culpa…hoor ik het goed? Intensief geluisterd sinds 1950 beetje laat en traag op gang gekomen toch en nu op de ambassade van het Vaticaan ‘intensief gaan luisteren’; de juridische status van een ambassade heeft geen strafrechtelijke gevolgen. Je doet je mededeling en brengt de groeten over aan de man die nota bene zelf aanwezig is én verantwoordelijk voor zijn kudde, wordt toch niet voor de eerste keer geïnformeerd over misbruik in zijn instituut!????

‘Teleurstelling en woede’

Tijdens een toespraak tegenover geestelijken zei paus Franciscus dat de schandalen rond seksueel misbruik de kerk hadden “ontsierd” en dat ze “teleurstelling en woede” hadden veroorzaakt. Hij riep de geestelijke leiders op om te luisteren naar “de pijnkreet van slachtoffers”.

(Mea culpa) ontsierd?? “De pijnkreet van slachtoffers? Gehoord? Woede??”. Het is gezien het idealiseren van het gezin, de hoeksteen van onze maatschappij is het a) een ramp voor deze kinderen en later voor dezelfde maatschappij, die al die jaren (sinds 1950 niet ingreep, signalen naast zich neerlegde, kinderen die geconfronteerd worden met seksueel geweld met een suikerzoete mea culpa, geen enkele dader celstraf of enige andere straf onderging, ja zij worden ontzien en jonge jongens ontsierd??? Wat!!! Hoe? Hoe bedoelt u? Versierd…ontsierd?

Op de Wereldjongerendagen worden ongeveer een miljoen jonge gelovigen verwacht (tussen de tien en veertien jaar?). Deze internationale bijeenkomst van de katholieke kerk vindt om de drie jaar plaats in een ander land. Het is net een circus

Oh ja mea culpa (Bert Smeets) ik zat van mijn tiende tot veertiende op het arme broeders Franciscus internaat…de doelgroep toch?

Te lang, te slap en te gelovig

Malevitsj…zwart vierkant

U heeft het waarschijnlijk al gelezen / gehoord over deze walgelijk, intrieste misbruikzaak in Australië. Tientallen kinderen overkwam het in een periode van 15 jaar. De verdachte werkte tussen 2007 en 2022 op elf crèches in Brisbane en Sydney en eentje in een niet nader genoemd ander land.

De politie heeft bewijs dat de 45-jarige man 91 kinderen heeft misbruikt, allemaal jonge meisjes. Er zijn 1623 aanklachten tegen hem ingediend, waaronder 136 keer voor verkrachting. Onder de slachtoffers zijn kinderen die nog maar een jaar oud waren.

Vijftien jaar heeft de crèche-medewerker zijn gang kunnen gaan, net zoals op internaten in de vijftiger, zestiger en zeventiger jaren in katholieke instellingen, die bovendien gebruikt maakten van geweld en het isoleren van kinderen.  Zij, de gelovigen, geloofden in het caritas werk van de RKK. Nog steeds geloven zij zelf dat ze goede intenties hebben door zich op te dringen en te bemoeien met de opvoeding van kinderen.

Sluit deze man op in een heel donkere cel en laat hem het schilderij ‘zwart vierkant’ van Malevitsj zien, voor de tijd dat hij wordt veroordeelt.  Toen de man was gearresteerd, werden er bij hem thuis nog 4000 foto’s en video’s van het misbruik gevonden. Het afgelopen jaar is de Australische politie er naar eigen zeggen in geslaagd in contact te komen met alle 87 Australische slachtoffers, van wie sommige inmiddels volwassen zijn. Naar vier slachtoffers in het buitenland wordt nog gezocht (wordt vervolgd)…

discografie Bert Smeets

Inside Information The Clan (singel with Bo Diddley) words / music Bert Smeets

Pop Against Pope (LP) KowTow / Jah Bubah / The Clan / San / Gegenmasshahme / Band A-Sociaal / Charly Green / Rinus Groeneveld / Bert  Smeets

Southern Harvest LP (production Erwin Musper)

Lukomorye (CD Ey Uchnejm)

Angels In Between CD met Elke Peeters (Bronzwaer / Baten Triskell prod.)

Nylon Numbers CD Bert Smeets

Water (CD) all songs written by Bert Smeets

Bedroom Monkees CD (Bones records) all songs written Bert Smeets / arr. Bedroom monkees Jos Haagmans, Henk Wanders, Peter van Benthem en Nels Busch.

https://bertsmeets.bandcamp.com/music

 

 

 

 

 

 

 

Moderne pastoren

In de Panorama van deze week een groot, prima artikel van Bjorn Thimister over de ‘Altijd durende-bijstand’, en seks problemen in de RKK.

Het gaat met name in dit artikel over grensoverschrijdend gedrag van twee pastoren: John Burger uit Berg en Terblijt en Harrie Broers in Munstergeleen, beide doen rare maar normale dingen zoals porno kijken en nodigden zij bij hun thuis, in de pastorie, vrouwen uit (gelukkig geen kinderen) voor een leuk avondje, ontspannen filmpje kijken. Niet te moeilijk want priesters moeten dagelijks met de minder prettige zaken dealen zoals de dood, en met gevouwen handjes naar een houten kruis staren van hun idool.

Dus kan een gewone priester niet aan zijn trekken komen en schiet dan door in zijn fantasie wanneer hij een porno kijkt. Ziet wat er allemaal gerommeld wordt in de vrije, wijde wereld en zij zich moeten tevreden stellen met een seks filmpje met bar slechte acteurs…dus heb ik als voormalig misdienaar maar een advies aan de heren van het geloof….groot scherm in de kerk en vertonen die films…(krijg je veel volk voor terug in de kerkbanken) en je hoeft niemand uit te nodigen…..ze komen vanzelf. Klaar!