Media strategie….anderen doen het ook

ANALYSE – De katholieke kerk wordt nu al jarenlang geconfronteerd met niet aflatende beschuldigingen van seksueel misbruik. Inmiddels lijkt de Kerk een nieuwe, wereldwijde mediastrategie bedacht te hebben om met deze aanslag op haar reputatie om te gaan: ‘Anderen doen het ook!’

Onlangs werd bekend dat de Australische regering een groot onderzoek gaat beginnen naar seksueel misbruik binnen religieuze organisaties, jeugdzorginstellingen en scholen. Ondanks de brede opzet van het onderzoek, was de directe aanleiding de beschuldiging van een hooggeplaatste Australische politiebeambte dat de katholieke kerk stelselmatig de wandaden van pedofiele priesters met de mantel der liefde bedekte.

(MCU) heeft in het verleden op verzoek van dhr. Moraal in de Tweede kamer toegezegd dat wij een klacht konden indienen, die vervolgens door de OvJ zou worden afgewezen en wij een artikel 12 procedure konden beginnen. De klacht (uit 2013) heeft tot op heden de OvJ niet bereikt, politie te Heerlen weigert na verschillende telefoontjes / verzoeken ons te woord te staan; dus geen artikel 12 procedure / onderzoek. In het zuiden zijn vele uitlatingen bij rechtbanken die het zelfde beeld geven. Niet in de media of aan de grote klok hangen! Justitie doet hetzelfde, beschermd misdadigers en het netwerk rond kindermisbruik.

(Zoals na het onderzoek -op verzoek van uw Commissie V&J gedaan n.a.v. opmerkingen van de heer Han Moraal PG- naar het vervolgingsbeleid van het OM in zedenzaken en klachten tegen RK geestelijken bleek, is klassenjustitie vastgesteld en als zodanig benoemd door een voormalig lid van uw commissie Mr. A. van der Steur). Ook uit deze notitie blijkt dat NOG STEEDS onderzoek naar deze grootste zedenzaak na de Tweede wereld oorlog nog steeds de grote doofpot zaak genoemd kan worden.

De Australische bisschoppenconferentie verklaarde dat ze de brede onderzoekscommissie zou steunen, maar benadrukte vervolgens dat kindermisbruik ‘niet alleen in de katholieke kerk voorkomt.’

Kardinaal George Pell, de hoogstgeplaatste katholieke geestelijke in Australië, voegde hier het volgende aan toe:

Public opinion remains unconvinced that the Catholic church has dealt adequately with sexual abuse. Ongoing and at times one-sided media coverage has deepened this uncertainty.

Kortom: ‘Anderen deden het ook, maar dankzij “de media” worden alleen wij erop aangekeken.’

Het is opvallend dat toen de Commissie-Samson een maand geleden haar rapport over misbruik binnen de Nederlandse jeugdzorg openbaar maakte, het Bisdom Haarlem-Amsterdam op vrijwel identieke wijze reageerde als de Australische bisschoppen:

Met ontroering in haar stem bood de directeur van Jeugdzorg Nederland gisteren […] haar oprechte excuses aan voor dat wat kinderen in overheidsinstellingen op het gebied van seksueel misbruik is overkomen. Een mooi gebaar, maar steekt dit niet wat erg mager af tegen dat wat de verantwoordelijken binnen de R.K. Kerk twee jaar geleden over zich heen kregen?

En verder:

Samson merkte overigens op dat de jeugdzorg lang ‘verzuild’ georganiseerd was. De Kerk heeft van haar ‘mea culpa’ werk willen maken […] Het is dus niet alleen aan de overheid, maar ook aan onze protestantse, joodse en humanistische collega’s om dit voorbeeld te volgen […]

En zo zien we wederom dat de volgende twee punten naar voren worden gebracht:

1) De Kerk wordt harder aangepakt dan anderen.
2) Anderen doen/deden het ook!

Van de zelfbenoemde morele herders die samen de katholieke hiërarchie vormen mag toch wel een iets minder kinderachtige reactie worden verwacht. Wat zowel de Nederlandse als Australische bisschoppen bovendien voor het gemak vergeten is dat de katholieke kerk er zo’n beetje alles aan heeft gedaan om pedofiele priesters stelselmatig de hand boven het hoofd te houden – met als vanzelfsprekend gevolg dat zij hun misdadige praktijken elders konden voortzetten.

Ook in Australië: Ook in Nederland!!!

the church had […] fail[ed] to report a single case of child sex abuse in more than 50 years.

Resumerend:

HOORZITTING NOVEMBER 2013 Tweede Kamer

Deetman / geen geweld / wel aantal slachtoffers tussen de 10.000-20.000

Samson / geen waarheidsvinding

Steenhuis / onderzoek vanaf 1980

OM handelwijze toch maar vanaf 1945- rol politie buiten beschouwing gelaten

Deetman 2.0 vrouwen wel geweld / geen getallen

Opdracht kamer OM dhr Moraal laat na klachten weten dat wij melding kunnen gaan doen bij politie zowel in 2011 als in 2012

Gaan naar politie Heerlen / Kerkrade en binnen twee weken zou OvJ het behandelen, vervolgens artikel 12 in werking worden gezet.

Tot op heden niks gebeurt