De kerst oproep

heilige misPersreactie Stichting KLOKK n.a.v. uitspraken kardinaal  W. Eijk en broeder C. van Dam.    15-12-2013 

De RK Kerk in Nederland doet een baanbrekende uitspraak: einde zwijgcultuur aangekondigd door kardinaal!

De uitspraken van de voorzitters van de Bisschoppenconferentie en de Konferentie Nederlandse Religieuzen in de diverse regionale bladen en de Telegraaf zijn voor Nederland, maar ook voor de rest van de wereld, van groot belang. Voor het eerst wordt onomwonden uitgesproken dat mensen moeten melden wat zij weten over het misbruik van kinderen door medewerkers van de RK Kerk.

De Stichting KLOKK dringt al jaren aan op het opheffen van de zwijgcultuur. Dat de hoogste leiders in de RK Kerk  priesters en leken oproepen tot zorg en compassie met de melders van misbruik is een historische stap.

Iedereen die iets weet over misbruik in het verleden kan zich nu melden. Deze meldingen zijn van groot belang voor slachtoffers, omdat voor hen daarmee steunbewijs voorhanden komt. Slachtoffers hebben moeten zwijgen en hun verhaal werd niet geloofd. Deze uitspraak helpt bij de erkenning van hun klacht en de genoegdoening. Een belangrijke stap in het proces van herstel! De uitspraken zijn een moedige stap op weg naar het “schoon schip maken” voor de RK Kerk en een mijlpaal in het oplossen van de vele misbruikzaken in Nederland en zelfs daarbuiten.

De aangekondigde sluitingstermijn voor nieuwe meldingen medio 2014 zal samen met o.m. KLOKK, naar wij verwachten,  zorgvuldig worden vormgegeven. Dit alles in het besef dat het oplossen van een moreel probleem zich niet altijd laat vatten in formele kaders. Het jaar 2014 kan hoopvol beginnen. Er moet veel werk worden verzet, maar nu de stap is gezet tot het beëindigen van de doofpotcultuur zal dit het contact tussen slachtoffers en aangeklaagden constructief beïnvloeden.

Twee jaar na het verschijnen van het Deetmanrapport over kindermisbruik in de RKK zien de aanstaande Kerstdagen er hopelijk voor velen minder donker uit.  Geestelijken en ook gewone gelovigen kunnen zich na een periode van zwijgen en wegkijken,  weer verbinden met de noodzaak om een goede oplossing van de misbruikzaken te bespoedigen.

Wie misbruik wil melden kan dit doen in de beschermde omgeving van de digitale biechtstoel van de Stichting KLOKK op de website www.klokk.nl. Dit kan ook via: info@klokk.nl 

Guido Klabbers, Voorzitter/perswoordvoerder van de Stichting KLOKK guido@klokk.nl

(reactie MCU): De oproep van kardinaal Eijk en broeder Cees van Dam is te waarderen maar had natuurlijk veel eerder moeten gebeuren. De zwijgcultuur is een integraal onderdeel van de katholieke kerk, met het celibaat en de zelfverloochening dat zich moest oplossen in de biecht heeft het probleem zich eeuwenlang ontworsteld aan controle en recht. Dat mensen hun verhaal niet konden bewijzen stond van te voren vast, een commissie die dan de taak heeft zaken helder te maken tasten in het duister en bleven vaak steken in eenzijdige kennis over misbruik en geweld. De discrepantie tussen 10.000-20.000 slachtoffers en de transparantie vanuit de RKK ligt een gapend gat en is met een ‘oproep’ nog lang niet voltooid.

3 gedachten over “De kerst oproep”

  1. Zou de ECHTE PIANOMAN zich wel overgeven?
    En zou FRANS nu zelf de moet hebben om zich te melden?
    Ik ben zeer benieuwd.

    AT

Reacties zijn gesloten.