Bob blowing in the wind

The Beatles staan er toevallig op, sorry

Eindelijk, mijn generatie komt ook aan de beurt want die permitteerden zich nogal het een en ander. Dit is echter een bericht uit 1965 toen Dylan (wordt ie aangeklaagd als Robert Zimmerman?) Bob Dylan is aangeklaagd wegens seksueel misbruik. De Amerikaanse zanger zou in 1965 een 12-jarig meisje hebben misbruikt nadat hij haar had gedrogeerd en mishandeld, melden Amerikaanse media.

Een woordvoerder van de singer-songwriter, inmiddels 80 jaar, zegt dat hij de beschuldigingen tegenspreekt.

Het misbruik zou verscheidene keren zijn gebeurd, onder meer in hotels. Dylan was destijds 23 of 24 jaar oud. Het is niet duidelijk hoe het meisje en de zanger elkaar kenden.

Nog steeds psychische problemen

De nu 68-jarige vrouw zegt dat ze nog altijd psychische problemen heeft door het misbruik en eist een schadevergoeding van Dylan.

Ze diende de aanklacht afgelopen vrijdag in. Dat was de laatste dag dat ze nog een beroep kon doen op een wet die slachtoffers van kindermisbruik de mogelijkheid geeft om een civiele zaak aan te spannen ondanks het verstrijken van de verjaringstermijn. Afgelopen zaterdag verviel de wet.

Smetje gaat inmiddels de wereld rond, hoewel smetje 12 jaar, gedrogeerd en geweld gebruikt? Mocht het waar zijn…. ‘a hard rain is gonna fall’.

Kerk gevangenissen

Er zijn weer lachwekkende berichten over misbruik preventie door de RKK. Lachwekkend omdat ze zichzelf nog altijd op een troontje zetten en vooral psycholoog en jezuïet priester Zollner hoofd van het Romeinse kinderbeschermingscentrum Centrum voor Kinderbescherming (CCP) van de Pauselijke Gregoriaanse Universiteit. Zollner wordt beschouwd als een van de toonaangevende experts op het gebied van misbruikpreventie van de Rooms-Katholieke Kerk.

Gekke man die Zollner, zijn naam klinkt als een grenspaal in de woestijn maar geloven doe ik hem niet. Vooral zijn argumenten, lees u eerst wat ‘expert’ Zollner zelf vind:

‘Als Zollner zijn zin krijgt, moeten overtreders die zich schuldig maken aan ernstige mishandelingen (wordt misbruik opeens niet meer genoemd) na hun gevangenisstraf worden opgevangen en gecontroleerd (in de watten gelegd) in kerkelijke instellingen. Het is een belangrijke ‘preventieve maatregel’, zegt Zollner.

afgelegen gebied

AFGELEGEN GEBIEDEN

Zollner verwijst naar de VS, waar al tientallen jaren ervaringen zijn opgedaan met dergelijke faciliteiten (???), die worden omschreven als “iets dat lijkt op een gevangenis”. Er zouden daders “die ermee instemmen zo’n huis binnen te gaan omdat ze weten dat ze gecontroleerd moeten worden”. Namelijk in “afgelegen gebieden” en “gebonden aan een zeer streng regime” met uitreis- en contactbeperkingen, zegt de jezuïet.

(BS) Afgelegen gebieden?? Zollner bedoelt Alaska of andere Arctische, boreale leefgebieden? Op ons internaat ‘de arme broeders Franciscus in Bleijerheide’ werd in 1961 toen broeder Jacobus een jongetje misbruikt had, dit argument ook al gebruikt dat hij in afzondering moest gaan bidden omdat wij ons afvroegen waarom onze zaalbroeder Jacobus opeens weg moest. Lachwekkend, daar ze slechts kleine variaties toepassen in hun doofpot preventie en durven te praten over kinderbescherming-centrum Centrum voor Kinderbescherming (CCP). Wie er ooit van gehoord heeft mag het zeggen en de expert Zollner rept over “Kerkgevangenissen” voor misbruikers. Dat zal dhr Deetman deugd doen….kerkgevangenissen nou, hoeft niet hoor dat waren gewoon de internaten met hun muren, die duizenden kinderen (waaronder ik) gevangen hielden .

Als Zollner zijn zin krijgt, moeten overtreders die zich schuldig maken aan ernstige mishandelingen na hun gevangenisstraf worden opgevangen en gecontroleerd in kerkelijke instellingen. Het is een belangrijke ‘preventieve maatregel’, zegt Zollner.

