Jezus 2.0

dr jekyllIn navolging van bisschop de Korte die Jezus 2.0 introduceerde als dakloze vluchteling beweert nu ook aartsbisschop Josef de Kessel dat ‘God zich niet heeft laten kennen door blijk te geven van macht en rijkdom. Hij heeft dat gedaan onder de vorm van een kind voor wie er geen plaats is. Onder de vorm van een vreemdeling die niet ontvangen wordt.’

In een verwijzing naar de huidige vluchtelingencrisis waarmee Europa worstelt, vroeg De Kesel ‘niet alleen hen die ons genegen zijn’ met liefde en eerbied te benaderen, ‘maar ook hen voor wie geen plaats is, die we als vreemdelingen benaderen, van elders komen, anders zijn, er niet bij horen. Op de vlucht voor een geweld dat geen naam heeft.’

Echter het geweld heeft wel een naam: het westen als de grootste producent van wapens, de Navo en al die gruwelijke beleidsmakers die maar een oplossing zien voor de crises (waar zij zelf geen last van hebben) en dat is bommen gooien. De RKK komt niet graag in conflict met het militair industrieel complex. Dus gelukkig kerstfeest voor al diegene die werkelijk vrede willen.