Mea Culpa (final part)

Al tijden vroegen wij ons af hoe een artikel te duiden (links) uit 1922 Reclassering Bleijerheide en waarom een artikel 12 procedure al vijf jaar niet van de grond komt.

Help ons met een analyse van het internaat waar wij als Mea Culpa United stichting veel tijd en werk in hebben gestoken. Het gaat over de RK Landkolonie want, en het staat er echt, de regering weet met Roomsche delinquenten, die aanmerking komen voor (vroegere) voorwaardelijke beëindiging der straf, vaak geen weg.

Doelt men hier op Roomsche zedenmisdadigers (geestelijken) die een overgangstijdperk nodig hebben om weer te resocialiseren? Is er hier sprake van: ‘gezien wat zij uitwerkten in hun talrijke kolonies in Duitschland? De regering weet er vaak geen weg?

Landkolonies ontstonden al in 1847 als een antwoord op onzedelijk-crimineel gedrag om straatjongeren / mensen voornamelijk weer op het rechte pad te brengen daarna kwam pas goede wetgeving op gang om zaken strikter te scheiden tussen kerk en staat.

Protestants Landbouwkundig Opvoedingsgesticht Montfoort
Het eerste Nederlandse voorbeeld van Institutionele jeugdzorg van het type landbouwkolonie begon in 1847 in Montfort. Deze werd opgezet door de Utrechtse onderwijzer Dirk van Frankenhuijzen naar Duitse en Franse voorbeelden. De instelling groeide in korte tijd naar een ‘reddinghuis’ voor meer dan 150 verwaarloosde kinderen. Door heel Nederland werden er lokale afdelingen opgezet. Na het hoogtepunt in 1856 volgde echter een snelle neergang. In 1867 moest de kolonie zijn poorten sluiten. Lees hier het verhaal.

https://www.canonsociaalwerk.eu/nl_mw/details_verwant.php?cps=2&verwant=229

Dat de arme broeders Franciscanen met hun stichter Johannes Höver hier een voorbeeld in zagen is opmerkelijk want de man deed zijn twee zonen weg rond 1850, en ging daarna Akense straat jongeren helpen om ze op te vangen wat later zich ontpopte tot de congregatie der arme broeders Franciscanen.

Johannes Höver (1816 Neuhonrath(D) – 1864 te Aken), een akense onderwijzer, sticht de kloosterorde in 1857. Die orde heeft bij oprichting tot doel de arme straatjeugd op te vangen. De Duitse Orde heet de Orde van de H. Franciscus Saraphicus.

Ik heb daar met broeder overste Benedictus in 2014 te Aken over gesproken en hem gevraagd dat dit toch wel een heel rare drijfveer was om eerst zijn eigen kinderen weg te doen en dan straatjochies bij te staan in hun strijd om te overleven. Abt Benedictus gaf toe dat hij Hover ook niet helemaal kon volgen maar begreep het wel!!?? Benedictus vertelde me nog in hetzelfde gesprek dat de jongens de broeders hadden verleid?? Ik reageerde  door te zeggen dat abt Benedictus blij mocht zijn dat ik tegenover hem zat menige ex-leerling / Bleijerheide man nu, zou heel erg kwaad worden.

En wat doet men in 1922 in Nederland rond het te analyseren artikel Reclassering

De arme broeders krijgen door het eigen reclassering programma (veel bidden) toegang om de pedo contacten tussen Nederland en Duistland volledig te controleren. Vandaar de uitspraak ‘Die haben zich da gefunden’, uitspraak onderzoeker / psychiater Lörhring.

…en zo sluit zich een ondergronds Roomsch delinquenten uitwisseling project rond de arme broeders Franciscanen van het jongenspensionaat te Bleijerheide en liepen duizenden kinderen in de fuik van dit snode, lepe plan.