HEKSEN

HEKSEN UIT ROERMOND…EN DE REST VAN EUROPA

Roermond wil inwoners die vier eeuwen geleden zijn vermoord omdat ze als heks werden gezien, alsnog eren. Op twee plaatsen in de stad moet aandacht worden gegeven aan de vervolgingen. “Een zwarte bladzijde uit de geschiedenis van de stad.”

De gemeente Roermond gaat in gesprek met organisaties die zich bezig houden met erfgoed over hoe het eerherstel eruit moet gaat zien. Dat schrijft burgemeester Rianne Donders aan de raadsfractie van D66.

De partij heeft zich ingezet voor eerherstel van de Roermondse heksen. Deze mensen werden gemarteld en vermoord, terwijl ze onschuldig waren. In Roermond en omgeving werden in 1613 en 1614 minstens 75 mensen beschuldigd van hekserij en omgebracht.

“Nergens anders in Nederland zijn in korte tijd zoveel vermeende heksen voor het gerecht gebracht en terechtgesteld als in Roermond en omgeving”, schrijft Donders.

De burgemeester noemt de gebeurtenissen “afschuwelijk”. “Onschuldige mensen, voornamelijk vrouwen, werden volledig ten onrechte vervolgd en ter dood veroordeeld voor iets (hekserij) wat ze nooit hadden kunnen doen. Het is een onderdeel van ons verleden waaraan we niet voorbij kunnen en mogen gaan.”

Roermond bood in 2006 al excuses aan

Roermond bood in 2006 al excuses aan voor de heksenprocessen in de zeventiende eeuw. Nu wil de gemeente het eerherstel vorm gaan geven. Dat gebeurde eerder al in bijvoorbeeld Keulen, waar in 2012 alle veroordeelde heksen eerherstel kregen.

Het plan van de burgemeester is om op twee plaatsen aandacht te schenken aan de heksenvervolgingen. Dat moet gebeuren op de Galgenberg, waar de tot heks veroordeelden verbrand werden. Ook bij de eeuwenoude Rattentoren, de gevangenis waar de verhoren plaatsvonden. Op die plekken is nu niets wat aan de heksenprocessen herinnert.

Verder denkt de gemeente aan een straatnaam en wil zij initiatieven van scholen ondersteunen “mede vanwege de parallellen die met het heden gemaakt kunnen worden”.

 

ER IS DUS NOG HOORP VOOR MEA CULPIANEN…OVER EEN PAAR EEUW?

Rik Devillé komt ook niet meer aan het woord

Zondag is het 30 jaar geleden dat ik mijn eerste boek ‘De Laatste Dictatuur’ ging voorstellen (09/10/1992), na een verbod dat ik hiervoor kreeg van kardinaal Danneels (24/09/1992).

Die gebeurtenis ligt aan de oorsprong dat in de loop der jaren daarna er contact is geweest met u of met iemand uit uw gezin of familie.

Intussen hebt u op een of andere wijze mee in de vuurlinie die strijd verder gevoerd. Denk niet dat u weinig of niets hebt bereikt. Integendeel: door die immer volgehouden actie is duidelijk geworden hoe de verhoudingen tussen Europa en de paus van Rome echt in mekaar zitten.

Bij deze verjaardag maakte ik een tekst:

Ik weet het, hij is een beetje zwaar uitgevallen. Maar de feiten zijn ook niet niks. De reden waarom nog niet volledig recht is geschied ligt niet aan de kinderen van toen maar aan de machten van vandaag, zo denk ik hierover. Het is ook geen probleem van hier of daar wat pastorieën of achterkamers van leraars, maar een gestructureerde Wereldproblematiek… dat nog steeds overeind blijft.

Gepubliceerd op DeWereldMorgen: Seksueel misbruik: Europees Recht is ondergeschikt aan Kerkelijk Recht – DeWereldMorgen.beDeWereldMorgen.be

Met dank en nimmer te wissen waardering,

Vriendelijke groeten,

Rik Devillé

Ps. Ik heb alle pogingen van de wereld ondernomen om deze (volledige) tekst in een gewone dagelijkse krant te krijgen… maar dat is me niet gelukt.

Hallo…misbruik…geweld

Dank aan omroep Gelderland….hier ‘een op een’ vergelijking tussen het Deetman onderzoek en onderstaand, recent artikel.

‘Tientallen klachten van misbruik en mishandeling in Gelders jeugddorp’, en het verschil met ‘innocente, onschuldige geestelijken’.

Meerdere oud-pleegkinderen die in Jeugddorp De Glind woonden, zeggen lichamelijk of geestelijk te zijn mishandeld. Dat blijkt uit onderzoek van Omroep Gelderland. Ook zeggen enkelen dat ze seksueel zijn misbruikt. Volgens de regionale omroep waren sommige verhalen bekend bij de directie van De Glind, maar werd er zelden aangifte gedaan. Het gaat om de periode 1980-2000.

In De Glind, een dorp vlak bij Barneveld, is plek voor 120 uithuisgeplaatste kinderen die worden opgevangen in onder meer gezinshuizen. Het dorp bestaat ruim honderd jaar en heeft de intentie om pleegkinderen een normale jeugd te geven binnen een grotendeels gereformeerde dorpsgemeenschap. Wow!

