Archive by Author

Answer Me

Broeder tussen de jongetjes. Ik was toen nog geen tien jaar en ben niet in dit filmpje te zien. Wij mochten niet gaan zwemmen, vandaar de uitgelaten stemming onder deze kinderen…eindelijk naar buiten! Gefilmd door de broeders…de creep in het midden (foto) is de stichter van de arme broeders te Bleijerheide is de Akense (Siegerland) onderwijzer Phillip werd pater Johannes Höver, hij deed zijn beide kinderen weg om straat kinderen op te vangen (!!?).

De congregatie ‘arme broeders Franciscus’, opgericht in 1855 stierf Höver in 1864. God zorgt voor alles (behalve zijn eigen kinderen).

Happy New Year

Sloop in een tijd van woningtekort!

Er is overal verzet behalve in Maastricht? Heeft het  katholieke verdeel en heers spel zo niet eeuwen geleden al zijn werk gedaan? In Utrecht, in Den Haag, Rotterdam wel fel protest….

Jan Modaal leeft steeds verder onder ‘normaal’. Geef ons nog een beetje gas…..

Op 17 Januari (winter time) 2022 moeten we onze panden verlaten dus happy new year voor allen die als ratten uit hun huizen worden gejaagd. Er is een levensgroot  woonprobleem, al decennia een groeiend gezwel, dat we nu met winterbestraling ons tentje mogen opwarmen. De VVD vluchtelingen kunnen veilig hun super dure huizen in, en de rest mag het vermogen gaan betalen. Ik voel me een Dalit van de Wijk Blauwdorp / Mariaberg, te Maastricht eerst moesten wij vluchten voor een dreigende pandmie en nu wil men midden in de winter het woningnood probleem afschuiven op diegene die onderaan de ladder staan en roepen ‘help’! Alles is te duur geworden, ‘help, help, help’!

Het woningprobleem wordt eenzijdig afgewenteld op de lagere inkomens, zo hoort het  in een standenmaatschappij.

Ooit gehoord van Dalits. Zij vormen een groep mensen in India onderaan de maatschappelijke ladder. Zij hebben geen rechten, en zelfs geen existentie, nou die hebben wij ook niet, de woningwet is uitgedund en staat naakt te pronken, op maat gesneden voor de coöperaties, bouwers, besturen, gemeentes en andere die graag willen bepalen waar en hoe we  moeten wonen / leven.

Maastricht wil bovendien alleen rijke, sjieke burgers achter haar poorten. Rijke universiteit-kinderen zijn welkom, zij kunnen de gigantische huur prijzen betalen, en de burgemeester wordt er blij van.

De laatste informatie, dat deze sloop zo vroeg begint, is de hijskraan, die twee maal zou moeten worden opgebouwd en dat zou geld kosten? Verhuizen kost geen geld? Een ander huis inrichten, beetje schilderen, beetje opknappen terwijl je er maar twee jaar kunt wonen? Nu binnen vijf jaar vier keer verhuizen? Naar een woning zoeken ook als je stad en land afstruint maar betaalbare woningen zijn niet te vinden.

Wanneer krijgen we de eerste dakloze politicus?

Hallo, politici het probleem voor toekomstige daklozen komt met rasse schreden dichterbij; ik heb me laten inschrijven, en zoek al jaren. Gigantische huurprijzen want de markt, en haar markt-werking doet alleen iets voor je als je ook geld en macht heb.

Ik ken mensen, die 25 jaar hebben moeten wachten op een woning maar kenmerkend voor gemeentes en het liberalisme van de heer Rutte is dat zij voorrang verlenen aan een marktwerking die altijd in het voordeel valt van vermogenden en kapitaalkrachtigen, die de productiemiddelen in handen hebben, zij eerst.

The rich first!

Zij komen als eerst met hun netwerk aan de beurt dus het woningprobleem is juist door dit marktmechanisme, vriendjes politiek ontstaan. Hoezo marktwerking? Voor wie??

Het liberalisme heeft de toekomstige Nederlandse Dalits alle rechten afgenomen, de huurwet is compleet uitgehold en ‘geprivatiseerd’ voor dingen die het zich kunnen veroorloven.  Het ‘chique en sjoen’ stelsel beleid van de gemeente Maastricht en haar anti-kraak trawanten werft graag voor andere, arme gemeentes als Kerkrade, daar kun je naar toe met diezelfde klote wet (tweejarig contract) en voor mij wordt het nog leuker en terug naar Bleijerheide, het jongenspensionaat, ligt vlakbij, in de buurt. Komt dan toch nog alles goed?

Het woning probleem is nu nog nijpender geworden. Onze regering overlegt nog steeds over de inhoud? De daklozen van dit minachtend beleid raad ik aan hun slaapzakken voor het gemeentehuis te leggen want Maastricht kan niet zonder haar warme historische uitstraling, als onze steden gaan lijken op de straten in India of LA waar straten vol met mensen slapen (ruim 59.000), die geen huis hebben…wij komen 300.000 tekort en zelfs nu nog worden wijken in Utrecht, Rotterdam, Den Haag, Maastricht gesloopt om de doelstellingen van het klimaat te halen. Natuurlijk ben ik voor klimaat maatregelingen maar wanneer de industrie nog steeds de grootste vervuiler is en niet word aangepakt, is het tijd voor actie..de actie ‘WIJ ZIJN ER OOK NOG’

Ook in het nieuwe jaar 2022, 2023, 2024……

Free Man

https://youtu.be/zGLEiT_KE6U

(Laatste nieuws!) Het nieuwe kabinet moet 1,5 à 2 miljard euro extra per jaar uittrekken voor de bouw van zo’n 600.000 woningen in de grotere steden in de periode tot 2040. Daar komen de kosten nog bij van onder meer de aanleg van openbaar vervoer rond nieuwe wijken. Blijft die “forse, niet eerder vertoonde investering” uit, dan komen verschillende bouwprojecten niet van de grond en dreigt de huidige “wooncrisis” te blijven bestaan.

