Europese hof

Namens Roel Verschueren, vertegenwoordiger van slachtoffers van seksueel misbruik in de Belgische kerk voor het Europees Hof voor de Rechten van de Mens.

We hebben je hulp nodig.

https://www.change.org/stopvaticanimmunityforsexualabuse

Overlevenden van seksueel misbruik door kerkelijke geestelijken vragen om uw hulp. Miljoenen overlevenden van seksueel misbruik over de hele wereld hebben de moed en de kracht gevonden om naar voren te treden en te eisen dat het Vaticaan ter verantwoording wordt geroepen voor het feit dat het structureel seksueel misbruik heeft laten voortduren terwijl zij naar behoren waren geïnformeerd. Ook in België werd een eis tot schadevergoeding ingediend. De rechtbank verklaarde echter dat zij niet bevoegd was om de zaak te behandelen aangezien de Heilige Stoel immuniteit geniet. Niet alleen België, maar ook vele andere landen hebben in het verleden de Kerk beschermd en de slachtoffers van seksueel misbruik verwaarloosd.

De slachtoffers van seksueel misbruik hebben de zaak vervolgens aanhangig gemaakt bij het Europees Hof voor de Rechten van de Mens, in de hoop dat de immuniteit van de Heilige Stoel zou worden opgeheven en dat zij toegang zouden krijgen tot een onafhankelijke burgerlijke rechtbank die de zaak op haar merites zou beoordelen. Op 12 oktober 2021 oordeelde het Europees Hof voor de Rechten van de Mens in de zaak J.C. en anderen tegen België dat de immuniteit van de Heilige Stoel zwaarder weegt dan het recht van overlevenden van seksueel misbruik om hun zaak te laten behandelen door een onafhankelijke burgerlijke rechtbank. En dus, opnieuw, zijn overlevenden van seksueel misbruik in de kou blijven staan.

Ze vragen nu om uw hulp.

Aangezien het om een ernstige zaak van algemeen belang gaat, willen de overlevenden de zaak aanhangig maken bij de Grote Kamer van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens en – als laatste kans – vragen om opheffing van de immuniteit van de Heilige Stoel met betrekking tot klachten over seksueel misbruik.

Dit is de laatste kans voor de vele bekende slachtoffers over de hele wereld om enige vorm van gerechtigheid te verkrijgen. Kunnen wij op uw stem rekenen om het Europees Hof voor de Rechten van de Mens ervan te overtuigen de zaak voor de Grote Kamer te brengen en een einde te maken aan de immuniteit van het Vaticaan?

Free Man Bert Smeets

What a mad crazy world… song: Free man, words / music Bert Smeets; produced, mixed by Twin records / Triskell media // female vocal in the middle part Elke Peeters, all instruments Bert Smeets, recorded Underground Station, Maastricht

Hallo jongeren

Het Centrum Seksueel Geweld (CSG) heeft in 2019 een kwart meer slachtoffers geholpen dan het jaar ervoor, blijkt donderdag uit het jaarverslag van de hulporganisatie.

In 2019 hebben in totaal 4.148 slachtoffers zich bij het CSG gemeld, tegenover 3.250 in 2018. Dat is een stijging van 28 procent.

De cijfers tonen volgens de organisatie aan dat steeds meer mensen de weg weten te vinden naar de CSG, onder meer door campagnes. “Maar we moeten ook beseffen dat het nog steeds maar een topje van de ijsberg is die durft te onthullen over misbruik en daarvoor hulp zoekt of aangifte doet”, aldus de organisatie.

Ook zijn jongeren vaak niet op de hoogte van het belang van snel melden. “Dat moet het liefst binnen een week  (op internaten heeft het dus een tijd op zich laten wachten en daarna was er nog geen hulp). Binnen die tijd zijn er namelijk de beste kansen op psychisch herstel, het voorkomen van zwangerschap en geslachtsziekten en het veilig stellen van sporen.”
Laat het niet zoals bij ons vijftig jaar duren voordat we het misbruik erkenden bij ons zelf..zwijgen is (g)een optie maar wel met de juiste mensen. Ook via Mea Culpa kunt  zich melden en wij sturen het door naar CSG, dank.

(Het CSG is een samenwerkingsverband tussen ziekenhuizen, GGD, ggz, politie en Slachtofferhulp Nederland en richt zich vooral zich op slachtoffers van aanranding en verkrachting korter dan een week geleden.)

arme broeder Franciscanen internaat (ik nr. 33)

Jos B. niet (alleen) schuldig

Jos B. niet (alleen) schuldig 

Een nieuw recht wordt toegevoegd aan het Jos B. dossier, het recht van de ongeziene feiten. In Limburgs meest gestuurde proces sinds de broeders van Bleijerheide zich moesten verantwoorden voor malversaties op internaat te Bleijerheide. De zaak ‘Nicky’ kent alleen de focus / dwang van het OM.

