Doofpot mechanismen

Interessant zijn de beschrijvingen in het Limburgs Dagblad / de Limburger van het snelle en kordaat ingrijpen van PG Rolph Gonsalves bij het opsluiten van Pater Tillemans. Er gaan wat verhoren vooraf aan de beschuldigingen van seksueel misbruik op St Joep te Heel. Er komen verdedigings mechanismen aan te pas zoals de bewering: ‘de kinderen waren niet al te snugger’ dus weten niet precies wat er gebeurt is. Terwijl pater Tillemans zich onder een naakt reproductie van Michelangelo laat bevredigen, wordt de pater in eerste instantie vrij gesproken, doch Gonsalves gaat meteen in hoger beroep. Dan wordt pater ‘Tilly Willy’ tot groot verdriet van iedereen die een katholiek godenhart heeft veroordeeld tot vijf maanden gevangenis straf (vier voorwaardelijk). Verrassend is dat deze zelfde Gonsalves ook ter sprake komt bij het ‘onderzoek’ van Dato Steenhuis naar al te nauwe banden jusititie met RK types. Sterker nog, we leven dan twee decennia later, citeert Steenhuis uit de memoires van Gonsalves:

R. Gonsalves deed verslag van zijn kennismakingsgesprek in 1986 met twee bisschoppen: “Ik bezocht de bisschoppen op eigen initiatief. Van mijn voorganger begreep ik dat zich wel eens delicate zaken voordeden, waarin leden van de katholieke geestelijkheid waren betrokken. Men stond een discrete behandeling voor. Tegen de bisschoppen zei ik: ‘Ik wil ook op dat punt duidelijk zijn. Als u hoort dat een van uw priesters zich aan strafbare feiten heeft schuldig gemaakt’ – waarbij het kon gaan om zedendelicten – ‘dan raad ik u aan om daar meteen met mij contact over op te nemen. Ik ben dan bereid met u te overleggen hoe we de publicitaire schade kunnen beperken. Maar één ding zeg ik u wel: de zaken worden hoe dan ook aangepakt.’”(einde quote)

Opmerkelijk dat Steenhuis NIET de namen noemt van de twee bisschoppen. Verder gaat PG Gonsalves ‘op eigen initiatief’? Waarom, is dat veiliger dat anders zaken door derden worden opgepakt en niet meer controleerbaar zijn. Gonsalves is bereid tot een deal omdat delicate zaken zich voordeden (we hebben het hier over kindermisbruik) hoe de publicitaire schade te beperken. Publicitaire schade kan alleen beperkt worden wanneer het in de doofpot verdwijnt, en daar werkt Gonsalves maar al te graag, op eigen initiatief, aan mee.

De doofpot mechanismen spelen door het hoofd van Gonsalves, overigens geen frisse jongen wanneer het gaat om zijn Nieuw Guinea connecties waar Gonsalves zo sadistisch te keer ging tegen de inheemse kinder bevolking dat zijn bijnaam destijds luidde ‘Gunsalvo’.

Gonsalves weet hoe die ‘doofpot mechanismen’ werken. In Heel is pater Tillemans weliswaar veroordeeld maar niemand had er ooit van gehoord tot recentelijk Zaterdag 17 September 2011. Misbruikzaken uit het verleden die in 1965-67 plaatsvonden. En dit zijn niet de enige misbruikzaken uit het verleden die met doofpot mechanismen uit de publiciteit zijn gehouden! Ook Gonsalves werkt aan een kant mee aan een veroordeling en aan de andere kant doet hij mee met de huichelachtige zwijgcultuur, de omerta van RK makelij.

