Breaking the Victim (part 8)

We zijn al vaker met het hout geslagen maar het hout van het melkpunt slaat alles.
We zijn al vaker met het hout geslagen maar het hout van het meldpunt slaat alles.

Ik dien een klacht in tegen Meldpunt bij de Tweede kamer betreffende de handelingen, vertragingen, onjuistheden, vermoedelijke hulp aan de tegenpartij, gezien de verschillende commissie uitspraken. Allen hadden ze te maken met MCU klokkenluider organisatie die morgen zes jaar bestaat. Er is resumerend de ‘kennelijke mariihunana verslaving’ dat afgezwakt werd naar ‘de broeierige jaren zestig’, de onwaarheden die de commissie zelf toevoegt aan mijn dossier over de kraakpanden. De leugenachtige invulling over vermoedelijke name-dropping bij het dossier over een levende pastoor emeritaat, als het onvolledige onderzoek naar broeder Solanus, (geen getuige opgeroepen) dat bolstaat van de vermoedelijke aannames; de vermoedelijk, dubieuze rol die Liesbeth Sanders en Schepen spelen om de tegenpartij in de kaart te spelen.

Gijsen op reis met Limburgse kolen
Gijsen op reis met Limburgse kolen

Een andere, nog lopende zaak tegen bisschop Gijsen waar naar steunbewijs wordt verwezen en tevens gevraagd wordt naar nieuw steunbewijs over klacht jongenspensionaat te Bleijerheide in het jaar 1961. Innerlijk met elkaar in tegenspraak. Er klopt geen jota van: de loskoppeling die gemaakt wordt betreffende het misbruik van Gijsen. In de Valkenburgse zaak is het vergaande verkrachting en in een andere zaak (Bleijerheide) aanranding, die overeen komt met mijn klacht. De eerdere klacht werd wel met elkaar gerelateerd, de andere zou Gijsen op studie reis zijn bij onze grote vriend Ratzinger volgens boek Twan Geurts, een celibataire whizzkid en geen tijd voor aardse zaken. De commissie neemt dit aan als ‘hij kon niet op Bleijerheide’ zijn geweest. Aannames, dag klacht 2011T347(2) (Bert Smeets)

Dan zijn het botweg leugens die Liesbeth Sanders vertelt over onderzoek

Hotel L'empereur
Hotel L’empereur

verblijf Gijsen op internaat. Ik heb met wel een heel bijzondere griffier mevr. Oude-Breuil gesproken maar ze had zich de reis naar Maastricht, gezellig koffie drinkend bij Hotel L’empereur, kunnen besparen want als ik geweten had waar archieven lagen dan had MCU die allang op tafel gelegd maar wat schrijft Liesbeth Sanders:

Zoals u weet is inzake de klacht van een van uw cliënten, 2011T347(2), door een bijzondere griffier onderzoek gedaan naar onder meer de vraag waar de archieven van Bleijerheide zich mogelijk zouden kunnen bevinden. Dit rapport is u op 28 november 2013 toegezonden.

Altijd voorzichtig die Liesbeth om maar geen fouten te maken: mogelijk…alles is mogelijk in Gods paradijs maar de Bleijerheide archieven werden al in 1982 op grote schaal vernietigd (Deetman rapport blz 643 4.4 Armenbroeders Franciscanen)

Het is een lachertje hoe kinderachtig en hoe vals het melkpunt zaken voorstelt.

De oud-rechters konden al hielenlikkend bij Meldpunt weer eens aan het stuur zitten, goed betaald, net als andere betrokkenen hun blazoen oppoetsten voor de Jezus discipelen. MCU leden zijn jarenlang aan het lijntje gehouden met zeer veel druk en pressie in hun privé-levens, afgewimpeld, hebben de meeste ongegrond verklaringen en dit ondermeer vanwege het feit dat geld van de arme-broeders franciscanen te Ohio niet meer te achterhalen valt. Moeten wij dan met pleisters en zalvende commentaren van vermoedelijk partijdige commissies en rapporten ons laten afplakken / wegschuiven? Het antwoord luid….NO!