Misbruyck in de kerck

2013-05-09 13.59.07Onlangs kreeg ik deze foto opgestuurd van Jody en Ramon (Ramon is mijn zoon, Jody zijn verloofde) die zij spotte bij de foto tentoonstelling in de oude kerk, te Amsterdam. Misbruyck een oud probleem of het is niemand opgevallen dat het daar stond??? of paste het niet in het  mainstream nieuws van pakweg de veertiger / vijftiger jaren toen er nog geen Deetman onderzoek tot de democratische keuzemogelijkheden bestond. Wat er nog achter het zinnetje, en daarvoor staat, heb ik Ramon en Jody nog gemaild maar dat wisten ze niet meer maar dit zinnetje…MISBRUYCK in Gods kerck????

Paus Paulus VI wist van misbruik (blog MCU THURSDAY, APRIL 01, 2010)

Uit een brief uit 1963 aan de toenmalige paus Paulus VI blijkt dat het Vaticaan op de hoogte was van seksueel misbruik door geestelijken in de Verenigde Staten. De brief werd woensdag in Los Angeles vrijgegeven door advocaten van slachtoffers van misbruik in Californië. Ondertussen liet een Oostenrijkse kardinaal woensdag weten dat de kerk schuld draagt in het seksschandaal. In het epistel stelt het hoofd van de katholieke orde die de behandeling van pedofiele priesters overzag aan de paus voor om pedofiele priesters uit actieve dienst te halen. De brief is een samenvatting van de visie van de geestelijke Gerald Fitzgerald op probleempriesters. Het lijkt erop dat de paus zelf om de brief heeft verzocht.

Seksueel gewelddadig

De Oostenrijkse kardinaal Christoph Schönborn, een vertrouweling van paus Benedictus XVI, zei woensdag dat sommigen binnen de kerk misbruik maakten van het vertrouwen van kinderen, seksueel gewelddadig waren en het imago van kerk het belangrijkst achten. Hij sprak zijn dank uit jegens slachtoffers die hun stilzwijgen hebben verbroken en zei dat er nog veel moet gebeuren om goed te maken wat fout is gegaan.

Wij schreven begin 2010

actie MEA CULPA

De bisschoppen stellen een onafhankelijk onderzoek in onder leiding van protestant Dhr. Deetman nav misbruik in de rooms-katholieke kerk. Wij, de actiegroep MEA CULPA (mijn schuld??) roept alle slachtoffers van misbruik en geweld op niet mee te doen aan dit door de kerk zelf geïnitieerde onderzoek. Het is grotesk dat de kerk dit onderzoek instelt en vervolgens, wanneer naar archieven moet worden gevraagd, de afzonderlijke bisdommen zeggenschap hebben over het verlenen van medewerking, dit zal de transparantie op geen enkele wijze bevorderen. Ook is het onduidelijk of bij het onderzoeksplan de doofpot affaires uit de afgelopen decennia betrokken worden en / of de slachtoffers die zich al gemeld hebben bij ‘Hulp en Recht’ openbaar worden? Van een breed onderzoek kan alleen sprake zijn als alle betrokkenen, mede verantwoordelijken, daders en slachtoffers, dossiers worden gezien en gehoord. De kerk houdt bij een eigen onderzoek de agenda, de tijdslimiet en alle andere verwikkelingen in eigen hand. ‘MEA CULPA’ wil af van deze biechtstoel methode waarin de fluisterwand weliswaar wordt weggenomen maar de onderzoekers zelf alle informatie binnenskamers kunnen houden. Wij stellen een maatschappelijk tegenonderzoek voor met een vrouwelijke tegenkandidaat, een seksuologe, onafhankelijk van het mannenbolwerk van de katholieke kerk.

De TOP v.d. KVP was op de hoogte van het seksueel misbruik in de jaren 50 en 60

Oud premier Victor Marijsen wist van alle schandalen van div. internaten en instellingen

Heleboel KVPérs zaten in het Bestuur van het Katholieke Verbond voor Kinderbescherming.

