Archive by Author

Deetman met een baguette aan de slag (een Franse inhaal manoeuvre)

Niet 3000 maar mogelijk 10.000 kinderen zijn sinds de jaren 50 het slachtoffer geworden van misbruik door Franse priesters en andere kerkfunctionarissen. Dat zegt de commissie die onderzoek doet naar seksueel misbruik door de Rooms-Katholieke Kerk in Frankrijk in de afgelopen zeventig jaar.

De voorzitter van de onafhankelijke commissie, die in 2018 door bisschoppen in het leven werd geroepen om de omvang van het misbruik in kaart te brengen, maakte het cijfer vandaag bekend in een ontmoeting met de pers.

Bij de aanvang van het onderzoek ging de commissie nog uit van zeker 3000 misbruikslachtoffers onder minderjarigen en kwetsbare volwassenen. Maar na het horen van 6500 getuigenissen zegt voorzitter Sauvé het aantal misbruikslachtoffers te hebben onderschat.

Smartegeld

De commissie schatte eerder dat er zo’n 1500 geestelijken en andere betrokkenen bij de kerk zich schuldig hebben gemaakt aan het misbruik, maar het onderzoek in archieven van de bisdommen is nog in volle gang. (ah die doen niks, de bisschoppen moeten gevrijwaard blijven (het is alleen het lager personeel dat zich schuldig heeft gemaakt aan misbruik; bisschop de Korte). Kort door de bocht maar Nederland geloofde de man.

Waarom treedt de paus niet harder op bij al die misbruikzaken? Onze katholicisme-redacteur Stijn Fens zoekt antwoord op de vraag: Waarom grijpt de huidige paus Franciscus niet harder in?

(reactie: Bert Smeets MCU)

FAIT DIVERS

Hard ingrijpen? Deed en doet geen enkele Paus meneer Fens want het is dweilen met de kraan open, er zitten structureel méér homoseksuele zeden delinquenten in Amerikaanse gevangenissen dan hetero (niet dat die beter zijn maar qua data is er wel een substantieel verschil; hoewel er niet een direct verband tussen pedofilie en homoseksualiteit / heteroseksualiteit bestaat, kan het hoge aantal, zoals in ‘ons’ internaat arme broeders Franciscanen te Bleijerheide het seksueel geweld verklaard worden door verschillende factoren (fait divers) van celibaat en gesloten instellingen tot verwaarloosde ouder-kind relaties plus een mix van maagdelijke disciplines en een over de top zelf-verloochening / kastijding. Van de 24 broeders waren 18 franciscanen pedofiel. Veruit bij de meeste zaken werd door de Cie. Deetman compensatie verleend.

 Welke Paus heeft het seksueel geweld wel op de agenda gezet, geen enkele en zeker JP nr. 2 niet, de Pool; hij sloot als geen ander zijn ogen. Stijn Fens brengt het misbruik geweld als shownieuws en je ziet met de jaren de doofpot groeien.

Er sprake is van een grote onderrapportage (= het niet melden van incidenten). Daarnaast zijn inmiddels veel archieven vernietigd. Daar tegenover staan valse meldingen (overrapportage), die kunnen zorgen voor overschatting van de aantallen. Het aantal valse meldingen is echter heel klein. Omdat de onderrapportage veel hoger wordt ingeschat dan het aantal valse meldingen, is het erg waarschijnlijk dat de daadwerkelijke misbruikaantallen duidelijk hoger liggen dan de door onderzoekscommissies vastgestelde aantallen. De Nederlandse onderzoekscommissie heeft getracht dit probleem te ondervangen door niet alleen uit te gaan van meldingen van misbruik, maar ook een grootschalige enquête te organiseren, (al iets van gehoord Stijn???).

