Archive by Author

Letting It All Go

letting it all go
 
.
Vandaag speciale dag, mijn manuscript ‘Krakende Stilte’ is klaar, na tien jaar….verhaal begint hiervoor (zie foto)
.
De VPJ, Vrije progressie jongeren 1969-1974
.
Coming out, coming in
.
liefde of seksualiteit of beide niet
.
Vrede of wapens
.
Love and peace, dreams, dreams, dreams….homeless dreams

Zieke cultuur

Bisschop Smeets heeft een hersentumor, die acuut met kuren behandeld moet worden en waarbij niet op volledige genezing gerekend moet worden.

Zoals het er op dit moment naar uitziet, zal de bisschop geruime tijd zijn bisschoppelijk taken niet kunnen uitoefenen. Zoals op 11 juni al is aangekondigd, wordt het bestuur van het bisdom tijdelijk waargenomen door vicaris-generaal Mgr. René Maessen, die daarbij ondersteund wordt door de overige leden van de bisdom staf.

(MCU) Het moge duidelijk zijn dat wij de bisschop geen onaangename ziektes wensen in deze strijd voor zijn leven. Gisteren waren wij fel over zijn passieve rol en veronachtzaming van het seksueel geweld dat decennia in onze provincie heeft huisgehouden, zonder dat iemand er iets aan deed. Wij verfoeien nog steeds deze zieke, doofpot cultuur, onder bischop Smeets leek het allemaal niet te bestaan, ook niet een nieuwe klacht over een Limburgse priester op IJsland werd snel toegevoegd in de oude doofpot (overigens bekende van Gijsen).

In tegenstelling tot zijn voorganger dhr Wiertz, die wij verschillende malen mochten spreken en het in ieder geval toeliet om de verschillende argumenten en zienswijzes naast elkaar te leggen, liet Smeets ieder persoonlijk gesprek achterwege, de slachtoffers bestonden niet en hun verhalen doen er niet toe. Wij wensen hem moed en spirituele wijsheid toe.

Boys Scouts, hopmannen of Indiaantje spelen

Boy Scouts of America is met miljoenen leden een van de grootste jeugdorganisaties van de VS. De BSA vroeg vorig jaar uitstel van betaling aan na een hausse aan rechtszaken over misbruik door hopmannen of vaandrigs. Na een oproep misbruik te melden stroomden tienduizenden klachten binnen.

Voor de derde keer in korte tijd zijn in Canada kindergraven gevonden in de buurt van een voormalige kostschool voor inheemse kinderen. Bij de katholieke school in Cranbrook, in de provincie British Columbia, werden volgens een inheemse groep ditmaal 182 ongemarkeerde graven gevonden. Dat gebeurde met behulp van radartechnologie. (Ga eens kijken bij de oude vroedvrouwen school Heerlen, Bleijerheide de nog bestaande begraafplaats der broeders Franciscanen) beste journalisten).

De afgelopen tijd werden bij twee andere voormalige internaten in Canada in totaal bijna duizend graven gevonden Tussen het begin van de 20e eeuw en 1970 zaten er naar schatting 150.000 inheemse kinderen op de 139 kostscholen. Ze werden bij hun families weggehaald en naar de scholen gestuurd, met de bedoeling ze te laten assimileren aan de dominante Europese cultuur.

‘Massamoord, genocide door de dominante Europese cultuur (lees Christendom). Excuses niet genoeg’, er is geen verschil met het opsluiten van kinderen in internaten waar een overgrote meerderheid pedofiel was, en niemand om keek naar deze kinderen of er voor opkwam.

De Canadese regering kwam in 2008 met excuses aan de inheemse groeperingen en erkende toen ook dat fysieke en geestelijke mishandeling veel voorkwam op de scholen. Kinderen werden bijvoorbeeld geslagen omdat ze hun moedertaal spraken. Een deel van de kinderen was niet ouder dan 3 jaar toen ze overleden en in ongemarkeerde graven werden begraven.

“De nazi’s werden verantwoordelijk gehouden voor hun oorlogsmisdaden.  Hij spreekt van een poging tot genocide en vindt dat excuses niet genoeg zijn. “Uitstel van gerechtigheid is hetzelfde als het ontzeggen van gerechtigheid.”

(MCU) Het doofpotten van decennia lang kindermisbruik op internaten, parochies door OM, politiek, media en samenleving eisen wij verdere openheid, en excuses van juist diegene die hebben gezwegen (ook en vooral regionale media), en niet zoals in 2010 ‘Wir haben es nicht gewusst’, attitude dus bisschoppen, kardinaal, OM u bent blijkbaar verdwenen want ieder bericht dat herinnert aan het seksueel geweld wilt u vermijden.

Alleen het isoleren van ondergetekende gaat door en zeker de regionale media worden goed beloond met complimentjes van de hopmannen / hoger priester misbruik. Jullie zijn allen lafaards, miezerige meelopers en groepshuichelaars, ja  u ook bisschop Smeets leg die gelofte tot Jezus af want het stelt niks voor. Hypocriet!