Er werden zo´n 112 internaten – instellingen met een circulaire op de hoogte gebracht i.v.m. seksueel misbruik. (dus ook Bleijerheide!!!)13121950 Pancratius

Broeder betrapt in Maastricht, werd veroordeeld, na veroordeling pastoor in Sittard en daarna als beloning een onderscheiding!!

Vergeten we dan voor het gemak de abortusmeisjes van meneer pastoor te Maastricht. Er werden heel veel abortussen gedaan bij jonge meisjes, die door meneer Pastoor waren ´voorgelicht´ en de facto gedefloreerd. Dat betekent zoveel als: ´Ontmaagd´. Natuurlijk wisten mensen dit, de meisjes die zwanger raakten, de familie en de lievelingetjes die meneer pastoor zo had. Maar de meisjes uit arme gezinnen durfden niks te zeggen, maar wisten in die tijd dat zij bij de directeur van het ziekenhuis terecht konden, zijn broer was ook minister-president bij de KVP, of heten ze toen al CDA. Nooit over gesproken in katholieke huize?

Op 30 November 2011 deze oproep!

Nog steeds komen er nieuwe feiten naar buiten van seksueel misbruik, manipulatie van kerkelijke autoriteiten tot in de hoogste politieke top. Zwarte lijsten als een rondschrijven aan 112 internaten geven de aanwezigheid van een doofpot cultuur, extra gewicht. Deze voor ons belangrijke informatie krijgen we noch van de bisschoppen / KNR, noch van Deetman, en als we wachten tot 17 december kunnen wij geen eisen meer stellen aan de commissie, de Lindenbergh categorieën die ondertussen hun werk doen, zoals in de tussenrapportage is aangegeven.

Mea Culpa heeft vanaf het begin bij de aanstelling van de Cie. Deetman er sterk op aangedrongen dat het geestelijke, fysieke geweld wordt meegenomen in het onderzoek. Voor ons is dan ook de eindrapportage, niet het einde van het streven naar waarheid, genoegdoening en erkenning.

Tuesday, November 29, 2011

Achter slot en grendel

De rooms-katholieke kerk wist al in de eerste helft van de jaren vijftig van kindermisbruik in internaten.

In 1954 schreef Canisius, de algemeen overste van de fraters van Tilburg, in een nieuwsbrief: “Mannen wees toch voorzichtig in de omgang met kinderen en maak jezelf niet voor een heel leven ongelukkig. Houd je handen thuis.” De brief (pdf) is in het bezit van RTL Nieuws. De kerk heeft altijd beweerd niet op de hoogte te zijn van het misbruik. Canisius spreekt expliciet over seksueel misbruik. “De laatste jaren komt ontucht met kinderen frequenter voor dan vroeger”, stelt hij in de brief.

In de aanhef staat dat de brief moest worden voorgelezen door de leidinggevenden van de internaten. Daarna moest hij achter slot en grendel worden opgeborgen.

 Tuesday, November 22, 2011

Douchen met de broeders van liefde

Oproep wegens seksueel misbruik in pensionaat Jonkerbosch, de broeders van liefde, te Nijmegen. In de jaren 1955 -1961 speelde dit misbruik zich af door dader, broeder Ignatius. Het begon in de douches, later in de linnenkamer, het regelmatiger aanraken en kleine betastingen. Broeder Ignatius ging steeds een stukje verder tot ik van bed moest verwisselen naar een bed naast zijn kamer, zodat hij me kon zien liggen!

Broeder Ignatius had een kamertje midden in de slaapzaal met kijkluikjes Ik moest mijn broekje uitdoen en de deken omhoog dat hij ‘het’ kon bekijken. Later die nacht moest ik naar zijn kamer komen en lag broeder Ignatius naakt op bed en moest ik bij hem in bed komen. Half versuft probeerde hij mijn piemeltje stijf te krijgen met zijn hand en zijn mond. Ik moest dat ook bij broeder Ignatius doen tot hij klaar kwam, dit gebeurde voor een langere periode. In een telefoongesprek met het voormalige Hulp en Recht bevestigden zij dat broeder Ignatius bij hun bekend was. Toch roep ik mensen op om zich via Mea Culpa te melden.

