Br. Gabriël en -
zien toe op het binnenhalen van het varken