CrisPina Colada

crispina colada
crispina colada

Graag nodig ik jullie uit om enkele reacties op dit blog door te nemen. Dagelijks wordt ik gedwongen om volledige openheid van zaken te geven (geen probleem) ik wordt geacht alles te onthullen en Crispina en Jos Schmidt verhullen onder elkaar in  een-one-night-all you need is love alliantie- de dates en data, hebben privé-mailcode afspraken maar toen de romantiek stokte, schreef Crispina over Jos:

“Die vertelde een paar weken terug wat er gebeurde toen hij jouw “openbaringen” hier las over Jan Schafraad en zijn rol. Het lijkt mij dat jij hetzelfde probleem nu hebt, maar dáár wens ik buitengewoon hartgrondig buiten te blijven, mijnheer. Recht door zee zijn heeft een aantal nadelen, maar wees ervan overtuigd dat het ook een hele hoop voordelen heeft, dat kennen van je grenzen”. Ajuu!
.

Mooi, ik heb een probleem mag ik weten welk? Eerst aan alle gordijnen trekken, sputterende verslagen met veel cryptische zinnetjes, (tactiek RKK maak het lekker complex), historisch dit en historisch dat en dan plotseling heeft het Amsterdams betonwonder zijn grenzen en gaat niets meer recht door zee. Om even het geheugen op te frissen doe “openbaringen” betroffen pastoor Jan Schafraad en gingen over onthulling misbruik overste Mansuetis bij de jonge Jan die leerstoornissen had. Jos ontkende het niet maar beweerde dat dhr. Appels protagonist van Schafraad bij dat gesprek aanwezig was en niet rechtspsycholoog van Koppen. Nu, voor ons Bleijerheide jongens is dit wezenlijk omdat daarmee een van de doofpot gremia van dit internaat wordt opgelicht, en het toont aan dat Schafraad liegt want hij heeft nooit iets van seksueel misbruik geweten, noch zelf aan schuldig gemaakt. Als met deze Bleijerheide informatie  gegokt wordt als waren het casino knikkers dan beukt dit duo Crispina colada (welkom in het circus) meedogenloos op de ruggen van een grote groep ‘engelen jongens’ Bleijerheide, én de waarheid.

Crispina,
En uitgerekend JIJ, de ONZE afgesproken privé-mailcode overtreedt.
En ermee iets sugereert, waarvan jij WEET, dat ik dat met zekerheid niet heb bedoeld.
Schaam je dus dubbel.
Je zet hiermee je betrouwbaarheid op het spel.
Dit is eens maar nooit meer, afgesproken?
Jos

Jos Schmidt wil niet gelijk met haar breken en houdt voorzichtigheidshalve nog wat ijzers in het vuur.  Crispina die op haar eigen site zo graag onthult kan eindelijk belangrijke zaken openbaar maken. Wat vertelde Jos over deze rol, en welk probleem heb ik nu waar Crispina hartgrondig buiten wenst te blijven? Maak het niet mooier of sappiger, kom niet met Opstelten ongelukjes, ‘ik heb per ongeluk de mails gewist’, alles openbaar, transparant…dit geldt ook voor Jos Schmidt en zijn historisch overzicht internaat arme bruder Franciscaner vlucht monniken. Ajuu!

 

12 gedachten over “CrisPina Colada”

 1. Bij deze verontschuldig ik mij bij digene die ik met mijn uitspatting heb verveeld.

  Bert heeft overigens gelijk, buiten de archieven is niet opgelost.
  Het is voor oud internaat bewoners die later tussen wal en schip zijn gevallen enorm belangrijk dat wij de overheid blijven vragen naar documenten.

  In 2008 heeft een rechtbank een oud bewoner van HSJ voor 50% arbeidsongeschikt te maken. De jongen is in werkelijkheid aan de stok gebonden.
  Een onderzoek van de GGD had uitgewezen dat hij wel kon werken.

