Jaaroverzicht MCU (we zijn allemaal zondaars)

Citaat 9Bisschop Frans Wiertz was onlangs te gast bij de onze vrienden van L1. De omroep die het liefst persvrijheid voor dierbare ingewijden en voor zichzelf houdt. Je moet niet aan de touwen van ‘loeende klokken van Limburgs mie lajnd’ gaan hangen dat kondigt een onheilspellende boodschap aan. Al decennia snoert deze Limburgse zender iedereen de mond die iets tegen ‘onze’ Limburgse zwijgcultuur te berde breng. Braaf werd monseigneur Wiertz over de kerk en de beleving van het geloof in Limburg over 40 jaar ondervraagd. Ja, boeiend over veertig jaar staat de glazen bol van Wiertz in de hemel te pronken en wordt het stoffig doekje uit het verleden hier op aarde aan een nader onderzoek onderworpen. Dan moet je geen L 1 journalist op deze zaak zetten want die willen geen woord waarheid weten over misbruik franciscanen of Gulpen / Bleijerheide malversaties, oplicht praktijken van katholieke huize. De monsieur wordt gespaard, we moeten zuinig zijn met hem en zijn vliegen.

Wiertz gebruikte de term ‘door mijn schuld, door mijn grote schuld’ enkele malen over de boetedoening die de kerk dagelijks doet over haar eigen zonde. We zijn allemaal zondaars. Wiertz vermeed de Latijnse uitdrukking voor deze teloorgang namelijk mea culpa.

L1 en Wiertz willen deze term niet gebruiken omdat mea culpa de klokkenluider  organisatie is die de onthullingen over misbruik en geweld nationaal aanzwengelden in 2010. Als wij toen niet de landelijke media hadden gehaald had L1 zich geen moeite gedaan om deze doofpot te coveren.

Mea culpa was bij ‘de weg naar verzoening’ inzegening beeld van kunstenaar Pierre Habets en dat viel de weg naar verzoeningtoevalligerwijs samen met de gegrond verklaring van Jo Gijsen. Hoe toevallig. De bisschop vertelde dat zij dit nieuws zelf naar buiten hebben gebracht en herinnerde  eraan dat het slachtoffer ook niet in de media wilde. Bij de hoorzitting commissie misbruik vroeg de voorzitter echter of beide partijen dit stil wilden houden? Beide partijen knikten ‘ja’. Geheel onafhankelijk is dit verzoek van de voorzitter niet, het geeft blijk van betrokkenheid, maar van wie? L1 journalisten vragen niet door of willen het dossier niet kennen. 2014 de doofpot nu, en niet over veertig jaar. De Lp Pop Against Pope uit 1985 doe ik zelf een voorspelling in het lied ‘Save the Saviour’ door de groep SAN. Toen werden wij ook al geboycot.

14 April 2014

De onthulling van het kunstwerk van Pierre Habets ‘de weg naar verzoening’ wordt jaren mede voorbereid door Mea Culpa United. Na vele vergaderingen, bijeenkomsten, vele vertragingen kwam de datum van 14 April in beeld, in stilte zoals het er maanden naar uitzag  zou het kunstwerk worden ingezegend en tentoongesteld in de OLV basiliek te Maastricht (in donker hoekje van de basiliek). Op Vrijdagavond 12 april kwam het nieuws naar buiten over bisschop Gijsen dat al intern sinds 11 Februari 2014 bekend was, een gegrond verklaring over het seksueel misbruik door oud bisschop Jo Gijsen.

Nadat alle media in dat weekend over ons heen vielen, bleek een journalist van het katholiek dagblad de vraag hebben gesteld ‘hoe het zat met klacht Gijsen’, zo kwam het bericht Gijsen-jongens plotseling uit de kast, spontaan de wereld in. Bisschop Wiertz vlieghield een prachtige rede, vol verwijzingen, schuld en boete overdenkingen alsof Dostojevski zelf meegeschreven had aan Wiertz zijn toespraak. Ook Marxist, atheïst, communist Jean-Paul Sartre ontbrak niet in de rede van Wiertz….de vliegen…je kunt er naar meppen maar ze komen steeds terug!

In ieder geval wij vliegen nog een rondje 2014 want de weg naar verzoening is inmiddels een dead end street want de dood lijkt te zijn ingetreden, geen woord, geen teken van leven van het vlieg meppende bisdom. L1 had meteen de voorbedes van ondergetekende gewist, het moest allemaal klein blijven, kleineren op zijn pastoors door te doen of het allemaal niet rapport Bleijerheide smallheeft plaatsgevonden. Je moet ook geen vervelende vragen stellen, Bertje moet leren zich sneller te onderwerpen. Geloof ik nog in Wiertz, de weg naar verzoening  of de waarheid in de media? No way, the old days are back. Mijn schuld, mijn grote schuld.