Het blanke goddelijke ras

Kerkelijke rechtbankenRaad van Kerken (RvK) erkent betrokken te zijn geweest bij de Nederlandse slavenhandel.

Nederland schafte de slavernij in de koloniën af op 1 juli 1863, binnenkort 150 jaar geleden. De Raad van Kerken is een samenwerkingsverband van grote en kleine organisaties in Nederland, waaronder de Rooms-Katholieke Kerk, de Protestantse Kerk in Nederland (PKN) en het Leger des Heils.

(reactie MCU) Sommige van hen zijn betrokken bij het geweld op internaten, betrokken bij de afstandsbaby’s, betrokken bij financiële malversaties, betrokken bij onderdrukking vrouwen, betrokken bij seksueel misbruik. Kunt u me nog een reden geven om te bidden in deze kerken?