Het grondpersoneel

- Citaat 10 decemberIn het begin van 2010 onthullingen RKK misbruik sprak bisschop de Korte de legendarische woorden: ‘het grondpersoneel was blijkbaar niet te vertrouwen‘! We hebben toen nog gevraagd of ‘de leiding dan niet wat beter had kunnen opletten‘, is inmiddels duidelijk dat ook aan de top gewoon mensen van vlees en bloed zitten, gelukkig maar. Nu even allemaal uit de kast komen, jongens!

PS Ook toevallig dat berichten over misbruik bisschoppen steeds op Vrijdag in de openbaarheid komen?