Geloven ze dat nou zelf?? Ze hebben decennia het probleem, hun probleem niet kunnen oplossen en nu komen ze weer met dit soort halve schijn-maatregelingen. Nog een keer hun argument:

CONTROLE

“We weten uit onderzoeken dat een groot deel van de misbruikers een vrij hoog risico heeft om opnieuw een strafbaar feit te plegen, dat wil zeggen om ze opnieuw te misbruiken, ook al zaten ze in de gevangenis, kregen ze therapie en werden andere voorwaarden opgelegd”, zegt Zollner . Als deze voorwaarden na een bepaalde tijd vervallen, dan is er “geen controle meer” namelijk “noch in de kerk noch in de samenleving”.

Controle, het blijven kinderen die pedofielen nou laat Zollner met die mooie Duitse naam ergens in een heel afgelegen gebied een grenspaal slaan dan hoeven we ze niet meer te vrezen. 

Kostschool identiteit

Onze analyses van het grote misbruik schandaal in 2010 worden met de recentelijke berichten uit Canada en Amerika beetje bij beetje bewaarheid en bevestigd. Vooral de psychologische achtergronden bij het verliezen van je identiteit op internaten, is veel zeggend want de verloocheningen en hersenspoelingen konden hun destructieve werk achter al die internaat muren verrichten.

Hoewel we veel tegenstand ondervonden van vooral ‘collega slachtoffer groepen’, die ook eens graag op TV wilden en goed betaald kregen door VWS, ons het liefst voor altijd buiten beeld wilden houden, komen nu de gruwelijkste feiten pas boven water.

Ook deed ik ooit moeite om het gerucht te onderzoeken over anonieme kindergraven op Bleijerheide (hoewel ik dit nu schrijf wel versneld de plannen rond het opdoeken van het internaat het vermeende ‘massa graf’, snel zal worden afgerond).

Vandaag heb ik toevallig een lied opgenomen met een Canadese saxofoniste, hoe kan alles zo toevallig in elkaar grijpen, waar ik uiteraard het verhaal over de identiteitsloze kinderen mee heb gedeeld, en haar vragen heb gesteld. Gelukkig is zij open en communicatief, de laatste tien jaar heb ik hier nauwelijks met iemand gesproken want ze liepen allemaal snel door….bang voor contact of de waarheid en angst voor de katholieke zwijgmaffia.

dus…..

“Er was geen keuze. De kinderen werden meegenomen en verloren hun identiteit. Ze kregen een andere naam en verdwenen.” Rosalie Talahongva zat op de Phoenix Indian School, een voormalige kostschool voor inheemse kinderen in de hoofdstad van Arizona. Ze is nu beheerder van het bezoekerscentrum in een gebouw van haar vroegere school, en vertelt er verhalen van een onverwerkt verleden.

(BS) Exact dezelfde tactiek is toegepast bij de afstandsbaby’s en illegale adopties want als de RKK ergens dol op is….is het geld en macht want je verdient aan ontvoeringen, de kid..nappers. 

Minder makkelijk praat ze over de vondsten die de afgelopen maanden zijn gedaan in Canada. Op het terrein van drie voormalige internaten werden in totaal meer dan duizend naamloze graven blootgelegd. Het heeft de geschiedenis van de kostscholen voor inheemse kinderen in heel het Noord-Amerikaanse continent op scherp gezet.

Ook de Amerikaanse regering kondigde een onderzoek aan naar de oude kostscholen. Minister Haaland van Binnenlandse Zaken, zelf Native American, wil net als in Canada gaan vaststellen waar mogelijk verborgen begraafplaatsen zijn op de oude kostschoolterreinen. Het systeem van internaten voor inheemse kinderen was in de Verenigde Staten lange tijd vrijwel identiek aan dat in Canada.

(BS) Het zal wel stil blijven….hier in Neerlandia een onderzoek???

….dat gaat  niet gebeuren…wedden?

zwijgcultuur

Kinderen die hun mond opendeden werden genegeerd

Vandaag ellendige berichten uit London waar het bestuur van het district Lambeth “onvoorwaardelijke excuses” heeft aangeboden voor de ernstige misstanden in vijf kindertehuizen in hun gemeente, van de jaren 60 tot de jaren 90.

Meer dan 700 kinderen die onder hun verantwoordelijkheid vielen, werden seksueel misbruikt en verwaarloosd, onder wie “een onevenredig groot aantal” kinderen met een niet-westerse of multi-etnische achtergrond. Een soort toeslagen affaire maar dan nog vreselijker en inhumaner.

Kinderen die hun mond opendeden werden genegeerd en kregen straf, wat is het verschil met het seksueel geweld rond het Deetman onderzoek in 2010. Persoonlijk heb ik met Deetman gesproken net na zijn aanvaarding van het voorzitterschap van de naar hem genoemde  commissie. Ik was als enige vertegenwoordiger van MCU / slachtoffers aanwezig in de Tweede kamer. De consequenties van het geweld wilde Deetman aanvankelijk niet onderzoeken maar van dag 1 hebben wij aangedrongen op onderzoek naar geweld want het versterkte de wil van de broeders om te doen waar ze zin in hadden. Bovendien hanteerden ze eigen wetten doch de relatie tussen geweld en misbruik moet blijvend op de agenda.

