Limburgse openheid

In bovenstaand artikel Wim Doesborgh (De Limburger) komt het bisdom vicaris Schnackers uitgebreid aan het woord, en ik heb vicaris-generaal Hub Schnackers bedankt en gecomplimenteerd voor zijn oprechte woorden. Echter het einde van het artikel meld; ‘Ook Bert Smeets en kunstenaar Pierre Habets hielden een toespraak’!?

Opmerkelijk hoe eenzijdig, geen hoor en wederhoor wordt toegepast, in dit geval visies van twee mensen, die zeer betrokken zijn bij dit kunstwerk, te weten kunstenaar Pierre Habets en ondergetekende, een boycot gemaskeerd wordt om uiteindelijk berichtgeving te vermijden. Boycot met een positief randje, volgens de oud-katholieke richtlijn ‘wij bepalen waar over gesproken wordt’, en zeker geen mea culpa groot in de media’.

L1 wil ook geen discussie op haar netvlies, het kan breken, deze door het CDA gesubsidieerde carnavals omroep van de provincie. Over subsidie gesproken de Klokk werd veelal geciteerd, ondanks de vele kritiek over haar weinig transparante subsidie beleid, nam de Limburgse media maar al te graag de kritiek over van schoothondje c.q. de firma Klabbers dat de tijd nog niet rijp was / is voor ‘de weg naar verzoening’.

schoothondje

Niemand, die vroeg of de tijd rijp was / is voor ‘de weg naar vergoeding’, zoals Klokk al 1.5 miljoen op haar conto heeft staan en veelal uitgegeven aan eigen salarissen en damage-control. Dit vanaf 2011-12 tot op heden maar MCU plagen staat boven aan de lijst van L1  / De Limburger. Sterk hoor en hoe braaf.