Sunday, November 20, 2011

De katholieke oplossing

Door het krantenbericht over een pedoseksuele priester kwam bij mij weer alles naar boven. Destijds werkte ik als katholiek geestelijk verzorger in Seedorf. Toen een priestercollega wegging werd ons gezegd dat we niet meer op een priester hoefden te rekenen. Een paar maanden later meldde het Hoofd van Dienst dat we een priestercollega zouden krijgen, werkzaam in Amersfoort. Vreemd, gezien het priestertekort in Nederland. Bij navraag in Amersfoort kwam het verhaal van het seksueel misbruik. Ik heb dat aan mijn directe chef gemeld. Die zei dat het bij de legerbisschop (mgr.Punt) en de vicaris bekend was en dat ik mij er vooral niet mee moest bemoeien. Ik vond het destijds merkwaardig dat iemand met zo’n verleden uitgerekend benoemd werd op een plaats (een van de weinigen) met ook veel gezinnen met kinderen. Het is niet terecht dat alleen de aandacht valt op kardinaal Simonis. Ook de legerbisschop en de vicaris hebben meegewerkt aan de ‘katholieke oplossing’; dat is: iemand verplaatsen en het probleem ongemoeid laten.

______________________________________________

J S, aalmoezenier b.d. Amersfoort.

Anyway, ik ben blij dat je mailde. Ik zag ook dat je mijn brief naar bisschop Punt van Haarlem weer publiceerde op je weblog. Goed zo, dat verhoogt de kans dat anderen die zoeken (googelen) naar misbruik op Hageveld, ook zullen gaan reageren. Ja, ik las over een melding aangaande bisschop Gijsen te Rolduc, als voyeur. Ik weet dat bisschop Punt daar ook heeft gezeten als zg. ‘late roeping’ nadat hij economie in Nijmegen had gestudeerd (vandaar zijn titel Dr.). Punt heeft later ook les gegeven op Rolduc voordat hij benoemd werd tot hulp bisschop in Haarlem. De toenmalige vicaris-generaal Geukers in Haarlem trad boos af, omdat hij vond dat hijzelf bisschop had moeten worden. Hij werd zelfs de ongemijterde bisschop van Haarlem genoemd. Geukers was voorheen Regent op College Haveld en is door mij aangeklaagd. Punt is op de hoogte hiervan omdat ik 3 namen van daders heb genoemd. Dit is een hele interesssante connectie. In hoeverre Punt weet wat er zich op Rolduc afspeelde, weet ik niet. Maar ik neem aan dat de zwijg cultuur ook daar stand hield.

Omdat de pastoor ook bij de diakenwijding was had hij voor de dorpsmis assistentie van het bisdom gevraag. Dat was onze Punt, nu bisschop in Haarlem. Die had helemaal de moeite genomen uit Roermond naar het zuiden af te zakken om te collecteren voor de ‘missie’. Welke missie vraag ik me nog steeds af. Hij zat, naar zeggen van de vriendin van mijn broer, in een zijden toga wel zeer intiem met wie ik gemakshalve altijd ‘Renetje’ noem, de hulpbisschop van Maastricht. Mijn broer is het daar nooit echt goed gegaan. Ik zou het omschrijven als een selectiefout van Rolduc. Hij heeft daar nooit kunnen aarden en op carnavalsmaandag in ‘95 is hij door de politie in zijn flatje dood aangetroffen. Hij bleek vrijdag’s ervoor te zijn overleden. Dat is wat ik je over mijn ervaring met Rolduc kan vertellen.

Dan nog een oproep voor internaat St. Joseph aan de Lindanusstraat te Roermond. Rond 1959 en 1960 is broeder Paulus veroordeeld tot 2 1/2 jaar gevangenisstraf wegens misbruiken van jongens en een andere collega. A, R en I waren jongens die misbruik hebben meegemaakt en dhr L zoekt anderen om hierover een klacht in te dienen.franc consparicy