Nylon Numbers (Spotify CD)

Bert Smeets, Did Anyone Ask For Help

DID ANYONE ASK FOR HELP
(C)
You wake up my darling
see the sun in the trees (a)
let’s go for a ride babe (d)
in the country you please (G)
Come over my darling
hear the running of the engine
we can go outside babe
it’s a wonderful dream (G-F)
(C)
Did anyone hold your hand, safe
(a) did anyone hold your hand
(d) oh the trouble babe, the trouble ain’t that isolating you (E 7)
(A 7) Love ain’t so, (d) love ain’t so
(G7) Love love love ain’t so
Come over my darling
there’s no time to sleep
before we get tired
I have to complete
and reach out for loving
many ways to feel
I grow up in darkness
now I wanna see real
Did anyone ask for help
did anyone ask for help 
so when you grow up, just let me know
all voices telling no, no, no
Love ain’t so, love ain’t so
Love love love love…it ain’t so

In The Sun..singer-songwriter Bert Smeets

So here we are, with different time slots for a comprehensive look on life, angles from an abyss perspective where identity fails. But still going round… in the world once, twice until the sun will shine…

Zoals de waard is

In Limburg komt ‘de backstabber aard’ weer eens goed bovendrijven. Een katholieke methode van het serum: tong gif. Het is een oud overblijfsel van meneer pastoor biechtstoel vergiffenis rituelen, die niet alles meer kan afluisteren waar de beminde gelovigen in vroegere tijden in alle vrijheid hun buurman / vrouw konden verraden.

Peter Elbers, directeur van de Limburgse omroep L1 ziet er toch van af verborgen camera’s op de redactievloer te hangen. Elbers ziet af van zijn eigen voorgestelde privacyreglement nadat hij in opspraak kwam, meldt NOS.

In het reglement stond naast het gebruik van de camera’s ook dat Elbers toegang zou krijgen tot vertrouwelijke mails van journalisten, OR-leden en de bedrijfsarts??
GGD lekkages?
.
Wie heeft dat reglement  in elkaar getimmerd? Elbers zelf dus, wow de man durft. Het mag überhaupt niet geeist worden wegens dezelfde privacy wetgeving. In China doen ze dit wel maar ook ICloud doet wat Elbers graag zou willen. Vervelende mannetjes met narcistische, peep / gluur neigingen hun gang laten gaan. Verandert er iets in Limburg? Meneer pastoor lacht zich dood terwijl hij meekijkt en luistert van achter zijn hemelse Cloud. L1, want de redactie is geen haar beter, een achterbakse backstabber cultuur in zuidelijk omroepland laat alleen mensen aan het woord, die deze zwijgcultuur omarmen.
.
Vandaar deze publieke mening tegen de L1  redactie en Elbers idiote reglement, die spioneert en bespioneerd word, en zelfs het meest aan wantrouwen doet (en aan censuur) de schaapjes al tongzoenend in bedwang probeert te houden.

“Ik hecht eraan expliciet te herhalen dat het nooit de bedoeling is geweest om de journalistieke bronbescherming aan te tasten, dan wel om te tornen aan de vertrouwelijkheid van de communicatie van OR-leden onderling en aan het beroepsgeheim van bedrijfsartsen. Ik betreur het dan ook zeer dat dit beeld is ontstaan”, aldus de directeur nu in een brief. (Maar wat was dan wel de bedoeling???)

De aankondigingen zorgden afgelopen week er tot twee keer toe dat de redactie het werk neerlegde. De hoofdredactie heeft te kennen gegeven dat Elbers de journalistieke organisatie reputatieschade heeft berokkend, maar wil zich nog niet uitspreken over de positie van de directeur??? Backstabber ass? Het personeel heeft volgens NOS het vertrouwen opgezegd en wil voor 15 februari duidelijkheid over zijn toekomst. Maar ook de redactie eens goed doorlichten over hun eigen L1 censuur en een decennia lange blokkade van een vrije pers want kritiek is not done….anders ga je de isolatie mea culpa cel in.

[ + ]