De weg naar……

Ook ik weet niet meer waar de weg naar verzoening heen kwispelt. Laten we eens vanaf het begin naar de staart kijken. Kwispelt die, ja hoor in het begin kwispelen alle staarten maar uiteindelijk is de vraag ‘wat is er bereikt voor de….slachtoffers’!

Bitter weinig! Er is een monument opgericht te Roermond, met inzegening door toenmalig vicaris-generaal Hub Schnackers en met ‘1 minuut media’ aandacht volop aanwezig, die knippen en plakken als waanzinnigen en dan ben ik niet eens in beeld. Bisschop Wiertz had mij in 2010, het begin van de onthullingen seksueel geweld, als klokkenluider uitgenodigd. Wiertz kwam zelfs naar het atelier van Pierre Habets de kunstenaar van het beeld ‘de weg naar verzoening’. We hebben goede gesprekken gevoerd met deken Schreurs en de slechtziende oud-bisschop Wiertz. Hem kom ik zo nu en dan tegen in het park, groet hem als hij mij niet herkend dan fluister ik hem toe: ‘Bert Smeets’! Oei!

Ik doe geen vlieg kwaad hoor gelijk de vliegen van Jean-Paul Sartre (ik refereer aan de mis van Wiertz in de OlV basiliek te Maastricht). Het imago wat ik als recalcitrante klokkenluider kreeg opgeplakt kwam meer van ‘lotgenoten’ org. Klokk, die alleenheerschappij nastreefden in 2011. Zij zijn inmiddels opgedoekt en moeten zich stil houden om achtergronden te verhullen zoals een parlementaire enquête (onder ede) want dat zou ook de staat in gevaar brengen. Ja, kinder misbruik komt overal voor zelfs onder politici.

De weg naar…onlangs werd ik via Pierre Habets uitgenodigd om aanwezig te zijn bij de Wilhelmina Sangers Cultuurprijs, uitgereikt aan de kunstenaar zelf als waardering voor zijn bijdrage aan een uniek bronzen kunstwerk tot verzoening van kerk en slachtoffers van seksueel misbruik binnen de kerk. De naam van Mea Culpa wordt nergens genoemd, verzoening met de slachtoffers is van een andere orde. Vervolgens doen ook de zuidelijke media wat de subsidie gever (provincie) van hun gevraagd wordt: ‘laat mea culpa buiten beschouwing’!!? Zijn we staatsgevaarlijk?

#metoo, je mag er wel naar verwijzen maar dan ook naar de maandenlange onthullingen en gigantische publiciteitsgolf waar wij onderdeel van waren, de zuidelijke media en nu dus ook de nationale media weten er geen raad mee; zwijgen is a) typisch Limburg en vroom (katholiek) en b) teveel praten (typisch Hilversum). Terwijl het recentelijk collectief zwijgen over misbruik op de UvA geen link wordt gelegd met de Roomsch katholieke kerk maar wel met de willekeurige #metoo beweging. Vreemd want juist daar is sprake van een ‘soort’ collectieve doofpot. Katholiek misbruik is ook van een andere orde, een religie, en dat val je niet zomaar aan…zouden ze het toch allemaal ‘gewusst haben’ ‘!

Ik heb dus informeel met de nieuwe man in Roermond gesproken, informeel want de slachtoffers moeten uit beeld. We dragen dezelfde achternaam Smeets maar daar is dan ook alles mee gezegd. Mij bekroop het gevoel, zal wel weer op een bisschoppenconferentie afgesproken zijn, om het seksueel geweld uit het geheugen te bannen. Ik heb de bisschop gevraagd of slachtoffers hem bellen? Bisschop Smeets was eerlijk, ‘nee, dit soort telefoontjes kreeg hij niet’, maar wij Mea Culpa wel, daar wij nog steeds mensen helpen, te woord staan, die secondaire victimisatie meemaken (een tweede maal slachtoffer worden van hetzelfde delict, doordat ze zich geconfronteerd zien met negatieve sociale reacties, (onwillige) functionarissen en instanties die hen niet willen of kunnen helpen, en slopende langdurige, bureaucratische, en dure rechterlijke procedures. Het is een vriendelijke man de nieuwe bisschop maar hij doet wat van hem gevraagd wordt, bleef afstandelijk dus wij als slachtoffer-organisatie horen de ellende, achtergronden aan waar we al een decennium mee geconfronteerd worden, en de bisschop ‘weet het niet’ of komt er niet mee in aanraking! Dat is wat je noemt afstandelijk en toont het betrokkenheid? Neen, geen weg naar verzoening slechts een speelbal in een kwispelende ‘schuldvraag’ ontkenning. Mea Culpa! Kan de blinde Wiertz nog terug? Want ze zien ons niet, we zijn er niet, terwijl het is hun probleem, ik was er….informeel.