Kruispunt

kruispunt 2RKK Nederland wil voor het einde van het jaar alle klachten vereffend hebben, het tempo wordt opgevoerd daar de nieuwe paus orde op zaken wil stellen. Paus Francisco jezuïet, wil absolute gehoorzaamheid en dit navrante conflict van seksueel geweld, de wereld uit. De doofpot is nooit echt open gegaan, archieven zijn vernietigd, de kerk heeft met haar eigen onderzoek de regels bepaald en het geweld wordt niet meegenomen zoals in nieuwe voorstellen van Deetman zou worden uitgewerkt.

We krijgen meer en meer berichten dat de RKK zich niet aan zijn woord houdt, ze plegen hiermee obstructie, parkeren van geweldklachten is niet aan de orde zoals laatst bleek tijdens hoorzitting. De uitspraak van kardinaal Eijk ‘we zijn verder dan jullie denken’, en de toevoeging van dhr. Bakker ‘we staan voor een kruispunt’ moge duidelijk zijn dat ze daar nog steeds staan…voor het kruispunt.kruispunt

 

 

 

Beste Bert, als slachtoffers van jarenlange mishandeling door de zusterorde Dochters van het Heilig Kruis deelden mijn broer en ik informatie met een lotgenoot. Die werd niet alleen mishandeld, maar ook sexueel misbruikt. Zijn advocate heeft te horen gekregen dat alle zaken gaan worden afgesloten. Of, anders gezegd, talloze deksels gaan op talloze doofpotten.
Citaat uit de jongste brief van de lotgenoot: Het laaste advies was om naar België af te reizen en zuster Anna Joseph persoonlijk te confronteren. Dit laatste advies heb ik niet opgevolgd. Er is een groot risico dat ze mij niet te woord wil staan, of als dat wel zo zou zijn, zal ze alles ontkennen, zoals ze al eerder deed in haar berichtgeving aan zuster G H. Als ze ook bij mij zou ontkennen, weet ik niet of ik dat zomaar zonder emotie over mijn kant zou laten gaan.

De juriste belde mij van de week op omdat het Meldpunt Seksueel Misbruik en de commissie
Deetman alle dossiers voor het einde van het jaar wil sluiten. Zij moet binnen één week uit-
sluitsel geven over de nog lopende zaken, waaronder ook die van mij. Het wordt nu voorlopig
aangehouden, onder het motto: “Wacht op steunbewijs” dit zou ik nog tot maximaal
eind augustus kunnen leveren. Anders dringt de commissie aan op het intrekken van
mijn klacht. Ze willen de boel echt sluiten.

Ik heb aangegegeven dat ik absoluut niet mijn klacht wil intrekken, de juriste is er zich
ook van bewust, dat dit eigenlijk geen stijl is, maar einde van dit jaar wil men gewoon de
commissies opheffen. Dus dan ontvangt de juriste ook geen vergoeding meer.
Aangezien ik hetzelf ook onwaarschijnlijk acht dat ik nog steunbewijs vind, zal ik
ondanks alle inspanningen en naspeuringen helaas de zaak moeten opgeven.

Dus de misdaden van de congregatie; “dochters van het Heilige kruis” blijven simpelweg
dan onbestraft. Omdat de zusters in België gehuisvest zijn, is er geen dwangmiddel om
ze juridisch te dwingen om mee te werken. Dit in tegenstelling tot een Nedelandse instelling.

Dus zoals je ziet, heb ik niet zoveel vetrouwen meer in. Het lijkt er vooralsnog ook niet op
dat de normen verruimd zullen worden, wat de commissie Deetman wilde. Het ziet er niet
naar uit dat geestelijke en lichamelijke mishandeling nog meegenomen worden als klacht.

kruispunt 2

IN BELGIE GAAT HET PRECIES ANDERSOM (fase vóór de compensaties)

Beste,
In de krant (… en zoals je in onderstaande link)
kan lezen, hebben de bisschoppen en hun advocaten (deze week de advocaat van Vangheluwe) er weer iets op gevonden om altijd maar weer nieuwe procedures te vinden om Operatie Kelk zo lang te laten aanslepen dat ze eindelijk verjaart.
Kerk & Leven schreef deze week (fier) dat er van Operatie Kelk amper nog iets overblijft…enkel de dossiers van Devillé nog. Precies of dat is maar een peulschil. 
Ook moeten we maar geloven dat de advocaat van Vangheluwe niet zou geweten hebben dat er een Operatie Kelk lopende is waarin zijn cliënt genoemd wordt?
Het is blijkbaar een van te voren goed uitgekiend spel… om het dossier zo ondoorzichtig te maken en vooral het lang te rekken tot het eindelijk verzandt in verjaring.
Ook al werken Arbitrage en de Opvangpunten (maar niet allemaal) goed… als het er op aan komt het schuldig verzuim uit het verleden te erkennen, dan lukt het blijkbaar de meeste bisschoppen niet. Nog pijnlijker wordt het als het laatste reddingsmiddel om er aan te ontsnappen, Vangheluwe als redder in nood wordt ingeroepen.
Pijnlijk.
Groeten,
Rik
(reactie MCU) Vangheluwe weet méér, dus chantage!