‘De feiten’ worden nog eens dubbel gecheckt en verduidelijkt in een boek De fietser op de hei  maar wordt tegengehouden door de advocaat van Jos B., Gerald Roethof.

Rechtspsychologen Peter van Koppen en Robert Horselenberg analyseerden in het boek het strafdossier en wilden hun bevindingen publiceren, maar Roethof wil namens B. het boek in de huidige vorm tegenhouden. Publicatie is uitgesteld totdat de rechter er een oordeel over heeft geveld???

Het OM leunt lekker achterover maar houdt zijn vizier moedwillig op één dader gericht,  Jos B. is de dader het wordt vooral door het OM, met extra veel media ondersteuning haastig in de markt gezet…Jos B. is de dader! De analyses beginnen vanaf het moment dat het jongetje gevonden is, vandaar gaat men uit. Alleen nog een kleine onnauwkeurigheid wegwerken en dat is de ‘fietser in de hei’ te spotten met een half-bloot jongetje, en daarna geen of nauwelijks sporen van verkrachting, of een gewelddadige doodsoorzaak uitblijft, verstikking wordt wel erkend door het NFI.

Alleen al het dragen van een dood jongetje, let wel na acht uur is Nicky nog in leven, een jongetje dat je moet meeslepen, na eerst mee te hebben gelokt, in toom moet houden, hoe doe je dat. Een jongetje van elf jaar meezeulen is een curieus karwei, onmogelijk om dit alleen te doen. Wie zegt dat Nicky op het kamp bleef? Ik niet, ik ken de omgeving goed, als kind ging ik vaker met mijn neefjes naar de rode beek, Brunssumerhei. Verbergen lukt niet in een vrij open gebied, zeker als mensen voortdurend op Nicky hebben geroepen tijdens de eerste uren van zijn vermissing. Het meest waarschijnlijke scenario is dat Nicky is meegelokt in een auto om onder een valse voorwaarde naar huis te brengen vanwege zijn heftig opspelende heimwee gevoelens. Maar ook deze optie suggereert zaken en zijn (nog) niet overeenkomstig de feiten. Heimwee nam wel een grote plek in, een angstig onderdeel van zijn persoonlijkheid, een immaterieel feit indien u wilt. Mensen op het kamp wisten van deze ‘heimwee-stress’, ook sommige Rolduc aspirant priesters waren op de hoogte van zijn heimwee gevoelens en je hebt te maken met pedofielen die ontzettend sluw te werk gaan. Grooming, nooit van gehoord?

Het OM, de media wil dat wij ons op één dader richten waarom, omdat anders teveel mensen meegetrokken worden in deze waanzinnig gemanipuleerde veroordeling ten nadele van één dader. De familie Verstappen is blij met de dader maar ook deze conclusie mag je alleen trekken als  de verdachte veroordeeld is (Jos B. was nog niet veroordeelt), dus ook Peter R. had toen moeten ingrijpen en niet zo snel conclusies moeten trekken want er was en is geen bewijs van seksueel misbruik gevonden, noch een duidelijke doodsoorzaak. Feiten vanuit het forensisch rapport.

De rechtbank verklaart: de dood van Nicky is een rechtstreeks gevolg van het handelen van B., kinderporno wordt alsnog toegevoegd (zeer verwerpelijk maar geen bewijs dat Jos B ook daadwerkelijk Nicky gedood heeft) terwijl de 58-jarige Limburger Jos B. tichmaal verklaart Nicky, niet te hebben gedood.

Hoe kan zo’n uitspraak zonder onderbouwing in het strafproces komen: ‘direct, niet opzettelijk en rechtstreeks’, hoe moet dat dan in de praktijk hebben uitgezien? Creëert de rechtbank hier niet zelf dwaalsporen, en laat het over aan onze fantasie. Waanzin!

oogklep plank voor rechterlijke dwaling

Het OM heeft gigantische oogkleppen opgezet door in haar berichtgeving steeds de focus te leggen op Jos B. en uiteraard laat de gezagsgetrouwe Limburgse media zich ringeloren en beetnemen door slaafs het OM te volgen. Embedded gaan ze mee met het OM doch krijgen geen enkele informatie?? Steeds moet ik ‘verklaren’ dat ik geen fan ben van Jos B. maar hij kan het onmogelijk alleen hebben gedaan. Neem vooral de acht tot 24 uur in acht, dat Nicky nog geleefd zou hebben. Hoe, waar?

