Maanziek

maanziek 2‘Wie is hij die Mijn raad duister maakt met woorden zonder kennis? Omgord nu als een man uw heupen, dan zal Ik u ondervragen. Maak Mij eens bekend: Waar was u toen Ik de aarde grondvestte? Maak het bekend, als u echt inzicht hebt. Wie heeft haar afmetingen bepaald? U weet het immers wel. Of wie heeft het meetlint over haar uitgespannen? Waarop zijn haar pijlers neergezonken? Of wie heeft haar hoeksteen gelegd, toen de morgensterren samen vrolijk zongen en al de zonen van God juichten? Of wie heeft de zee met deuren afgesloten, toen zij losbarstte en uit de baarmoeder naar buiten kwam, toen Ik haar een wolk gaf als kleding en de donkere wolken als haar omslagdoek. Ik stelde haar Mijn grens en plaatste een grendel en deuren en zei: Tot hiertoe mag u komen en niet verder, hier zal zich een grens stellen tegen de hoogmoed van uw golven.maanziek Hebt u in uw dagen de morgen ontboden? Hebt u de dageraad zijn plaats gewezen, om de einden van de aarde vast te grijpen, zodat de goddelozen van haar afgeschud worden? De aarde verandert als leem door een zegel en de dingen krijgen vorm als een kleed. De goddelozen wordt hun licht onthouden en de opgeheven arm wordt gebroken. Bent u gekomen tot aan de bronnen van de zee? Hebt u gewandeld op de bodem van de watervloed? Zijn de poorten van de dood aan u geopenbaard? Hebt u de poorten van de schaduw van de dood gezien? Reikt uw inzicht tot de breedten van de aarde? Maak het bekend, als u dit allemaal weet’ (Job 38:1-18)

Iedereen een mooi volle maan weekend….