Broeders congregatie franciscanen mede-verantwoordelijk

soul childVandaag dien ik een klacht in bij meldpunt RKK tegen verschillende broeders franciscanen misbruik / geweld op internaat st Maria ter Engelen.

De reden dat ik dit tot op heden vermeden heb is dat ik geld weigerde via een constructie Lindenbergh / Deetman meldpunt RKK, een van die motieven is dat ik niet geloof in meldpunt /hulp en recht al dan niet hervormd, het bovenmenselijke zelfrecht van de Rooms katholieke kerk wilt doen geloven dat ze de hele misbruik affaire  kan oplossen. Waarom Bleijerheide dan niet? Onderaan twee brieven om tot nu geen klacht in te dienen. Wel heb ik eerdere poging om civiele procedure aan te spannen ondernomen, net als melding bij politie Kerkrade die wederom onze meldingen diep in de onderste la hebben gepriegeld. Zij frustreren doelbewust. OM weigert sinds 2011 melding voor te leggen aan OvJ, dan wel artikel 12 te raadplegen, dat recht heeft iedere Nederlander. Doofpot RKK is alom aanwezig en blijft na al die jaren met teveel ruis hangen aan het koord van de zwijgcultuur. Ik heb aan dit koord getrokken, hard, met ziel en 24 uur per dag. Ook trok ik die kar, de slachtoffer kar met velen en aan de andere kant legde de kerk stenen onder de wielen. Steen voor steen, ja ze riepen nog in koor: ‘we zijn er voor de slachtoffers‘ maar de stenen bleven liggen. Ik stond vooraan maar tijdens Deetman onderzoek stonden opeens andere figuren op, verdeel en heers werd toegepast. Ik kon anderen helpen maar stond met mijn klacht aan de kant en kon niet daadwerkelijk aanhaken. Nu, dit is verleden tijd, ik doe mee! Ik vecht door!

Ik dien een klacht in daar duidelijk is dat meerdere broeders franciscanen bewust gezwegen hebben, dit moet uitgezocht worden niet door mij maar in een tribunaal. Jongenspensionaat st Maria ter Engelen, Bleijerheide heeft speciale aandacht nodig. Misbruik is niet terug te vinden in de archieven want die zijn vernietigd, nee de getuigen van toen moeten verhoord worden in dit tribunaal. Mijn klacht houdt wel degelijk seksueel misbruik in of het aanverwante grooming door enkele broeders wiens namen ik later zal bekend maken. Het geweld kan niet los gezien worden van het misbruik daar de broeders elkaar chanteerden en onderling veel jaloezie bestond. Pastoor Schafraad heeft al die tijd geweten van misbruik maar ontkende dit vele malen ten stelligst. Het verklaarde dit eveneens in mijn documentaire ‘Tussen Kathmandu en Bleijerheide’: ‘nooit iets geweten, gehoord, gezien’. Later verklaarde hij te weten van seksepietje en Bulletje. Hij is door te zwijgen mede-verantwoordelijk voor het misbruik, nogmaals dit geeft hij direct en indirect toe. Het franciscaner  jongensinternaat te Bleijeheide staat bol van misbruik / malversaties en kent allianties met Bleijerheide parochie minder-broeders / Rolduc , Meersenhoven, vereniging school van de heilige Franciscus, congregatie met diezelfde naam met vertakkingen in Brazilië, Duitsland, USA Ohio, Gemmenich, België en onduidelijke constructies met veel vertrouwensposities van betrokkenen. Het collectief zwijgen over het misbruik, het massaal vernietigen van archieven (Deetman rapport blz 643) iedere broeder is mede-verantwoordelijk voor misbruik dat heeft plaats gevonden, het geldt alle drie levende broeders, en andere nog levende getuigen.10121979 Servatius Ignatius Vereniging School van de H Franciscus

Reden om toen geen klacht in te dienen! Jaren geleden kreeg ik deze brief waartegen de kerk Hulp en recht geen maatregelen treft (tegen de eigen dwarse discipelen) :

Ik ontving zojuist een reactie brief van Pater P W via Hulp en Recht. In die brief spreekt hij alles tegen en wil dat ik bewijzen overleg. Hoe is dat in hemels naam mogelijk? Tevens zegt hij het vertrouwen in Hulp en Recht opgezegd en wil hij er niets meer mee te maken hebben.  In zijn woorden “ ik heb intussen alle vertrouwen in uw instelling verloren en zal dan ook alle papieren die nog bij me binnenkomen linea recta in de prullen mand verdwijnen. 

(Een meer recentere klacht april 2012) aan Klachtencommissie voor seksueel misbruik RKK

Postbus 13277 3507 LG UTRECHT 030-2306900

www.meldpuntmisbruikrkk.nl 

In april waren wij bij U op gesprek en hebben dit probleem met u besproken. De Orde der Franciscanen in Düsseldorf (overste Werner) zegt niet aansprakelijk te zijn het jongenspensionaat in Bleijerheide. Wij hebben u toen aangegeven dat er ook nog een vestiging was in Aken.

Ons werd toen meegedeeld dat wij ons daar geen zorgen over hoefden te maken, want hiervoor was een “potje”. Ook was er een brief naar Ohio gestuurd en binnen zo’n 3 weken zou er antwoord komen en zouden wij op de hoogte worden gebracht. Tot op heden hebben wij hierover niets meer van u gehoord. Datzelfde geldt overigens ook voor de toegezegde inzage in de archieven.

Al in juni zijn een aantal klachten, uiteraard die van overleden broeders, gegrond verklaard maar omdat er geen duidelijkheid is over de aansprakelijkheid stagneert de afhandeling van deze klachten. De boosheid en woede hierover neemt steeds groter vormen aan!!

Wij stellen u (contactgroep) hiervan in kennis omdat u door de politiek en kerk voor dit soort problemen in het leven bent geroepen.

13121950 Pancratius

Kortom, tijd voor een nieuwe klacht met causaal verband en actieve updates naar Tweede kamer!