Een beter, socialer en gelukkig 2014

vuurwerkWow, het leek wel oorlog vannacht, desalniettemin wenst het bestuur van Mea Culpa United jullie allen een beter, socialer en gelukkig 2014.Rotjes 2

Wij hopen de samenwerking tussen de andere lotgenoten groepen voort te zetten daar resultaat boven alles staat. Klokk, VPKK, Mensenrechten in de Kerk (België), onze internationale contacten stellen als doel de waarheid en niets dan de waarheid, recht en rechtvaardigheid zonder vluchtroute naar scheiding kerk en staat.

Ons vuurwerk zijn onze argumenten, we verwachten daden van de kerk en haar commissies.