Het oog van God

misdienaartjes (4)In het Vaticaan maakt en draait men nieuwe wetten als zoete broodjes uit de hete oven van het seksueel geweld.

‘According to the new laws, revealing or receiving confidential Vatican information is now punishable by up to two years in prison, while newly defined sex crimes against children carry a sentence of up to twelve years. Because all sex crimes are kept confidential, there is no longer a legal way for Vatican officials to report sex crimes. Sex crimes are more illegal than ever, but technically it’s illegal to report them.” Mamberti said that the simultaneous passing of each law is merely a coincidence and insisted that the Church is not trying to protect itself against further embarrassment, but critics outside the Vatican are skeptical’ (Newslo).

Ruim vertaald komt het erop neer dat volgens de nieuwe wetten, onthullende of het ontvangen van vertrouwelijke Vaticaanse informatie nu wordt bestraft met maximaal twee jaar in de gevangenis, terwijl de nieuw gedefinieerde seksuele misdrijven tegen kinderen dragen een straf van maximaal twaalf jaar. Je zou zeggen, een stevige aanpak maarrrr….omdat alle seksuele misdrijven vertrouwelijk blijven, is er niet langer een legale manier voor het Vaticaan om seksuele misdrijven te melden. Zedenmisdrijven zijn illegaler dan ooit, maar technisch gezien is het illegaal om het te melden. ‘Mamberti zei dat de kerk niet probeert om zich te beschermen tegen verdere beschuldigingen die ze in verlegenheid brengen, maar critici buiten het Vaticaan zijn sceptisch….en wij helemaal!!

Hoe kan een moreel instituut misdaden voor zichzelf rechtvaardigen, wetten binnenste buiten keren die het openbaar maken, het lekken van informatie strafbaar stellen? Op de Amerikaanse (Obama) toer, klokkenluiders als landverraders / Godslasteraars neerzetten? Het oog van God zijn werk laten doen als kinderen worden misbruikt? Hoe hou je het volk en de kinderen dom?