Children on the run

Vietnam kinder napalmBLOG geschreven door Guido Klabbers, voorzitter Stichting KLOKK d.d. 28-09-2015.

 

Zorg voor vluchtelingenkinderen niet straks maar nu!

Kinderombudsman Marc Dullaert trok afgelopen week aan de bel!

Waar iedereen de vluchtelingen ziet als een logistiek probleem en een angstig fenomeen, bracht hij in beeld wat voor lotgenoten zeer herkenbaar is: de trauma’s die je als kind oploopt kunnen je hele leven beïnvloeden. Kinderombudsman Dullaert vraagt de overheid om oog te hebben voor het feit, dat veel kinderen die met hun ouders zijn gevlucht, ernstig getraumatiseerd kunnen zijn en slachtoffer van (seksueel) misbruik.

Daaraan kunnen we ook toevoegen de onvoldoende voeding gedurende lange tijd. De tocht door een aantal landen is daarbij extra traumatiserend. Hongarije met een anti democratische regering en ronduit fascistoïde denkbeelden over persvrijheid, minderheden en vluchtelingen spant de kroon zoals we hebben gezien. Honden, traangas en een journaliste die vluchtelingen pootje lichtte.

Wat via de commissies Deetman en Samson aan het licht is gekomen over misbruik en de gevolgen ervan voor kinderen op latere leeftijd, bevestigt wat KLOKK betreft de grote zorg van de Ombudsman. Marc Dullaert verdient steun in zijn pleidooi voor een snelle aanpak.

Het is voor de kinderen belangrijk, maar ook voor de samenleving waarin deze kinderen straks hun plaats zullen innemen. Hoe eerder wordt begonnen hoe beter.

In mijn werk eertijds bij Vluchtelingenwerk lag het accent erg op het juridisch traject en statusverlening. Echt cruciaal bleek toen al het traject om je traumatische ervaringen te verwerken en je weer gewaardeerd te voelen in de ontvangende samenleving.

Goede, veilige opvang, goede begeleiding en de kans om je talenten te benutten, kunnen daar erg bij helpen. Voor allen geldt dat speciale aandacht voor de traumaverwerking snel wordt georganiseerd, voor de kinderen als eersten.

De samenleving toont zich op veel plaatsen angstig. Gevoed door politici worden allerlei bedreigingen verwacht. De bedreigden bedreigen volgens hen ook weer. Onverantwoordelijke politici maken van de angst rich manmisbruik voor electoraal gewin, zonder een bijdrage te leveren aan de oplossing. Rijken, die grond opkopen om te voorkomen dat er asielzoekers komen wonen, lijken de echt ontspoorden.

In de jaren negentig leidde de instroom van vluchtelingen tot onrust: onbekend maakt onbemind. Toen de AZC’s dicht gingen werd het als een gemis ervaren.

Het collectief geheugen blijkt dus kort.

Laten we hopen dat de samenleving zich nog wel de openbaarmaking herinnert van de Rapporten Deetman en Samson en de schok die volgde, toen men de gevolgen van het misbruik op jonge leeftijd terugzag in de volwassen mensen van nu.

Wat ons betreft dus alle reden om Marc Dullaert te steunen in zijn oproep om snel werk te maken van de zorg voor vluchtelingenkinderen.

Het is namelijk ook een onderdeel van preventie en van leren van wat we weten.

 

Guido Klabbers, Voorzitter Stichting KLOKK,

28 september 2015.