Bisschoppen ontoerekeningsvatbaar verklaard door hun eigen advocaten

heilige steol 2Op 15 mei 2013 was er de persconferentie ivm de werking van de Opvangpunten van de bisschoppen en oversten in de kerk.
Openheid, transparantie, erkenning, herstelcommissie… écht heel mooie WOORDEN.
Amper één week later, op 21 mei waren de inleidende pleidooien voor de rechter in Gent (de Class-Action) betreffende het onderzoek naar het schuldig verzuim van de kerkelijke oversten bij al het kindermisbruik.
In Gent was  – bij monde van haar zes advocaten – een heel andere kerkleiding aan het woord.
Een van de aanwezige toehoorders stuurt mij volgend verslag. Ik laat je graag meelezen.
————————-

Van wat de verdediger (van de H. Stoel en de Belgische bisschoppen) heeft gezegd onthoud ik slechts een paar sleutelbegrippen:
dat de Kerk immuniteit geniet: niemand kan haar wat.
dat de Kerk haar eigen Kanonieke wetten naleeft: dat ze dus buiten de Burgerrechterlijke wetten valt( ik moest denken aan een parallele wereld );
dat de Kerk geen Rechtspersoon is en dus niet voor een  Burgerlijke Rechtbank kan veroordeeld worden . Dat de Rechtbank heel voorzichtig moet zijn met haar uitspraak die waarschijnlijk niet in overeenstemming zal zijn met de Belgische Grondwet.
Dat de klacht niet ontvankelijk kan worden verklaard omwille van de abstractheid.
En concreet zijn ze zeker niet verantwoordelijk want geen van de aangeklaagden H. Stoel, Belgische bisschoppen en religieuze oversten) instanties heeft zelf deze daden gesteld waarvoor ze worden aangeklaagd. 
Ze zijn dus in geen enkel geval verantwoordelijk, alleen hebben ze het niet aangedurfd om te zeggen: ‘Wir haben es nicht gewusst’.heilige steol barkruk
——————————–
Zelf moest ik bijna mijn lachen inhouden toen Keuleneer, advocaat van kardinaal Danneels, verklaarde dat de paus enkel verantwoordelijk kon zijn als de feiten plaatshadden in het Vaticaan.
We weten het nu eens en voor goed: de paus, evenals de bisschoppen en oversten, hebben geen enkele macht. Ze zijn enkel verantwoordelijk voor wat er in hun eigen bisschoppelijk paleis gebeurt. Maar in parochies, seminaries, scholen, enz. hebben ze geen macht en hebben ze niets te zeggen.
Ik hoop dat de rechters die moeten oordelen de stukken lezen in het dossier. Daar zitten ook stukken van priesters die door bisschoppen wél meteen konden ontslagen worden bv. omdat ze huwden. Er zitten stukken in die bewijzen dat een bisschop een C4 geeft, of een brief aan de minister stuurt dat een priester van de loonlijst moet geschrapt worden.
Ik ben er bijna zeker van dat kardinaal Danneels en co heel binnenkort zullen ontkennen dat ze ooit van het lijden en de kruisdood van Christus hebben gehoord. Want ook het lijden en kruisdood van vele slachtoffers van seksueel misbruik in de kerk hebben zij ook niets gehoor. En mochten ze het toch te weten komen, dan konden ze in ieder geval dit lijden niet doen stoppen. Zij waren gewoonweg niet bevoegd. Aldus hun raadsheren.
de enige echte heilige stoel
de enige echte heilige stoel

Bisschoppen kunnen er echt niets aan doen. Ze hebben de klachten van Christus misschien wel gehoord maar Zijn lijden wegnemen dat is niet hun bevoegdheid. Ze hebben gewoon geen macht daartoe. Ze hebben niets te zeggen. Ze zijn niet verantwoordelijk. Ze zijn niet aansprakelijk.

Daarom, ga je toch nog naar het optreden van een paus of een bisschop en hoor je hen vertellen wat je met je leven moet doen, doe dan nooit wat ze zeggen want later zullen ze je vertellen dat zij niet verantwoordelijk zijn voor wat zij je voorhielden. Doe nog minder die dingen die ze je opdragen te doen want later zullen ze in de rechtbank door hun advocaat laten verklaren dat ze hiervoor niet bevoegd waren u een opdracht te geven.
Ontoerekeningsvatbaar zijn ze in ieder geval verklaard door hun eigen advocaten.
Een verwittigd mens is er twee waard.
Groeten,
Rik Devillé