CrisPina Colada

crispina colada

crispina colada

Graag nodig ik jullie uit om enkele reacties op dit blog door te nemen. Dagelijks wordt ik gedwongen om volledige openheid van zaken te geven (geen probleem) ik wordt geacht alles te onthullen en Crispina en Jos Schmidt verhullen onder elkaar in  een-one-night-all you need is love alliantie- de dates en data, hebben privé-mailcode afspraken maar toen de romantiek stokte, schreef Crispina over Jos:

“Die vertelde een paar weken terug wat er gebeurde toen hij jouw “openbaringen” hier las over Jan Schafraad en zijn rol. Het lijkt mij dat jij hetzelfde probleem nu hebt, maar dáár wens ik buitengewoon hartgrondig buiten te blijven, mijnheer. Recht door zee zijn heeft een aantal nadelen, maar wees ervan overtuigd dat het ook een hele hoop voordelen heeft, dat kennen van je grenzen”. Ajuu!
.

Mooi, ik heb een probleem mag ik weten welk? Eerst aan alle gordijnen trekken, sputterende verslagen met veel cryptische zinnetjes, (tactiek RKK maak het lekker complex), historisch dit en historisch dat en dan plotseling heeft het Amsterdams betonwonder zijn grenzen en gaat niets meer recht door zee. Om even het geheugen op te frissen doe “openbaringen” betroffen pastoor Jan Schafraad en gingen over onthulling misbruik overste Mansuetis bij de jonge Jan die leerstoornissen had. Jos ontkende het niet maar beweerde dat dhr. Appels protagonist van Schafraad bij dat gesprek aanwezig was en niet rechtspsycholoog van Koppen. Nu, voor ons Bleijerheide jongens is dit wezenlijk omdat daarmee een van de doofpot gremia van dit internaat wordt opgelicht, en het toont aan dat Schafraad liegt want hij heeft nooit iets van seksueel misbruik geweten, noch zelf aan schuldig gemaakt. Als met deze Bleijerheide informatie  gegokt wordt als waren het casino knikkers dan beukt dit duo Crispina colada (welkom in het circus) meedogenloos op de ruggen van een grote groep ‘engelen jongens’ Bleijerheide, én de waarheid.

Crispina,
En uitgerekend JIJ, de ONZE afgesproken privé-mailcode overtreedt.
En ermee iets sugereert, waarvan jij WEET, dat ik dat met zekerheid niet heb bedoeld.
Schaam je dus dubbel.
Je zet hiermee je betrouwbaarheid op het spel.
Dit is eens maar nooit meer, afgesproken?
Jos

Jos Schmidt wil niet gelijk met haar breken en houdt voorzichtigheidshalve nog wat ijzers in het vuur.  Crispina die op haar eigen site zo graag onthult kan eindelijk belangrijke zaken openbaar maken. Wat vertelde Jos over deze rol, en welk probleem heb ik nu waar Crispina hartgrondig buiten wenst te blijven? Maak het niet mooier of sappiger, kom niet met Opstelten ongelukjes, ‘ik heb per ongeluk de mails gewist’, alles openbaar, transparant…dit geldt ook voor Jos Schmidt en zijn historisch overzicht internaat arme bruder Franciscaner vlucht monniken. Ajuu!