Frappant

Als je de opzet bekijkt van het`Deetman onderzoek’, namelijk geen onderzoek naar geweld (wel seksueel misbruik) waar ik persoonlijk aanwezig was bij Deetmans eerste persconferentie, gelijk verteld dat je geweld en seksueel misbruik niet zomaar kan loskoppen, gezien de aard van de samenstelling van ‘geestelijken’, broeders en zuster / paters in internaten. Dat dit nu naar buiten komt is een gotspe zeker na de grote onthullingen waar ze in Nederland steeds maar weer van opschrikken. Ja, het komt overal voor bij de Jehova’s (waar zijn ze?) bij de sport, the Voice / vrouwenvoetbal recent en het niet te versmaden geweld ten opzichte van kinderen in het algemeen. Ook de media waren dol op seksueel misbruik verhalen én publiceerden nauwelijks over het geweld!!??

‘Te hardhandig’

Zo vertellen drie pleegkinderen onafhankelijk van elkaar over fysieke mishandeling. Eén vertelt: “Mijn pleegzusje kwam te laat thuis. De pleegvader sloeg haar zo hard dat ze over de bank met haar hoofd tegen de tafel viel. Jongens trapte hij letterlijk naar boven.”

Volgens de pleegkinderen is dit gemeld bij het hoofdkantoor. Het pleeggezin is vertrokken, maar de pleegvader werkt volgens Omroep Gelderland nog altijd als jeugdbeschermer.

In een ander pleeggezin waren eind jaren 90 vier meldingen van seksueel misbruik bekend, waarna De Glind het gezin op non-actief zette. Ook waren er signalen van fysiek geweld bekend bij de directie. Volgens Omroep Gelderland werd er geen aangifte gedaan en werd de pleegvader later docent en vertrouwenspersoon op een scholengemeenschap.

Als je op je tenen liep, liep je nog te hard. De kleintjes moesten soms uren aan tafel zitten met hun armen over elkaar tot ze naar bed gingen. Dan hadden ze blijkbaar iets verkeerd gedaan.

Een van de oud-pleegkinderen
___________________________________
BLEIJERHEIDE VERHALEN, ARME BROEDERS FRANCISCUS (verhaal van Bert Smeets, wees).
.
Als je in de refter niet gelijk stil was voor we aan tafel gingen gooide broeder Servatius een porseleinen  mok door de refter en kwam ooit terecht op iemands hoofd (totaal onbeheerst) jongetje moest bloedend afgevoerd worden naar dr. Bulletje, en dan wist je hoe laat het was.
Als iemand iets uitgevreten had, en wederom Servatius niet gelijk de dader te pakken kon krijgen, sloot hij de hele klas op, klassikaal straffen heette het, sloot alle ramen (ook menigmaal in de zomer), en wachtte tot iemand door de knieën ging. Vaak duurden deze pesterijen uren, en konden wij, de klassikaal gestraften, geen kant uit want vergeet niet beste luistervrienden…wij hadden overal dikke muren om ons heen, en konden geen kant uit. 

What Ever Comes and Goes

Anoniem, dolkstoten en vlaaimisbruik

Als machtsmisbruik aan de orde is dan kijk eerst naar het minderwaardigheidscomplex bij ambtenaren, die Aribs directheid niet konden waarderen. Ik heb als voorzitter / woordvoerder stichting Mea Culpa United (MCU) vaak gesprekken gevoerd met mevr. Arib, haar bezocht in de Tweede kamer toen nog gewoon kamerlid.

Zij was immers de enige die vragen had gesteld voor de ‘grote onthullingen seksueel misbruik in de RKK; in 2009 toen nog niemand kraaide over machtsmisbruik of seksueel misbruik, noch in de RKK, noch in de sport of #waar dan ook.

De eerste keer hadden we een typisch Limburgse ‘relikwie’ meegenomen, meer als grap en ‘dan onthouden ze je iets beter’, dachten wij. Wat hadden we meegenomen???

Juist, een vlaai maar mevr. Arib riep direct: ‘wilt u ons omkopen’, waarna ik zei, de vlaai en koffie, die inmiddels op tafel stond, ‘onmiddellijk terug die vlaai. In de doos, inpakken, gaat mooi niet door’. Mevr. Arib lachte en gaf hiermee aan dat een vlaai  en wij zeker niet, niemand wilden omkopen.

Volgens Bergkamp is het onderzoek tegen Arib niet zomaar aangevraagd. Er zijn in juli twee anonieme brieven binnengekomen waarin het PvdA-Kamerlid beschuldigd wordt van “machtsmisbruik” en een “schrikbewind”. De meldingen hebben betrekking op de tijd dat Arib nog Kamervoorzitter was (2016-2021). Bovendien wordt de suggestie gewekt van ‘grensoverschrijdend’ gedrag? Een heuse dolkstoot en bovendien….niet in de rug!

Bergkamp mag de anonieme honneurs waarnemen in dit slangen presidium, die via deze coupe Arib inderdaad een dolkstoot gaf waar een aantal politici plus ambtenaren bang voor zijn. De waarheid is een bepoederde vlaai die in stukken op tafel komt, ieder onderzoek kost geld, bakken met geld in een politieke cultuur van leugens (het draaien van de waarheid’) en bevriende ambtenaren.

WIE wil er nog een smerig stukje vlaai, we hebben nog een stukje over met heel veel suiker…. voor alle anonieme ambtenaren!!! Vergeten doen wij overigens niet dat mevr. Arib als kamerlid een motie heeft ingediend over de Sheherazade rond het seksueel-geweld in de RKK in 2009. Ruim een jaar voor de hele media wakker werd incluis de kamer, die holde er pas achteraan toen de schaamte niet meer weg te drukken viel.

 

[ + ]