Dat is de dringende oproep die zestien grotere steden vandaag richten aan de vier partijen die aan het onderhandelen zijn over een nieuw regeerakkoord. De zestien doen dat samen met de Randstadprovincies Noord-Holland, Zuid-Holland en Utrecht, de Fietsersbond en de vervoersbedrijven in Amsterdam, Rotterdam en Den Haag.

 

Klooster dwangarbeid als…..

Klooster Euphrasia in Bloemendaal moet vrouwen die tussen 1951 en 1979 dwangarbeid verrichtten voor de katholieke congregatie van de Zusters van de Goede Herder diverse officiële documenten verstrekken. Het Franse zustergenootschap Les Soeurs de Notre Dame de Charité du Bon Pasteur te Angers moet dat ook.

Zwaar werk in kloosters gold als dwangarbeid

Dat heeft de rechtbank in Haarlem bepaald. De vrouwen, negentien spanden de zaak aan tegen de twee kerkgenootschappen, willen met de documenten aantonen dat de congregaties de rechtsopvolger zijn van de instellingen die hen dwangarbeid lieten verrichten. En derhalve dus aansprakelijk gesteld kunnen worden. Naast de vrouwen treedt ook de Stichting Clara Wichmann op als eiser in deze zaak.

De vrouwen zijn in genoemde periode in het kader van de jeugdzorg bij de congregaties geplaatst. Zij werden gedwongen lange werkdagen te maken en zwaar werk te doen zoals schoonmaken, wassen en naaien. De vrouwen stellen hierdoor schade te hebben geleden. Zij vinden dat de kerkgenootschappen onrechtmatig hebben gehandeld.

De kerkgenootschappen betwisten de aansprakelijkheid op grond van verjaring. Ook vinden ze dat zij niet de rechtsopvolgers van de instellingen zijn waar de meisjes verbleven. Dat laatste hopen de vrouwen dus met de officiële documenten te kunnen weerspreken.

In 2019 concludeerde een onderzoek naar de werkwijze van de kloosterorde en de rol van de overheid daarbij tussen 1945 en 1975, dat het werk dat de meisje moesten verrichten naar destijds geldende normen kan worden gezien als dwangarbeid. Over de vraag of de zaak verjaard is, buigt de rechtbank zich als duidelijk is dat de kerkgenootschappen of hun rechtsvoorgangers zeggenschap hadden over de instellingen waar de vrouwen verbleven.

als…de rechtbank zeggenschap heeft over morele moed??

Rechten van ubermenschen

Malevitsj…zwart vierkant

Europees Hof voor de Rechten van de Mens verwerpt klacht slachtoffers seksueel misbruik in de kerk (De advocaat van de slachtoffers, Walter Van Steenbrugge, reageert ontgoocheld: “Het Vaticaan is het enige land dat twee petjes draagt, eentje als staat en eentje als hoofd van de Rooms-Katholieke Kerk. Voor dat laatste petje vinden wij dat die staatsimmuniteit niet geldt, maar daarin is het Hof ons niet gevolgd.” Van Steenbrugge noemt de uitspraak voor de slachtoffers dan ook een kaakslag: “Als het Hof vandaag had geoordeeld dat de Heilige Stoel in deze zaak geen immuniteit geniet, dan was er een immense kettingreactie op gang gekomen en zouden er in alle continenten claims kunnen volgen. Maar die poort is vandaag dicht gebleven: een zwarte dag voor de slachtoffers.”)

 

Zwijg, katholieke medemens

Niet mijn schuld…meaculpa

Een commissie die op verzoek van de Franse katholieke kerk seksueel misbruik van minderjarigen binnen de kerk onderzoekt, schat dat sinds 1950 “tussen 2.900 en 3.200 daders rond misbruik” (priesters of kloosterlingen) actief zijn of zijn geweest.

PS: vandaag blijkt volgens dezelfde nieuwsbronnen 216.ooo (Nu.nl) en volgens NPO 330.000. Twee bronnen, die blijkbaar iets anders kunnen lezen.

Dat heeft de voorzitter van de commissie laten weten, melden Franse media. In navolging van het Deetman onderzoekers die nooit over daders spraken, en ons wilde pamperen (een doelbewuste methode om priester / kloosterlingen te ontzien), zie de blind vlek die de afgelopen decennia iedereen parten heeft gespeeld van het OM, politiek en media. Wat zijn ze bang en laf. De media zijn de schoothondjes geworden van Den Haag want deze misdaad tegen de menselijkheid willen ze absoluut doofpotten.

MCU, stichting mea culpa united, heeft in 2013 op verzoek van de Tweede kamer een artikel 12 procedure ingesteld. Ondergetekende kreeg telefoon van politie Maastricht, hoe en waar ik me moest melden om deze klacht in te dienen (bureau Heerlen) het zou twee weken duren en hoefde OvJ alleen nog zijn handtekening te zetten. Dit is niet de eerst maal dat wij aandringen op uitvoerig van de wil van de Tweede kamer maar het is nog steeds niet gebeurd….ze weigeren, ze willen niet en waarom laat zich raden. Het ‘zuiden’ wil niet geconfronteerd worden met misbruik data uit het verleden want ze hebben allen gezwegen, vooral het katholieke volksdeel (KVP) en ze houden het vol maar wij ook…..

Mea Culpa (final part)

 

[ + ]