 

Hoe gaat dat in de praktijk? In Heel werd een jaar later nadat medewerkers werden ontslagen omdat ze pater Tillemans hadden ‘verraden’, een OTS’er aangenomen die een zedenmisdrijf op zijn geweten had (lees Zaterdag 17 Sept). Het seksueel misbruik kon gewoon doorgaan op St Joep of er niks gebeurt was. Broeder Ivo hield de boel goed in de gaten, men was immers gewaarschuwd. De OTS’er die ons vorig jaar geschreven heeft, kan dit niet met de bedoeling gedaan hebben dat zijn verhaal nu opeens een heel opmerkelijk licht werpt op de ‘doofpotmechanismen’ in de katholieke kerk. De zondebok, een fenomeen uit de bijbel bij Mozes, kan goed van pas komen als de celibataire ballenzak volloopt en bij een broeder ontploft, er iemand in de buurt moet zijn, een zondebok, om deze edele rol op zich te nemen. Dus hij wordt aangenomen om ‘beter te worden’. Dit alleen is wrang gezien de seksuele voorgeschiedenis op een internaat als St Joseph. De OTS’er wordt eerder aangenomen om eventuele seksuele escapades af te schuiven dan om ‘beter te worden’. De OTS’er mag kinderen wassen, stopt ze in bed en verzorgd ze. Alles met toestemming van broeder Ivo, de rechter, de voogdijraad. Het zoveelste doofpotmechanisme op de menu kaart van St Joep, de nasmaak is bitter nu men van alle kanten deze mechanismen de kop in wilt drukken.

Maar er is meer!

Dato Steenhuis die een onderzoek doet na 1980 kan alleen een kastje vinden in Den Bosch maar nergens de Gonsalves tapes ontdekken waarin deze zaak uit Heel natuurlijk niet te vinden of niet onderzocht hoefde te worden, het was immers Steenhuis ook zijn opdracht niet. Braaf en netjes, met een kleine maar opmerkelijke toegeefelijkheid op het einde wil Steenhuis aan deze conclusie uit zijn rapport nog wel iets toevoegen:

“Ik kan niet uitsluiten, dat met name vóór 1980 priesters en geestelijken wél op een aparte behandeling konden rekenen. Misschien had mijn conclusie iets genuanceerder gekund.”

Opmerkelijk, in Nieuwsuur draaide Steenhuis in vele bijzinnen, het magere resultaat naar de doofpotmechanismen weg. Maar wat nog verrasender is de zaak Demmink die ook bij Gonsalves om het doofpot hoekje komt kijken:

De secretaris-generaal van het ministerie van Justitie Demmink tegen wie zeer sterke aanwijzingen bestaan van kindermisbruik en tegen wie zelfs aangifte is gedaan, heeft recent de ‘mr. Gonsalves-prijs‘ uitgereikt aan de politieregio Midden en West Brabant. In plaats van zich te moeten verantwoorden voor de rechter wegens de verdenking van een van de meest weerzinwekkende delicten uit ons strafrecht, staat Demmink ‘namens onze CDA-minister’ prijzen uit te reiken. Dit was Nederland anno 2008 maar vandaag is Nederland door de RK misbruik-affaire langzaam tegen de high-class pedo zaken in politieke en ‘hogere’ kringen aan het schurken, en niemand die iets deed, en zeker ‘de hogere kringen’ niet, de politici die hun ge-ejaculeer in handen legden van (kinder)handelaren onder het ‘afdak’ in de AF-plantsoen, beter bekend als het PSV afdak. Er kwamen allerlei soorten seks contacten voor. Wie kwamen wel onder ‘het afdak?’ Drie mannen springen eruit: een topman van Justitie, een geestelijke uit Limburg (deken te W) en een kinderarts uit het Eindhovense Catharina-ziekenhuis. De activiteiten onder het ‘afdak’ werden een probleem voor de politie. Justitie ‘greep in’ en het ‘reisbureau’ hield op te bestaan.

Het OM veegt de stoep schoon van…scheidng tussen kerk en staat…tussen kerkstraat en rechtstaat? Doofpot mechanismen uit het heilige land, beschermd door lieden die zelf het meest te verbergen hebben.