Het katholieke, stille Polen

Ten minste 368 kinderen zijn tussen 2018 en 2020 seksueel misbruikt door katholieke geestelijken in Polen. Dat staat in een maandag gepubliceerd rapport van de Poolse Katholieke Kerk.

Wij vroegen ons al in 2010 af hoe in Polen de misbruik cijfers zouden uitvallen omdat Paus JP 2 al in 1985 onze volledige belangstelling genoot met de LP (Pop against Pope), juist vanwege het feit dat Amerika (noord en zuid), Canada, Ierland, Nederland, België en Duitsland al met een flinke golf aan beschuldigingen van pedofiele priesters aan de haal gingen.

Vreemd is echter de recente periode tussen 2018 en 2020 dat volledig ingaat tegen de cijfers / data van decennia misbruik van kinderen in andere landen,  juist omdat de kerk veel homoseksuele priesters  in haar midden heeft. Nu weet ik dat de link met pedofiele en homoseksualiteit geen direct verband kent maar toch zal eens een keer eerlijk de feiten vermeld moeten worden. Of moeten we weer de andere kant uitkijken.

Het gaat volgens het rapport om in totaal 292 geestelijken. Sommigen van hen hebben dus meerdere jonge kinderen seksueel misbruikt in de periode van twee jaar.
.
Het bleef langer geheim….

Pop Aginst Pope LP, geboycot in 1985 door alle Nederlandse media

Volgens het rapport werden tussen 2018 en 2020 bijna evenveel misbruikincidenten binnen de kerk gemeld als in de 28 jaar ervoor. Tussen 1990 en 2018 werden 382 geestelijken beschuldigd van het misbruiken van in totaal 625 minderjarigen. 42 van de geestelijken zouden zich tussen 2018 en 2020 opnieuw schuldig hebben gemaakt aan kindermisbruik.

Aartsbisschop Wojciech Polak, het hoofd van de Katholieke Kerk in Polen, vroeg op een digitale bijeenkomst de slachtoffers en hun naasten nogmaals om vergiffenis.

Het Vaticaan, dat ook onderzoek doet naar de recente misbruikbeschuldigingen in Polen, strafte eerder al enkele Poolse bisschoppen voor hun rol in het geheimhouden van kindermisbruik. De bisschoppen werden onder meer geweerd van ceremonies en opleidingsinstituten (is dat een adequate straf?).

In Polen is ruim 80 procent van de inwoners geregistreerd katholiek. Geestelijken staan in hoog aanzien in het land. (zie clipje rond twee minuten ziet u een stoet aan geestelijken opgenomen in Polen). Moge God de kinderen beschermen.

Operatie kelk sisser

De sisser van 24 juni

Wij schrijven 24 juni 2010. Spectaculaire beelden hoe Operatie Kelk start op het Aartsbisschoppelijk paleis te Mechelen.

Op diezelfde 24 juni, elf jaar later, wij zijn in 2021 zal het geklasseerd worden als ‘sisser’. Alleen al dat Douglas De Coninck, een onderzoeksjournalist van De Morgen dat al dagen van te voren weet bevestigt nogmaals hoe de Belgische Justitie werkt als een zeef. Dit dossier wordt tot op z’n laatste snik fout beheerd.

Dit kan je niet enkel toeschrijven aan de macht van de katholieke structuur in dit land. Maar ook bij het gerechtelijk Verzijp. Alles maar dan ook alles zit de historische slachtoffers van de kerk tegen. Stel u eens voor dat in dit land de dossiers van de historische oorlogsslachtoffers op een sisser zouden aflopen omwille van verjaringstermijnen? Zelf koning Leopold II moet zich nog verantwoorden voor zijn historische slachtoffers die hij in zijn Congolees domein maakte. 

Dat de journalist om deze stelling nu al hard te maken halve waarheden of op zijn minst niet dubbel gecontroleerde uitspraken lanceert maakt het nog pijnlijker. Weer eens zonder inspraak van die slachtoffers zelf. 

Intussen zijn hun namen via interacties tussen Justitie en journalistiek weer eens te grabbel gegooid. Het is overduidelijk dat deze journalist over al de namen beschikt die in een vertrouwelijk dossier staan. Daar hoeft hij niet van wakker te liggen. Maar dat Justitie dat mogelijk maakt… of tenminste een van de betrokken partijen is erger dan onaangenaam.

De Coninck vertrouwend hoeven wij dus niet uit te kijken naar de uitspraak van 24 juni 2021. Hij weet het al. Dus zal het wel zo zijn. Hij schrijft het heel affirmatief. Men beweert vaak: ‘de kerk werkt te traag’. Maar zij haalt daar wel haar voordeel bij. Door zo voor vertraging te kunnen zorgen haalt zij wel haar slag thuis in dit land. Justitie kiest blijkbaar ook voor die optie. 

Historische slachtoffers van kerkelijk seksueel misbruik staan er na 24 juni 2021 weer alleen voor. 

Zij zijn er wel. Maar de staat kan dit niet bevestigd krijgen.

Rik Devillé

voor Mensenrechten in de Kerk 

Tollembeek 22 juni 2021

[ + ]