Facebook en de ongeboren vrucht van de anonimiteit (finale)

Facebook controleert maar laat zichzelf niet controleren. Facebook houdt zich niet aan de grondwet: en die luid: vrijheid van meningsuiting”. Ze verwarren dit graag met hun eigen regels: een dood gezellige ziekte die Limburgse media al decennia parten speelt zoals we weten door de boycot LP Pop Against Pope in 1985, kortom een zeer moeizame erkenning van het seksueel misbruik drama in de RKK tot in 2010 toen ik de klokken luidde. Nu beschuldig ik Facebook niet van grensoverschrijdend gedrag daar zijn ook gesloten poorten maar heb daar geen zicht op. Er is wel een overduidelijke link met het bedrijfsprofiel van de RKK. Ook daar waren de broeders en zusters van het geloof anoniem, hun voormalige, gewezen identiteit leverden ze in door en voor de zelfverloochening, noemden zich broeder Servatius / Lebuinis, Alphons / Jacobus maar nooit bij hun eigen naam. Ik kende het niet als internaat-boy.

Facebook doet hetzelfde, je weet niet tegen wie je praat of wanneer iemand van Facebook tegen je zegt: ‘je wordt geblokkeerd in naam van de community’, zelfs geen specifieke reden vermeld waarom je (zoals ondergetekende) tijdelijk werd buiten gesloten / gecensureerd.

Ik wees Facebook op het recht van vrije meningsuiting want dat respecteer ik want beledigen en / uitschelden, bedreigen vind ik niet kunnen dus mag je iemand een waarschuwing en reprimande geven maar censuur is uit den boze, we leven niet in Rusland /China / Noord-Korea in dat soort autocratische regimes, die ook namens ‘de community” de dienst uitmaken. Is Facebook dan ook een ondemocratisch, manipuleerbaar forum? Ja, want je kunt ze niet controleren. De hedendaagse technologie zorgt daarbij voor heel veel wazige, onduidelijkheden, zorgt dat kritiek / geldstromen niet gecontroleerd kunnen worden dus ze kunnen doen en laten wat ze willen…want ze betalen!!!

Stel:

Er is een organisatie die mij als mea-culpa stichting wil dwarszitten en geld (zwijggeld) hanteert om mijn bezwaren / kritiek in de dikke doofpot te duwen, geld dat zelfs van de overheid komt, beboet mij als singer-song writer. Ze vertellen al decennia dat ik klote muziek maakt okay dat mag je vinden maar ga je daarvoor ‘vriendjes’, betalen bij de radio of een ander medium? Moet ik het bewijzen? Bewijzen die je niet kunt verkrijgen door het bedrijfsprofiel zoals Facebook en de RKK dat voor zichzelf opgesteld en gereld hebben, en ondertussen wordt jij jaren geboycot!

Technisch kan Facebook andere weghouden van informatie, die jij uit, dat kunnen ze mede blokkeren. Het is al decennia mode, ‘we zorgen dat jij de andere kant kunt uitkijken’.

Pop against Pope

Meelopen en onderdanig buigen voor een kerk die vrijheid niet als morele kwaliteitsstandaard hanteert maar het wegstreept, controleert en indien nodig censureert. FB geeft geen reden op of motiveert haar beslissing /  gebrabbel over ’the community’?? Facebook verschuilt zich net als de kerk achter digitale muren (zonder face). Dus je kunt ze niet ‘aanvallen’, bekritiseren en net als de lustige broeders van Bleijerheide geen eigen naam hebben. Een typisch staaltje van (Limburgs) vluchtgedrag en katholieke dweepzucht. Bovendien  is het tegen onze rechtstaat met zijn vrije meningsuiting  (Bertje moet leren zich te onderwerpen; (zie rapport).

rapport onderwerping 

 

 

 

 

Mijn geweldloos verzet, zonder te schelden, zonder bedreiging iemands mening blokkeren is tegen de wet, we hebben vrijheid van meningsuiting; de Limburgse censuur media ‘vergeten’, dit maar al te graag met hun groep / kudde dynamiek. Facebook (Meta) de Europese commissie waarschuwt deze ’twee’ bedrijven’ voor het oncontroleerbare beleid achter een anoniem, digitale muur / dubbel masker van facebook.

Onlangs naar de regeringsverklaring gekeken, het debat over  artikel 1 van onze grondwet waar vrijheid van godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, geslacht, handicap, seksuele gerichtheid of op welke grond dan ook, in ras tempo verdampt bij dit soort bedrijven. Je mening word op deze manier een curiositeit. Facebook vertrapt dit recht, zet dit anoniem aan de kant en plaatst zich, net als de katholiek kerk in het misbruik schandaal boven de wet. Want laten we wel wezen, het was strafbaar wat ze deden maar niemand is veroordeelt (verjaring) de Cie. Deetman concludeerde desalniettemin 10.000 tot 20.000 slachtoffers. Wow, dan zijn vele mondjes dicht gespijkerd??? Het was ook maar een onderzoek.

Het grondrecht om je stem vrijuit te uiten, wordt je sets heimelijker afgenomen. Op internaat had je als kind geen stem, en mocht je een broeder Franciscaan van seksueel overschrijdend gedrag betichten (dat had toen nog geen naam) werd je onmiddellijk gestraft én geïsoleerd, mocht niemand met je praten en nu wordt ik weer het zwijgen, isolatie opgelegd door FB in een inmiddels hersendode cultuur.

Niemand van de spitse, hippe en kleurloze media nam contact met me op (het begon al in 1985 toen de paus een bezoek bracht aan ons land) waren ze inhoudelijk niet geïnteresseerd om de unieke Pop Against Pope LP, wereldwijd de eersteLP met een aanklacht tegen geweld en misbruik, opsluiting door priesters om dit bondige genootschap aan te klagen. Persvrijheid, en deze vrijheid heeft een lange traditie in onze provincie / land, nu ik weer wordt geïsoleerd, hiep hiep ‘wil iemand nog een stukje vlaai’?