By You….singer-songwriter Bert Smeets

BY YOU

Every time when the telephone rings
I wonder who
shall I take up that thing
and called by you
by you, by you, by you

all the lives that I’ve been living
Napoleon (Cleopatra) too
the one that’s really existing
And be hold by you, by you etc.
oeh oeh oeh oeh

all the positive vibrations
no negative insinuations
by you…by you

Oh oh I try, to understand why
I’ve been so down and out where do we find the way to your heart

Many times I was thinking
what is the truth
who ever is bigger then nature
is taught by you, by you…by you…..

words / music Bert Smeets

Mensenrechten college dom in de Domstad

Geen discriminatie, wel stelselmatig uitsluiten bij mensenrechtencollege ???

Bij het College voor de Rechten van de Mens (CRM) is sprake van “een hardnekkige jarenlange conflictueuze situatie”, gebrek aan “inclusief leiderschap”, “weinig collegialiteit” en “een patroon van stelselmatig negeren en uitsluiten”. Maar de visie dat het geen discriminatie is maar wel stelselmatig negeren en uitsluiten, suggereert dat het minder erg is maar daar kan en mag een college geen uitspraak overdoen. Het zet het brein  op zwart, een zeldzame kortsluiting, die wel eens lang kan duren. Het zet een streep waar geen lijn te trekken valt, apekool filosofie.

Het College voor de Rechten van de Mens oordeelt in geschillen waarbij sprake kan zijn van discriminatie. “Juist voor een instituut als het CRM is inclusief leiderschap bij uitstek van belang; het instituut vervult immers een voorbeeldfunctie op het thema diversiteit en inclusie”, aldus de samenvatting van het rapport.

Vorig jaar bleek uit onderzoek van de NOS en Nieuwsuur al dat er sprake was van een crisis in de top van de organisatie. Vier leden van het college hadden meldingen gedaan van intimidatie, discriminatie en vriendjespolitiek door voorzitter Jacobine Geel. Ze maakten daarom melding van een mogelijke “maatschappelijke misstand”, (!!!? typisch).

Geen maatschappelijke misstand

Van een maatschappelijke misstand zoals beschreven in de klokkenluiderswet is volgens de commissie onder leiding van oud-minister Winnie Sorgdrager geen sprake. Daarvoor wordt het “algemeen belang” onvoldoende geraakt en er is niet een “patroon” van misdragingen geconstateerd (ook weer zo’n domme, kortzichtige hokjes visie / interpretatie).

Volgens de onderzoekers was de sfeer binnen het collega voor de komst van Geel al slecht. “Een onaangename, gespannen en weinig constructieve sfeer was voelbaar en zichtbaar, niet in de laatste plaats voor bureaumedewerkers. “De commissie oordeelt dat “het College als collectief zowel in het verleden als het heden heeft gefaald”.

Nou, dan gaat de uitspraak van het ‘college’ diep door het stof want wij deden al melding van discriminatie in het RKK seksueel geweld schandaal in 2013 toen bij vrouwen het geweld wel onderzocht mocht worden maar niet door de Cie. Deetman bij de mannen (waren ooit kinderen).

“De commissie is van oordeel dat het ministerie van Justitie en Veiligheid op eerder ontvangen signalen had kunnen en moeten interveniëren.”  Oh ja? Lees hier de correspondentie tussen on (mea culpa stichting MCU en het college), die maar niet ophouden met uitsluiten, isoleren (net als de Limburgse media tegenover 1  klokkenluider, zielig hoor).

 

 

Facebook en de ongeboren vrucht van de anonimiteit (finale)

Facebook controleert maar laat zichzelf niet controleren. Facebook houdt zich niet aan de grondwet: en die luid: vrijheid van meningsuiting”. Ze verwarren dit graag met hun eigen regels: een dood gezellige ziekte die Limburgse media al decennia parten speelt zoals we weten door de boycot LP Pop Against Pope in 1985, kortom een zeer moeizame erkenning van het seksueel misbruik drama in de RKK tot in 2010 toen ik de klokken luidde. Nu beschuldig ik Facebook niet van grensoverschrijdend gedrag daar zijn ook gesloten poorten maar heb daar geen zicht op. Er is wel een overduidelijke link met het bedrijfsprofiel van de RKK. Ook daar waren de broeders en zusters van het geloof anoniem, hun voormalige, gewezen identiteit leverden ze in door en voor de zelfverloochening, noemden zich broeder Servatius / Lebuinis, Alphons / Jacobus maar nooit bij hun eigen naam. Ik kende het niet als internaat-boy.

Facebook doet hetzelfde, je weet niet tegen wie je praat of wanneer iemand van Facebook tegen je zegt: ‘je wordt geblokkeerd in naam van de community’, zelfs geen specifieke reden vermeld waarom je (zoals ondergetekende) tijdelijk werd buiten gesloten / gecensureerd.