  Een brief van de stichting Externaat naar de betreffende sociale dienst in zijn gemeente zorgde voor een ommezwaai.
  De vraag van de Stichting Externaat was duidelijk.

  Als men weet dat de Kinderbescherming akten ouder dan 25 jaar vernietigd dan rijst de vraag hoe grondig een onderzoek van de GGD dan wel is.
  Deze jongen was vanaf zijn geboorte in internaten opgevoed en heeft nu op letere leeftijd niet meer de bagage om zich staande te houden in de maatschappij.

  Ik ben blij dat deze lotgenoot enige weken later volledig arbeidsongeschikt is verklaard.

  Stop nooit met vragen, wie bewijzen vernietigd heeft iets te verbergen.
  Vragen, schrijven en nog eens schrijven en vragen.
  Daarom zijn homepages zoals deze onmisbaar, om het even als oud internaat bewoners met een doorgaans heel kort lontje elkaar verwijten naar de kop slingeren.

 2. Zelf heb ik Bert zijn schrijfsels altijd met veel plezier gelezen, en nu nog trouwens. Jammer dat sommigen er zo’n potje van maken en teksten op dit blog zetten waar – ik althans – kop noch staart aan kan krijgen. Het is misschien niet slecht die teksten eerst nog eens na te lezen alvorens ze te versturen zodat de lezers ten minste weten waar het eigenlijk over gaat…

 3. Het is nog net als vroeger “Ik hou ze Dom en Jij houd ze ARM”.
  Het is in dit soort zaken zeer ONBESCHOFT om de afspraken die door deze vertegenwoordiger van Christus op aarde gemaakt worden niet worden nagekomen.
  MENEER EIJK lees dit maar eens goed en MEVROUW PEIJS ook.
  In de werkelijke wereld noemen ze dit VERNEDEREN van mensen.

 4. Nee, misschien begrijp ik er niets van. Maar het is niet meer te volgen. Ik weet niet wat waar is en wat niet, kan het niet beoordelen en kan me er dus geen mening over vormen. Wie heeft er gelijk en waarom? Het is teveel een scheldpartij over en weer en dat schiet nooit op.

 5. Bert,

  Je vergeet nog dat aantoonbare leugens door een aangeklaagde door het Meldpunt worden afgedaan als een correctie!! En dan nog de afspraken die met de heer Brenninckmeijer van het Meldpunt en B en T waren en die nooit zijn nagekomen. De laatste afspraak werd enkele uren voor aanvang geannuleerd. Jij zat al in de trein en wij waren met de auto onderweg. Een nieuwe afspraak is nooit meer gemaakt!! In de laatste commissie van Veiligheid en Justitie is daar Karla Peijs op aangesproken en zij zou er op terugkomen. Ook voor dit geldt: nooit gebeurd!!
  Brieven a=persoonlijk aan de voorzitter van de contactgroep: nooit beantwoord. Brieven aan kardinaal Eijk: nooit beantwoord!!

  Gaat dit om een doofpot of om onfatsoen!!

 6. Mag ik mijn eerlijke mening geven? Het is een grote bekvechterij waar ik absoluut niets meer van begrijp omdat de een kennelijk informatie heeft die de ander niet heeft, of anders opvat, of om wat voor reden dan ook het gelijk aan zijn kant beweert te hebben zonder dat het voor wie dan ook maar een beetje inzichtelijk wordt waarom dat wel of niet zo zou kunnen zijn. Het lijkt intussen op een heel ordinaire burenruzie die de zaak waarom het gaat (of gaat het daar niet meer om?) absoluut geen goed doet.
  Kappen hiermee, en wel direct. Hoe het verder moet, en of het überhaupt nog verder kan? Zaak verpest. lijkt me; kun je niet langer serieus nemen.

  1. Kappen? Nu een informatie deal bestaat en deze info wordt achtergehouden? De Bleijerheide ‘engelen jongens’ zaak kent verdwijnen van archieven, het beloven van archieven, vluchten van broeders, artikel 12 procedures die worden tegen gehouden, achterklap en leugens bij aangeklaagden, de onvolledigheid bij de commissie, pappen en nat houden bij de contactgroep en u vindt het een burenruzie. U begrijpt er inderdaad niets van, sorry mijn mening.

