Kerk pro-Europees

vrouw als priester in Anglicaanse kerk
vrouw als priester in Anglicaanse kerk

De Anglicaanse kerk gaat zich actief met de Britse verkiezingscampagne bemoeien. In een pamflet van de afvaardiging van bisschoppen roept de kerk zijn volgelingen op “pro-Europees” te stemmen.

Het is volgens de kerk belangrijk dat er verder wordt gebouwd “aan meer vertrouwen en samenwerking tussen de Europese landen”. Ook is de kerk van mening dat het goed zou zijn om het nucleaire arsenaal van het Verenigd Koninkrijk drastisch terug te brengen.

Daarnaast schrijven de bisschoppen dat de politiek moet ophouden met immigranten en uitkeringsgerechtigden als zondebok aan te wijzen en juist moet streven naar meer gelijkheid in de samenleving.

(Bert: MCU) Uitstekende punten vooral de nucleaire calvariebergCalvarieberg, en de toenemende economische ongelijkheid tussen de schuldeisers en de schuldenaren die het water tot aan de lippen staat (Griekenland, Italië  Spanje, Portugal) is niet meer vol te houden. De laatste, kleine groep schuldeisers hebben deze schulden zelf gecreëerd en misbruikt haar positie om steeds rijker, méér rente, en macht naar zich toe te trekken. Lenen is een manier om mensen in de tang te nemen en vervolgens op ze afgeven wanneer ze werkloos worden, het hun eigen schuld is. Schuld en boete zullen ze blijven herhalen in de kronkel gangen van het Europees parlement waar  de zelf gecreëerde wanverhouding tussen arm en rijk in stand wordt gehouden door onder andere een Christelijke meerderheid. Het is prima dat de Anglicaanse kerk zich uitspreekt, nu nog even wachten op de RKK die zelf immers tot de rijken behoort, de moed heeft hetzelfde te doen.

25,7 miljoen mensen werkloos in Europa
25,7 miljoen mensen werkloos in Europa

Werklozen, het zijn er nogal wat op Europees niveau, getuigt van een onmenselijke, onwillige  machtspolitiek op wie zou je nog moeten stemmen nu blijkt dat deze werkeloosheid niet in te dammen is vanwege de hanige zelfverrijking  van politici, euro parlementariërs because the money goes to……..