Asielstop is unfair en leugenachtig

Asielstop is unfair en leugenachtig

Een groep Limburgse VVD-gemeenteraadsleden uitte onlangs haar ‘grote zorgen over de enorme toe- en instroom van asielzoekers’, waardoor ‘onze gemeenten kraken onder de hoge instroomcijfers naast alle andere problematieken’. Er wordt gesproken over woningnood en over veiligelanders. Men vraagt de Tweede Kamerfractie van de VVD om ‘dringend te werken aan een beperking bijvoorbeeld door middel van een asielstop en het versnellen van de stroperige asielprocedures’.

Zeker dat laatste punt herkennen wij ten volle. Inderdaad: asielzoekers staan nu op platgetrapt en bevuild gras buiten de poort te wachten tot zelfs hun procedure maar begint (hierover worden heel duidelijke termijnen gesteld in de Dublin-akkoorden en in het Vluchtelingenverdrag waaraan Nederland zich heeft verbonden).

Wij maken mensen mee die jarenlang niets anders mogen doen dan wachten: geen inburgering, geen lessen Nederlandse taal, geen bij- of omscholing, geen sollicitatie. Mensen die dolgraag willen werken aan de toekomst van henzelf en van het land waarheen ze zijn gevlucht. En dat terwijl zowat alle sectoren in de Nederlandse samenleving staan te trappelen om nieuw personeel.

Ook het huisvestingsprobleem herkennen we. Het is verschrikkelijk dat in een steeds meer neo-liberaal bestuurd Nederland grote groepen mensen jarenlang tevergeefs wachten op goede huisvesting. Woningen zijn een beleggingsobject geworden, veelal onbereikbaar voor de gewone Nederlander, die niet meekan in het overbiedingsspel waartoe in 2021 de woningmarkt is verworden. Daartegen hadden vier kabinetten-Rutte in twaalf jaar heel veel kunnen doen. 

Woningnood combineren met een ‘enorme toe- en instroom van asielzoekers’ is unfair en leugenachtig. Het vloekt met de feiten. Onlangs maakte het CBS de cijfers bekend over immigratie in Nederland. In de eerste helft van 2022 kwamen 195.200 immigranten naar Nederland. De hoofdrol is uiteraard weggelegd voor Oekraïners: vier op de tien. Asielzoekers (19.165 personen) vormen met minder dan 10 % slechts een klein deel van de totale immigratie. Met een ‘asielstop’ kun je de woningnood in Nederland dus nooit oplossen. 

Buiten deze twee categorieën blijven nog 50 % andere immigranten over (ruim 97.000). Daaronder bijvoorbeeld Oost-Europese werknemers van Nederlandse bedrijven die het soms niet zo nauw nemen met humane huisvesting. Studenten en kennismigranten die Nederland hard nodig heeft. Niet te vergeten recruitees van Nederlandse wereldleiders als DSM en ASML. Of ook de Polen zonder wie we in Limburg een stuk minder asperges uit de grond krijgen. Moeten we dan ook voor deze categorieën een stop invoeren?

Gelukkig laat de VVD ook een menselijker geluid horen. Wij waarderen staatssecretaris van der Burg, die met alle moeite nieuwe kansen zoekt waar zijn voorgangers sinds 2015 azc´s hebben afgeschaald en opgeheven.

De laatste dagen is er veel gebeurd. Artsen zonder Grenzen had de trieste primeur om voor het eerst in een West-Europees land in actie te moeten komen (hand in hand met andere instanties en particulieren die te hulp blijven schieten). Daarnaast maakte VVD-kamerlid Daan de Neef een zeer duidelijk statement. En eindelijk werd er iets verbeterd aan de gevaarlijke hygiënische omstandigheden in Ter Apel. Eerste lichtpuntjes op weg naar een humaner Nederland?

Wij kijken uit naar een politiek van opbouw en niet van stemmingmakerij.

Platform Vluchtelingenbelangen Europa

Eline Claassens (em.-pastoraal werker Andreasparochie Heerlen)

Henk Erinkveld (rector Redemptoristenklooster Wittem)

Ada Hagreis (ouderling vluchtelingenpastoraat Protestantse Parkstadgemeente)

Elske Mooij (bestuurslid afd. Zuid-Limburg Humanistisch Verbond)

Harry Notermans (Aalmoezenier van Sociale Werken bisdom Roermond)

Nan Paffen (pastor Pelgrimsoord Klooster Wittem)

Rob Pauls (diaconaal werker Andreasparochie Heerlen)

Jos Smeets (Platform Wereldurgerschap Valkenburg)

Joachim Stegink (predikant Protestantse Parkstadgemeente)

Kees van Veen (bestuurslid Amnesty International Parkstad)

Contactpersoon:

Harry Notermans

harrynotermans@yahoo.com

GSM 0654342782