  2. Hallo Corrie Wolters,
   Dank voor de verwijzing naar jouw website.
   Ik begrijp vanuit je achtergrond je reactie.
   Mag ik je gerust stellen.

   Alle bezoekers weten precies van waaruit ze reageren.
   Vreemd dat juist deze “chaoten” ,
   op hun eigen internetsites blijk hebben gegeven
   ZELFSTANDIG structuur te kunnen brengen op basis van thema’s,
   die hen persoonlijk raken, al dan niet vanuit een maatschappelijke betrokkenheid. Het zijn, ieder op zich specialisten geworden op hun eigen gebied. Alléén dáár, staan ze kennelijk voor.

   Omdat ikzelf, bij toeval overigens,
   over veel feitenmateriaal van Bleijerheide beschik,
   ben ik, om mijn doelstellingen te kunnen realiseren
   aangewezen op het blog van Bert.

   Zoals Bert schrijft is dit helaas niet zo maar een blog:

   ” Dit blog is een unieke uitzondering,
   het is er persoonlijker, echter, het leeft,
   het is (on)menselijker in zijn schoonste en lelijkste gestalten
   maar ieder bepaalt zelf waar de grens ligt. ”

   Het is zijn STRIJDBLOG
   Alles is dus geoorloofd.
   Ik of een ander bepaalt dus niet de spelregels,
   maar we wapenen ons, ieder op zijn eigen manier, hier tegen.

   Door de emotionele betrokkenheid, op onze eigen thema’s
   en het gericht zijn op het verdedigen van onze eigen positie,
   vergeten we wel eens in de huid van de ander te kruipen,
   en hebben we niet meer goed in de gaten
   wat wordt bedoeld met wat er beschreven staat,
   waardoor het chaotisch wordt.

   Strijden doe je niet alleen met de juiste wapens
   maar daarbij ook met een passende strategie.

   En of dat op dit blog thuis hoort?
   Gelet op de definitie van Bert,
   is dat zelfs een MUST.

   Hij doet het namelijk zelf.
   Dan dus ik ook.

   Groetjes
   Jos

   1. Mijn quote ‘een must’ echt lachen, wordt deze quote de algemene leidraad voor achterbaksheid, kontendraaierij? Is alles geoorloofd, is dat de conclusie van mijn nu veel geprezen quote dat jij met Crispina informatie deelt maar niet met ons, de door jouw zeer betrokken vrienden / leerlingen van het jongenspensionaat te Bleijerheide. Vreemd, dat jij mijn quote over dit blog misbruikt om Crispina die dagelijks op dit blog schrijft en die opeens met meneer Houdini verdwenen is, verschaf je jezelf een wel heel erg krom motief en trekken jullie even andere lijnen over het veld. Crispina schrijft over jou Jos: ‘”Die vertelde een paar weken terug wat er gebeurde toen hij jouw “openbaringen” hier las over Jan Schafraad en zijn rol. Het lijkt mij dat jij hetzelfde probleem nu hebt, maar dáár wens ik buitengewoon hartgrondig buiten te blijven, mijnheer. Recht door zee zijn heeft een aantal nadelen, maar wees ervan overtuigd dat het ook een hele hoop voordelen heeft, dat kennen van je grenzen”. Ajuu!’ Hoe immoreel, en opportuun kun je zijn, ik schuif nu even wat met mijn grenzen want het heeft toch een hele hoop voordelen…dat kennen van je grenzen. Ik begin ook een grens te zien namelijk dit soort reacties voortaan te blokken want een strijd moet wel eerlijk gevochten worden, achter je rug roepen ‘je hebt een probleem’ en niet zeggen welk is vals en typeert de anonieme bron Crispina die nu zwijgt.