“De kinderen werden door het personeel consequent behandeld alsof ze waardeloos waren. (…) Als gevolg daarvan konden personen die een risico vormden voor kinderen, infiltreren in kindertehuizen en pleegzorg, met verwoestende, levenslange gevolgen voor hun slachtoffers.”

Links Bert rechts Wim

(BS) Dat vertelde ik dhr. Deetman ook, nog een ander (blind) slachtoffer later aanwezig bij de presentatie, beweerde dat het incidenten waren, ik gaf gelijk repliek “het is structureel meneer Deetman, en als u dit serieus wilt onderzoeken dan zet uw oogkleppen af want zie: nog steeds gruwelijke onthullingen (uit diezelfde periode) waar steeds meer deskundigen beamen dat het levenslange gevolgen heeft.

Er heerste een doofpotcultuur onder zowel de verzorgers als raadsleden, concludeert de commissie. (….) Dat leidde ertoe dat misbruikers ongestraft hun gang konden gaan. Van de 705 klachten die gedurende die veertig jaar door voormalige bewoners in drie van de tehuizen zijn ingediend, heeft er slechts één een berisping van een personeelslid opgeleverd door het lokale bestuur.

(BS) Nou, dat is al heel wat want in Nederland hebben wij 10.000 tot 20.000 slachtoffers maar geen dader te bekennen. Tegenover Femke Halsema maakte ik in 2010 voor een televisie programma (Knevel en v/d Brink) al duidelijk dat het systeem dit geweld en misbruik toeliet door de quasi scheiding van kerk en staat. Ze kunnen gewoon hun gang gaan en dat deden ze. Nederland London, Vaticaanstad, Limburg, de wereld ze keken allemaal de andere kant uit.

Sterfgeval

In een van de tehuizen, Shirley Oaks, zijn meer dan 500 beschuldigingen geuit tegen totaal 177 medewerkers. Destijds hadden die beschuldigingen voor de verzorgers nauwelijks consequenties, staat in het rapport. Kinderen die hun mond opendeden, werden genegeerd of zelfs gestraft. Het tehuis is in 1983 gesloten (ongeveer dat het internaat Bleijerheide dichtging met veel geld verdwenen de arme broeders naar Ohio, USA).

Kinderen, zelfs jonger dan vijf jaar, werden systemisch blootgesteld aan seksueel misbruik

rapport onderzoekscommissie

Een jongen die in 1977 beschuldigingen van misbruik had geuit tegen zijn begeleider, werd kort daarop dood aangetroffen in de badkamer van dat tehuis. Naar zijn dood is nooit degelijk onderzoek gedaan. De onderzoekers hebben de politie gevraagd dat dossier te heropenen. In een ander verzorgingshuis werden kinderen, zelfs die jonger dan vijf jaar “systemisch blootgesteld aan seksueel misbruik”, stelt het rapport.

Sandra Fearron woonde met haar broers en zussen tussen 1964 en 1969 in het kindertehuis van Shirley Oaks. Ze vertelde aan de BBC dat het misbruik twee jaar lang elke week doorging, totdat ze een schoolverpleegster vertelde wat er gebeurde.

Kinderen brachten tijd door met vrijwilligers, “ooms” en “tantes”, die nooit waren doorgelicht. Een van die vrijwilligers was Geoffrey Clarke. Hij had vanaf het begin van de jaren 70 in Shirley Oaks ongehinderde toegang tot kinderen. In 1998 werd hij veroordeeld voor het seksueel misbruik van drie kinderen, maar inmiddels hebben minstens veertig oud-bewoners beschuldigingen tegen hem geuit.

De onderzoekscommissie heeft aanbevelingen gedaan om de misstanden te voorkomen, zoals het verbeteren van het werven, opleiden en doorlichten van het personeel. Het bestuur van Lambeth zegt die aanbevelingen over te nemen, nadat er “duidelijk is gefaald”. Slachtoffers krijgen een schadevergoeding.

Verbeteringen

Ook de lokale politie verontschuldigt zich voor het “in de steek laten van de kinderen die onder hun verantwoordelijkheid vielen.” De politie heeft de werkwijze omtrent klachten over seksueel misbruik veranderd, aldus een politiewoordvoerder. Agenten worden beter getraind en er wordt meer samengewerkt met deskundigen. “Het is duidelijk dat we op verschillende momenten kansen hebben gemist om daders te identificeren en verder te onderzoeken…..

