Rumbi

song: words / music

Bert Smeets

Ontijdige update

Al twee jaar ben ik intensief bezig met het vervolmaken van mijn manuscript ‘Krakende Stilte’, het is ongelofelijk veel werk en concentratie is noodzakelijk voor iemand met een ‘singer-songwriter’ brain.

Een ander nooit voltooid manuscript komt daarna aan de beurt: ‘De Steen met de Vlinder in de Buik’, maar dan is het al 2022

gelukkig nieuw jaar alvast…namens mezelf (uitgevers kunnen zich ontijdig melden)

Bob blowing in the wind

The Beatles staan er toevallig op, sorry

Eindelijk, mijn generatie komt ook aan de beurt want die permitteerden zich nogal het een en ander. Dit is echter een bericht uit 1965 toen Dylan (wordt ie aangeklaagd als Robert Zimmerman?) Bob Dylan is aangeklaagd wegens seksueel misbruik. De Amerikaanse zanger zou in 1965 een 12-jarig meisje hebben misbruikt nadat hij haar had gedrogeerd en mishandeld, melden Amerikaanse media.

Een woordvoerder van de singer-songwriter, inmiddels 80 jaar, zegt dat hij de beschuldigingen tegenspreekt.

Het misbruik zou verscheidene keren zijn gebeurd, onder meer in hotels. Dylan was destijds 23 of 24 jaar oud. Het is niet duidelijk hoe het meisje en de zanger elkaar kenden.

Nog steeds psychische problemen

De nu 68-jarige vrouw zegt dat ze nog altijd psychische problemen heeft door het misbruik en eist een schadevergoeding van Dylan.

Ze diende de aanklacht afgelopen vrijdag in. Dat was de laatste dag dat ze nog een beroep kon doen op een wet die slachtoffers van kindermisbruik de mogelijkheid geeft om een civiele zaak aan te spannen ondanks het verstrijken van de verjaringstermijn. Afgelopen zaterdag verviel de wet.

Smetje gaat inmiddels de wereld rond, hoewel smetje 12 jaar, gedrogeerd en geweld gebruikt? Mocht het waar zijn…. ‘a hard rain is gonna fall’.

Kerk gevangenissen

Er zijn weer lachwekkende berichten over misbruik preventie door de RKK. Lachwekkend omdat ze zichzelf nog altijd op een troontje zetten en vooral psycholoog en jezuïet priester Zollner hoofd van het Romeinse kinderbeschermingscentrum Centrum voor Kinderbescherming (CCP) van de Pauselijke Gregoriaanse Universiteit. Zollner wordt beschouwd als een van de toonaangevende experts op het gebied van misbruikpreventie van de Rooms-Katholieke Kerk.

Gekke man die Zollner, zijn naam klinkt als een grenspaal in de woestijn maar geloven doe ik hem niet. Vooral zijn argumenten, lees u eerst wat ‘expert’ Zollner zelf vind:

‘Als Zollner zijn zin krijgt, moeten overtreders die zich schuldig maken aan ernstige mishandelingen (wordt misbruik opeens niet meer genoemd) na hun gevangenisstraf worden opgevangen en gecontroleerd (in de watten gelegd) in kerkelijke instellingen. Het is een belangrijke ‘preventieve maatregel’, zegt Zollner.

afgelegen gebied

AFGELEGEN GEBIEDEN

Zollner verwijst naar de VS, waar al tientallen jaren ervaringen zijn opgedaan met dergelijke faciliteiten (???), die worden omschreven als “iets dat lijkt op een gevangenis”. Er zouden daders “die ermee instemmen zo’n huis binnen te gaan omdat ze weten dat ze gecontroleerd moeten worden”. Namelijk in “afgelegen gebieden” en “gebonden aan een zeer streng regime” met uitreis- en contactbeperkingen, zegt de jezuïet.

(BS) Afgelegen gebieden?? Zollner bedoelt Alaska of andere Arctische, boreale leefgebieden? Op ons internaat ‘de arme broeders Franciscus in Bleijerheide’ werd in 1961 toen broeder Jacobus een jongetje misbruikt had, dit argument ook al gebruikt dat hij in afzondering moest gaan bidden omdat wij ons afvroegen waarom onze zaalbroeder Jacobus opeens weg moest. Lachwekkend, daar ze slechts kleine variaties toepassen in hun doofpot preventie en durven te praten over kinderbescherming-centrum Centrum voor Kinderbescherming (CCP). Wie er ooit van gehoord heeft mag het zeggen en de expert Zollner rept over “Kerkgevangenissen” voor misbruikers. Dat zal dhr Deetman deugd doen….kerkgevangenissen nou, hoeft niet hoor dat waren gewoon de internaten met hun muren, die duizenden kinderen (waaronder ik) gevangen hielden .

