Wie werpe de eerste homosteen

bisschop sixtiesAl 2000 jaar worstelt de christelijke kerk met het onderwerp seks / seksualiteit, wat nog steeds veel wanhoop, ellende en talloze misbruikslachtoffers veroorzaakt.

In het licht van de door Italiaanse media gemelde ontdekking van een heuse ‘gay ring’ in het Vaticaan circuleert er de laatste weken een door diverse bisschoppen en kardinalen gesteund in 2012 gepubliceerd onderzoeksrapport van de Poolse priester en assistent-professor Dariusz Oko, waarin hij concludeert dat er ‘een enorm ondergronds homoseksueel netwerk in de Kerk’ bestaat.

Zijn rapport getiteld ‘Staande met de Paus tegen homoketterij’ kwam volgens Oko, assistent-professor filosofie aan de Pontificale Johannes Paulus II Universiteit in Krakow, tot stand ‘na een strijd tegen een dodelijke, externe bedreiging voor het Christendom, waarvan ik stapsgewijs ontdekte dat deze vijand zich niet alleen buiten de Kerk, maar ook in de Kerk bevindt.'(aldus Xander nieuws)

In de documentaire ‘All God’s Children gaat het over protestantse missionarissen van The Christian & Missionary Alliance die ook in Nederland actief zijn. De docu laat  zien hoe kinderen thuis en haard moesten verlaten, losgerukt uit hun gezinnen en zonder pardon intern op een katholieke of protestantse instelling werden gedropt. De verscheurdheid in ieder kind was groot. Ik herinner me nog de bleke gezichtjes van menig jongetje op de slaapzalen van broeder Servatius, Broeder Lebuinus, Valentinus, Alphons of Jacobus noem ze maar op. In plaats dat deze kinderen bescherming kregen, ontvingen ze straf tot gewelddadige uitbarstingen van hun opvoeders tot zelfs seksueel misbruik toe. Kenmerk Bleijerheide een gesloten systeem.

De kerk als gesloten instelling heeft dit misbruik en geweld decennia lang verbloemt omdat ze het ook niet konden en durfden aan te pakken. Uit verhalen aan meaCulpa blijkt dat er sex parties werden gehouden in de villa’s van bisdom Roermond. Volgens deze verhalen wilde toenmalige bisschop Gijsen daar een einde aan maken maar door flinke tegenwerking van deze homopriesters en het feit dat Gijsen te weinig leiderscapaciteit bezat, feesten de priesters vrolijk door, het waren de sixties en toen mocht het een en ander (blame the hippies). Onlangs gaf bisdom Roermond toe dat onder Gijsen ‘grove fouten’ waren gemaakt tegenover slachtoffer seksueel misbruik, ook wegens geweld, dat nog steeds niet mee wordt erkend. Onbegrijpelijk want stel u voor dat GEEN GEWELD was gebruikt wat dan…was dan het seksueel misbruik zo wijdverbreid geweest, verstild, verstomd in al die kindermonden? Je kunt niet achter de hele waarheid komen zonder het geweld (emotioneel / fysiek) wordt meegewogen.

Seksfeesten van priesters gaf het ook in Duitsland en Oostenrijk.seksfeest priesters

In einem SWR-Interview äußerte sich auch erstmals ein Seminarist des inzwischen geschlossenen Priesterschule im österreichischen St. Pölten. Das Bistum wird seit Wochen von einem Sexskandal erschüttert.

„Es hat eine homosexuelle Atmosphäre im Seminar geherrscht. Es wurden homosexuelle Beziehungen geführt zwischen beiden Regenten zu den Seminaristen. Es wurden homosexuelle Beziehungen aktiv gelebt im Seminar”, sagte der Priesteramtsanwärter dem Sender. SWR-Reporter mit Mord gedroht SWR-Reporter Thomas Leif sagte AP, der Seminarist sei bereits vor Ausstrahlung des Beitrages am Sonntag massiven Drohungen von Betroffenen ausgesetzt gewesen. „Ihm wurde indirekt mit Mord gedroht”, sagte der Journalist. Alle Beteiligten hätten große Angst, ihre Stellen zu verlieren.

Een artikel in the NYT (maandag 5 Juli 2010) laat zien hoe weinig grip de kerk zelf heeft op het probleem. Waarom moesten kinderen in hordes en met grote aantallen in internaten worden ondergebracht: Overste Pancratius (Franciscaan Bleijerheide) was de spil in toewijzing voogdij kinderen in Limburg / Zuid-Nederland. Ze werden netjes verdeeld!24021940 kinderbescherming in limburg

One thought to “Wie werpe de eerste homosteen”

  1. Huhu, hoho
    citaat: “de spil in toewijzing voogdij”
    zou nog wel ’s te simpel kunnen zijn en zeker (nog) geen citaat van mij

Reacties zijn gesloten.