Mea Culpa en de afstandsbaby’s

Het is opeens in het nieuws…de afstandsbaby’s. Wij, mea culpa united stichting (MCU) heeft al sinds 2010 geprobeerd deze ‘afstandsbaby’s’ op de nationale agenda te krijgen. Dit uiteraard in navolging van het seksueel geweld dossier dat wel ruim aan bod kwam in de media. Wij steunen uiteraard de slachtoffers, die eventueel bereid zijn om dit drama dat zich afspeelde in hun jeugd, mee naar buiten te komen. We hebben heel wat dossiers doorgenomen en gesprekken gevoerd. We hebben aangrijpende verhalen in de openbaarheid gebracht, ook bij de desbetreffende staatssecretarissen, die nu wel de afstandsbaby’s onder de parlementaire loep gaat nemen. Het is stuitend dat wederom zo’n groot dossier met duizenden ‘gekaapte’ baby’s zolang onder de pet bleef. Stuitend omdat het allang helder was wat zich afspeelde in tehuizen als de Vroedvrouwen school en andere instellingen, blijkt dat de kerk samen met stilzwijgende toestemming van de overheid (en hun media) baby’s verhandelden, door verkochten en jonge vrouwen dwongen om hun baby af te staan. Het is onchristelijk, crimineel en onverantwoord gedrag van kerk, nonnen, bestuurders, die allemaal hun mond hielden. Juist zij zagen alleen maar geld (en macht) als motief terwijl wij geframed werden als te radicaal terwijl die andere organisatie (Klokk) 1,5 miljoen van ministerie, deels bisdom Rotterdam, toebedeeld kregen. Op tal van redacties wist men van ‘de afstandsbaby’s in gesprekken met ons in 2010 praatten we bij over deze gigantische kinderroof. Nu is het ‘nieuws’, maf hoor. We hebben in ieder geval ons best gedaan ’that’s it folks’.

heimkinder

https://www.youtube.com/watch?v=Q_htn25ZfnE

Bleijeheide pedo web