Mansoeweetoes en een fijne, leuke school

klas geheugenCitaten uit het Limburger interview (toen alles met een grote Amsterdamse bek nog onder het tapijt geschoven kon worden)

Dat anderen zeggen dat ze niets gemerkt hebben, bewijst toch niet dat er niets gebeurd kan zijn?

Advocaat Van Oosten: „Waar het om gaat, is het enorme negativisme over Bleijerheide die slachtofferorganisaties als Mea Culpa tentoonspreiden. Er is een soort collaborative storytelling ontstaan. Op basis van een negatief geschetst beeld, is een gezamenlijke herinnering geconstrueerd. Nu, naderhand, weten we wel dat er dingen zijn gebeurd. We weten dat niet alle broeders goed waren, maar het was over het algemeen een fijne, leuke school. Nog steeds weet niemand, behalve de drie klagers, iets over seksueel misbruik door Jan Schafraad. Dat terwijl de jongens onderling in die tijd heel open tegen elkaar waren.”

Oud-leerlingen spreken juist van een zwijgcultuur, er werd niet over gesproken

(Schafraad) Er waren twee broeders op Bleijerheide waar de verhalen over rondgingen. Broeder ‘seksepietje’ bijvoorbeeld, daar werd ook door de jongens onderling over gesproken. En er was een ziekenbroeder bij wie je snel je broek moest laten zakken. Maar ík ben nooit of te nimmer genoemd.”

(MCU) Twee dingen: 1) Kwam er dan niemand op het idee om met de jongens te praten wat daar speelde? Broek laten zakken??? 2) Mansuetus gaf bijles aan Schafraad, hij kent het internaat van de poort tot de begraafplaats, zijn muren, zijn geur, zijn gewoontes en ‘geheime’ rituelen.

Na alle collaborative storytelling, zou van Oosten de storytelling van Brouwers in ‘Het Hout’ eens moeten lezen. Brouwers die zich door niemand een collaborative idee laat aanpraten, laat staan die Zuipen met Alphonsonzin van van Oosten over negativisme en geconstrueerde herinnering of de positivo’s over Bleijerheide neutraal, objectief en wars zijn van copy-slaaf gedrag. De morele plicht om te spreken (niet te preken) ligt bij Schafraad (Alphons, Crispinus, Düsseldorf, Aken Benedictus) niet alleen seksepietje of Bulletje, er zijn inmiddels vele gegrondverklaringen over vele arme broeders Franciscus en / of…heeft Alphons ze dronken gevoerd?