Ik wees Facebook op het recht van vrije meningsuiting want dat respecteer ik want beledigen en / uitschelden, bedreigen vind ik niet kunnen dus mag je iemand een waarschuwing en reprimande geven maar censuur is uit den boze, we leven niet in Rusland /China / Noord-Korea in dat soort autocratische regimes, die ook namens ‘de community” de dienst uitmaken. Is Facebook dan ook een ondemocratisch, manipuleerbaar forum? Ja, want je kunt ze niet controleren. De hedendaagse technologie zorgt daarbij voor heel veel wazige, onduidelijkheden, zorgt dat kritiek / geldstromen niet gecontroleerd kunnen worden dus ze kunnen doen en laten wat ze willen…want ze betalen!!!

Stel:

Er is een organisatie die mij als mea-culpa stichting wil dwarszitten en geld (zwijggeld) hanteert om mijn bezwaren / kritiek in de dikke doofpot te duwen, geld dat zelfs van de overheid komt, beboet mij als singer-song writer. Ze vertellen al decennia dat ik klote muziek maakt okay dat mag je vinden maar ga je daarvoor ‘vriendjes’, betalen bij de radio of een ander medium? Moet ik het bewijzen? Bewijzen die je niet kunt verkrijgen door het bedrijfsprofiel zoals Facebook en de RKK dat voor zichzelf opgesteld en gereld hebben, en ondertussen wordt jij jaren geboycot!

Technisch kan Facebook andere weghouden van informatie, die jij uit, dat kunnen ze mede blokkeren. Het is al decennia mode, ‘we zorgen dat jij de andere kant kunt uitkijken’.

Pop against Pope

Meelopen en onderdanig buigen voor een kerk die vrijheid niet als morele kwaliteitsstandaard hanteert maar het wegstreept, controleert en indien nodig censureert. FB geeft geen reden op of motiveert haar beslissing /  gebrabbel over ’the community’?? Facebook verschuilt zich net als de kerk achter digitale muren (zonder face). Dus je kunt ze niet ‘aanvallen’, bekritiseren en net als de lustige broeders van Bleijerheide geen eigen naam hebben. Een typisch staaltje van (Limburgs) vluchtgedrag en katholieke dweepzucht. Bovendien  is het tegen onze rechtstaat met zijn vrije meningsuiting  (Bertje moet leren zich te onderwerpen; (zie rapport).

rapport onderwerping 

 

 

 

 

Mijn geweldloos verzet, zonder te schelden, zonder bedreiging iemands mening blokkeren is tegen de wet, we hebben vrijheid van meningsuiting; de Limburgse censuur media ‘vergeten’, dit maar al te graag met hun groep / kudde dynamiek. Facebook (Meta) de Europese commissie waarschuwt deze ’twee’ bedrijven’ voor het oncontroleerbare beleid achter een anoniem, digitale muur / dubbel masker van facebook.

Onlangs naar de regeringsverklaring gekeken, het debat over  artikel 1 van onze grondwet waar vrijheid van godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, geslacht, handicap, seksuele gerichtheid of op welke grond dan ook, in ras tempo verdampt bij dit soort bedrijven. Je mening word op deze manier een curiositeit. Facebook vertrapt dit recht, zet dit anoniem aan de kant en plaatst zich, net als de katholiek kerk in het misbruik schandaal boven de wet. Want laten we wel wezen, het was strafbaar wat ze deden maar niemand is veroordeelt (verjaring) de Cie. Deetman concludeerde desalniettemin 10.000 tot 20.000 slachtoffers. Wow, dan zijn vele mondjes dicht gespijkerd??? Het was ook maar een onderzoek.

Het grondrecht om je stem vrijuit te uiten, wordt je sets heimelijker afgenomen. Op internaat had je als kind geen stem, en mocht je een broeder Franciscaan van seksueel overschrijdend gedrag betichten (dat had toen nog geen naam) werd je onmiddellijk gestraft én geïsoleerd, mocht niemand met je praten en nu wordt ik weer het zwijgen, isolatie opgelegd door FB in een inmiddels hersendode cultuur.

Niemand van de spitse, hippe en kleurloze media nam contact met me op (het begon al in 1985 toen de paus een bezoek bracht aan ons land) waren ze inhoudelijk niet geïnteresseerd om de unieke Pop Against Pope LP, wereldwijd de eersteLP met een aanklacht tegen geweld en misbruik, opsluiting door priesters om dit bondige genootschap aan te klagen. Persvrijheid, en deze vrijheid heeft een lange traditie in onze provincie / land, nu ik weer wordt geïsoleerd, hiep hiep ‘wil iemand nog een stukje vlaai’?