Het pensionaat is toegankelijk voor onbedorven katholieke jongens

Franciscanen jongens pensionaat rekening / voorwaarden / verplichtingen document te downloaden voor alle engelen jongens. Klikt u hieronder (in document zijn veranderingen aangebracht) (niet door ondergetekende):

bleijerheide 2

Hoe de arme broeders hun bezit vergaarden!!! Op dit document staat links boven met potlood de naam Kurvers. Er is blijkbaar een onderscheid tussen kostgeld en schoolgeld. Het schoolgeld wordt via de gemeente geïnd, en bepaald? Het bewijs van goed zedelijk gedrag wordt door de eerwaarde meneer pastoor afgegeven. Er zijn uitgebreide bibliotheken waar geen boeken, tijdschriften mogen worden meegebracht of kranten ontvangen. Een afgesloten wereld met geheel eigen wetten, machinaties…en censuur. De geldstromen zijn volkomen onduidelijk, wie, welke ouders wel / niet werden gesteund door gemeente overheid en welke via de arme broeders (dubbel) betaalden. Er is sprake dat sommige ouders meer betaalden en de extra kosten voor piano (broeder Eymard kan ons vertellen hoe vaak iemand les kreeg) strijken apart en bewassing lopen een beetje raar door elkaar. De grootste vrijwilligers organisatie van de wereld hoeft geen lonen te betalen terwijl buiten de kloosters maatschappelijke onrust bestaat over sociale ongelijkheid. Dit gaat geheel voorbij in de strakke, hiërarchische kaders van het kloosterleven. Daar zitten dan ook onbedorven, maagdelijke (door meneer pastoor goed gekeurd), katholieke jongens.