 7. Nou, ik heb het allemaal gevonden.
  Kinderspel.
  Jos, goed nieuws, ik kan een kaartje sturen naar de nachtegaal als je dat wenst.
  Ik heb jouw Gallery op http://jos.dervek.com gezien, een sub domainnaam onder C-Admin M. Schmidt, jouw zoon die zich zeer correct openbaar te kennen geeft.
  Overigens is het een raadsel dat jouw zoon, naar eigen zeggen de IT specialist, jou door laat modderen met stokoude software (Gallery 1.5.10 uit 2008).
  Die versie past weliswaar goed bij het historische onderwerp maar is toch geheel uit de tijd.
  De aktuele versie van Gallery is 3.0.9 maar ook deze is slecht te gebruiken als blog zoals jij dat doet.
  De bulkteksten onder jouw “latest comments” zijn door de afwezigheid van EOL codes (carriage-return) onleesbaar.
  Latest comments zijn als One-liners onder pictures bedoeld en niet als Blog teksten.

  Dat je mijn naam hebt gebruikt is in orde, maar de manier waarop jij dat hebt gedaan is “abject”.
  Daarom mijn bericht.

   1. Jos vindt dat MCU een goede advocaat nodig heeft, dat kan kloppen.

    Misschien is een gemotiveerde OvJ eveneens onontbeerlijk in deze.

    Onlangs hebben we vernomen dat de vervolging van Demmink berust op een art. 12 procedure, afgedwongen door 2 Turkse slachtoffers via hun raadsvrouw.

    Ik weet niet of dit voor Engelenjongens geldt, maar…

    Als ik het wel heb ligt er sinds 09 mei 2012 een aangifte van één van hen.
    Het PV-nr hiervan = 2012001286

    Hier een klein fragment van het “PV van Aangifte”:

    quote ->
    V: Vraag verbalisanten
    A: Antwoord aangever
    0: Opmerking verbalisanten
    V: Waarvan wilt u aangifte doen?
    A: Ik wil aangifte doen van misdaad tegen de menselijkheid. Ik heb een en ander ook op papier
    gezet en daar wil ik in ieder geval aangifte van doen.
    0: Aangever overhandigde ons een brief met daarop een drietal punten waarvoor hij aangifte wenst
    te doen.
    V: We willen het hebben over punt één. Dan spreken we over misdaden tegen de menselijkheid.
    Wat is concreet de aantijging?
    A: Ik doe aangifte tegen de broeders die ik heb genoemd in een schrijven dat ik eveneens als bijlage
    bijvoeg bij deze aangifte. Van deze broeders zijn een aantal overleden, maar ook een aantal die nog
    leven. De levenden zijn broeder Eymard, broeder Valentinus en broeder Alphons. Deze broeders
    hebben mij, maar ook anderen, seksueel misbruikt en/of mishandeld.
    0: Aangever overhandigde ons eveneens een schrijven met daarop de namen van broeders en de
    feiten die ze hebben gepleegd.
    V: Dan over punt twee. De systematische archiefvernietiging van misbruikdossiers. Wat bedoelt u
    daarmee?
    A: Dat is al bewezen door Joep Dohmen. Dat is een onderzoeksjournalist van NRC-handelsblad.
    Ik heb namelijk van 1968 tot 1972 heb ik op het jongenspensionaat in Bleijerheide gezeten. Tijdens
    de meldpuntprocedure is mij gebleken dat men geen archief meer van mij heeft. De stichting Mea
    Culpa United heeft getracht om het archief in handen te krijgen. Maar zij hebben te horen gekregen
    dat er geen documentatie is meer van mij. Zij hebben dat bij de congregatie aangevraagd maar
    kregen geen respons hierop.
    Ik heb persoonlijk geen actie ondernomen om archiefstukken in handen te krijgen.
    V: U doet aangifte tegen Mgr. Eijk, aartsbisschop. U geeft aan dat er sprake is van nalatigheid in
    aanpak van nog in levende (en in functie zijnde) daders. Wat bedoelt u daarmee?…….
    <- quote

Reacties zijn gesloten.