De Duivel en de rechter

In Vaticaanstad is een historische rechtszaak begonnen. Voor het eerst (????) moet een kardinaal voor de ‘wereldlijke rechter’ van het ministaatje verschijnen. Dat de RKK wegkwam met tal van criminele activiteiten mag je wijten aan de duivel en de rechter uit die andere (onze) rechtstaat, en zijn identieke zucht naar rijkdom en macht.

Een opmerkelijk bericht wanneer media melden dat priesters, in dit geval een kardinaal, veroordeelt wordt want daar wisten ze tot nu toe aan te ontkomen……. ….. hoe rijk ze ook zijn. Maar eerst even dit:

Wat me al een paar weken dwars zit is de berichtgeving rond de presentatie van de ‘nieuwe’ aanpak van het RKK internationale misbruik schandaal. Buiten dat ze decennia lang dit ‘gewusst haben’, konden ze met medeweten van het OM het onder het tapijt schuiven, en dan als een duveltje uit een doosje verschijnt een lege, brede tafel op TV in het journaal met een nog te vormen commissie (een wonder) waar je niemand van te zien krijgt en dan zorgen ze ervoor, de linkmichels, de lege tafel van een voice-over te voorzien, die hetzelfde verhaal vertelt van alle pogingen van de kerk daarvoor om het misbuik probleem aan te pakken. Er zijn nu weer een paar weken voorbij en inmiddels is er niets gebeurd. Rik Deville heeft al eerder op deze holle retoriek gewezen en de zoveelste poging van hun canoniek systeem om iemand ook maar een dag in een cel te gooien. Beste gelovigen: ‘het gaat niet gebeuren want zij vinden kindermisbruik geen zonde’…zeker als het kind naar liefde vraagt zoals de pater me erop wees en op mijn hart drukte als tienjarig jongetje ‘jij hebt liefde nodig’.

Nee, pater ik heb geen liefde nodig ook al is mijn vader gestorven en zit hij bij de Heer op schoot, u bent een zeer manipulatief heerschap. Ik heb het mogen ervaren op internaat wanneer je niet luistert dan valt de hele congregatie over je heen. Je wordt geïsoleerd, excommunicatie en tot op de dag van vandaag doen ze hetzelfde….isoleren.

Het internaat waar ik verbleef kende ook allerlei financiële manipulaties,  al begin zestiger jaren werd broeder Adelbertus veroordeel voor het wegsluizen, ‘wegboeken’ van honderduizenden guldens. Justitie keek de andere kant uit, een typisch Limburgs trekje.

Overigens het moet maar eens afgelopen zijn met die chique functies van de canonieke ‘rechtstaat’, verzinnen de prachtigste titels voor zichzelf: (minister-generaal Provincialaat, en meneer pastoor ‘vader’ noemen (ging wel erg ver) maar sentimenten te over in het geheime bolwerk waar de heilige narcisten alle kritiek wisten te doven.

De flop van de Chelsea-deal

Tussen 2014 en 2016 raakte toen nog aartsbisschop Becciu betrokken bij de investering van dik 200 miljoen euro in een luxepand in de Londense wijk Chelsea. Daar zou een voormalig gebouw van warenhuis Harrods verbouwd worden tot chique appartementen.

Financiële bemiddelaars zouden Becciu en zijn staf ervan overtuigd hebben dat hier veel winst viel te behalen. Om voldoende te kunnen inleggen, zou Becciu geput hebben uit geld van de Petruspenning, de giften van gelovigen voor de armen (een Joep Haffmansje), en zelfs uit het persoonlijke fonds voor liefdadigheid van paus Franciscus. Maar de deal liep fout, mede als gevolg van brexit, en het geld ging verloren. In de boeken zou hier niets van terug te vinden zijn.

De val van de kardinaal

Ondertussen werd Becciu belangrijker. In 2018 werd hij hoofd van de Congregatie voor Heiligverklaringen en kreeg hij zijn kardinaalshoed van de paus. Twee jaar later brachten Italiaanse onderzoeksjournalisten de mislukte investering in Londen aan het licht en publiceerden ook hoe kardinaal Becciu jarenlang met geld van de Kerk zijn familieleden zou hebben bevoordeeld.

Geheime humanitaire missies

Als pikant detail kwam ook het verhaal bovendrijven van een flamboyante dame, Cecilia Marogna, die naar eigen zeggen in opdracht van Becciu geheime humanitaire missies in Afrika en Azië zou hebben uitgevoerd. Met de honderdduizenden euro’s die zij van de kardinaal ontving zou ze in samenwerking met verschillende geheime diensten geprobeerd hebben gijzelaars vrij te krijgen. In werkelijkheid bleek veel van het geld besteed te zijn aan dure kleding en accessoires….en aan Dr. Fummel.

[ + ]