Geen teken van Nicky, nergens een signaal de uren dat hij nog leefde…..en ook nergens een onderzoek naar deze 8-24 uur periode. Geen enkele inspanning om dit rond te krijgen.

Zonder opgemerkt te worden maar wel dood wordt aangetroffen op de plek waar Jos B. toevallig langs komt (geloof ik helemaal niets van). Jos, kan beter de waarheid vertellen want je begeeft je zo wie zo op een pedo plek. Iedereen weet het tot de aanwezige Rolduc seminaristen en kampleiding toe. Wat gebeurde daarvoor, dat is de hamvraag want pedo grooming en seksuele intimidatie zoals wij het al kenden van de arme broeders Franciscanen, te Bleijerheide, begint altijd in en vroeg stadium. Het is giftig volk en ze houden niet op.

Geen bewijs van seksueel misbruik terwijl de rechtbank ontvoering (met of zonder bewijs van een kind) voegen ze even toe (na een massale zoektocht) dus verbleef Nicky, die minimaal acht tot vier en twintig uur (volgens forensisch rapport) nog heeft geleefd, verbleef Nicky extern op een andere plek? Ja, moet wel na een massale zoekactie. Heeft het OM dit scenario onderzocht? Is er sprake geweest van hulplijntjes vanuit het kamp of hulp bij het wissen van sporen? (lees de Heimwee moord). Heeft Peter R. met omwonenden gesproken? Ik wel, maar Peter R. niet. Niemand van de boeren wiens grond grenst aan de plaats van delict, die ik gesproken heb heeft Peter R. gezien noch gesproken. Ook de politie NIET. Een buur is zelfs vertrokken en niemand weet waar naar toe.

Terwijl Nicky al twee dagen vermist wordt spreekt de vader van Nicky een bijzonder, intuïtief gevoel uit:  ‘er gebeurt niets’.

Grâce à Dieu…by the grace of God

Gisteravond, 6 november 2021 gekeken naar de film Grace a Dieu op NPO 2. Ik was steevast van plan om niet te kijken want deze ellende kennen we ondertussen wel omdat ik, en niet alleen ik, doodmoe worden van de katholieke kerk en haar manipulatieve tengels ervoor zorgen dat archieven gesloten blijven, tevens mij als klokkenluider overal dwars zit, (boycot als singer-songwriter). Daarbij kregen en krijgen ze nog steeds hulp van vooral zuidelijke media en OM, de doofpot maffia.

Waar gaat de film over…..

Alexander leeft in Lyon met zijn vrouw en kinderen. Op een dag ontdekt hij dat de priester die hem misbruikte nog steeds met kinderen werkt. Hij besluit actie te ondernemen, vooral tegen het systeem rondom het misbruik, en krijgt al snel steun van twee andere slachtoffers van de priester, François en Emmanuel. Ze willen de “muur van stilte” doorbreken die over hun lijden hangt. De gevolgen van hun actie zullen niemand ongedeerd laten.

Vandaag en morgen verwacht ik weer reacties omdat de film ook een interne blik werpt op de twijfels en loyaliteit laat zien van de slachtoffers nadat ze decennia zijn voorgelogen en het narcistisch karretje van onschuld moesten zien te ontwijken. Nu gaat het in de film nog menselijk en beschaafd toe maar hier wordt met een flinke zak geld van Deetman ‘Klokk’ opgericht; koepel organisatie voor slachtoffers seksueel geweld en alleen zij, ‘de Klokkers’ anderhalf miljoen subsidie kregen om de boel te traineren (ondanks de verjaring) en verdeel en heers toe te passen. Ik werd als radicaal en met extreme standpunten (???) door toenmalige leden weggezet. Een methode die de kerk al vaker heeft toepast om stoute kinderen als ondergetekende, te isoleren.

arme broeder Franciscanen (nr. 33).

Het pedo nest van de arme broeders Franciscanen gevlucht naar Ohio, USA en daar ook weer misbruik zaken aan het licht kwamen verdwenen ze helemaal van de radar. Dat ze (media bazen) nog op de een of andere manier controle houden zou mij niet verbazen omdat ze gelinkt zijn aan criminele activiteiten in het verleden en wie weet in de toekomst….

En nu beminde gelovigen…mijn eerste lied dat ik schreef als 14 jarig jongen en weer ’thuis’, na jaren pedo internaat Bleijerheide..een zalige tijd bij de broeders.

[ + ]