Als Zollner zijn zin krijgt, moeten overtreders die zich schuldig maken aan ernstige mishandelingen na hun gevangenisstraf worden opgevangen en gecontroleerd in kerkelijke instellingen. Het is een belangrijke ‘preventieve maatregel’, zegt Zollner.

Geloven ze dat nou zelf?? Ze hebben decennia het probleem, hun probleem niet kunnen oplossen en nu komen ze weer met dit soort halve schijn-maatregelingen. Nog een keer hun argument:

CONTROLE

“We weten uit onderzoeken dat een groot deel van de misbruikers een vrij hoog risico heeft om opnieuw een strafbaar feit te plegen, dat wil zeggen om ze opnieuw te misbruiken, ook al zaten ze in de gevangenis, kregen ze therapie en werden andere voorwaarden opgelegd”, zegt Zollner . Als deze voorwaarden na een bepaalde tijd vervallen, dan is er “geen controle meer” namelijk “noch in de kerk noch in de samenleving”.

Controle, het blijven kinderen die pedofielen nou laat Zollner met die mooie Duitse naam ergens in een heel afgelegen gebied een grenspaal slaan dan hoeven we ze niet meer te vrezen. 

Kostschool identiteit

Onze analyses van het grote misbruik schandaal in 2010 worden met de recentelijke berichten uit Canada en Amerika beetje bij beetje bewaarheid en bevestigd. Vooral de psychologische achtergronden bij het verliezen van je identiteit op internaten, is veel zeggend want de verloocheningen en hersenspoelingen konden hun destructieve werk achter al die internaat muren verrichten.

Hoewel we veel tegenstand ondervonden van vooral ‘collega slachtoffer groepen’, die ook eens graag op TV wilden en goed betaald kregen door VWS, ons het liefst voor altijd buiten beeld wilden houden, komen nu de gruwelijkste feiten pas boven water.

Ook deed ik ooit moeite om het gerucht te onderzoeken over anonieme kindergraven op Bleijerheide (hoewel ik dit nu schrijf wel versneld de plannen rond het opdoeken van het internaat het vermeende ‘massa graf’, snel zal worden afgerond).

Vandaag heb ik toevallig een lied opgenomen met een Canadese saxofoniste, hoe kan alles zo toevallig in elkaar grijpen, waar ik uiteraard het verhaal over de identiteitsloze kinderen mee heb gedeeld, en haar vragen heb gesteld. Gelukkig is zij open en communicatief, de laatste tien jaar heb ik hier nauwelijks met iemand gesproken want ze liepen allemaal snel door….bang voor contact of de waarheid en angst voor de katholieke zwijgmaffia.

dus…..

“Er was geen keuze. De kinderen werden meegenomen en verloren hun identiteit. Ze kregen een andere naam en verdwenen.” Rosalie Talahongva zat op de Phoenix Indian School, een voormalige kostschool voor inheemse kinderen in de hoofdstad van Arizona. Ze is nu beheerder van het bezoekerscentrum in een gebouw van haar vroegere school, en vertelt er verhalen van een onverwerkt verleden.

(BS) Exact dezelfde tactiek is toegepast bij de afstandsbaby’s en illegale adopties want als de RKK ergens dol op is….is het geld en macht want je verdient aan ontvoeringen, de kid..nappers. 

Minder makkelijk praat ze over de vondsten die de afgelopen maanden zijn gedaan in Canada. Op het terrein van drie voormalige internaten werden in totaal meer dan duizend naamloze graven blootgelegd. Het heeft de geschiedenis van de kostscholen voor inheemse kinderen in heel het Noord-Amerikaanse continent op scherp gezet.

Ook de Amerikaanse regering kondigde een onderzoek aan naar de oude kostscholen. Minister Haaland van Binnenlandse Zaken, zelf Native American, wil net als in Canada gaan vaststellen waar mogelijk verborgen begraafplaatsen zijn op de oude kostschoolterreinen. Het systeem van internaten voor inheemse kinderen was in de Verenigde Staten lange tijd vrijwel identiek aan dat in Canada.

(BS) Het zal wel stil blijven….hier in Neerlandia een onderzoek???

….dat gaat  niet gebeuren…wedden?

zwijgcultuur

[ + ]