Het oog van God

misdienaartjes (4)In het Vaticaan maakt en draait men nieuwe wetten als zoete broodjes uit de hete oven van het seksueel geweld.

‘According to the new laws, revealing or receiving confidential Vatican information is now punishable by up to two years in prison, while newly defined sex crimes against children carry a sentence of up to twelve years. Because all sex crimes are kept confidential, there is no longer a legal way for Vatican officials to report sex crimes. Sex crimes are more illegal than ever, but technically it’s illegal to report them.” Mamberti said that the simultaneous passing of each law is merely a coincidence and insisted that the Church is not trying to protect itself against further embarrassment, but critics outside the Vatican are skeptical’ (Newslo).

Ruim vertaald komt het erop neer dat volgens de nieuwe wetten, onthullende of het ontvangen van vertrouwelijke Vaticaanse informatie nu wordt bestraft met maximaal twee jaar in de gevangenis, terwijl de nieuw gedefinieerde seksuele misdrijven tegen kinderen dragen een straf van maximaal twaalf jaar. Je zou zeggen, een stevige aanpak maarrrr….omdat alle seksuele misdrijven vertrouwelijk blijven, is er niet langer een legale manier voor het Vaticaan om seksuele misdrijven te melden. Zedenmisdrijven zijn illegaler dan ooit, maar technisch gezien is het illegaal om het te melden. ‘Mamberti zei dat de kerk niet probeert om zich te beschermen tegen verdere beschuldigingen die ze in verlegenheid brengen, maar critici buiten het Vaticaan zijn sceptisch….en wij helemaal!!

Hoe kan een moreel instituut misdaden voor zichzelf rechtvaardigen, wetten binnenste buiten keren die het openbaar maken, het lekken van informatie strafbaar stellen? Op de Amerikaanse (Obama) toer, klokkenluiders als landverraders / Godslasteraars neerzetten? Het oog van God zijn werk laten doen als kinderen worden misbruikt? Hoe hou je het volk en de kinderen dom?

One thought to “Het oog van God”

 1. Hallo Bert,
  Blijft schrijven, laat de klokken maar luiden, maakt je ervaringen openbaar, doet het kerkelijk zwijgen uit de doeken! Als het Vaticaan het niet doet, niet mag of wil doen, dan doen we het zelf wel, zoals reeds is gebeurd.
  Gegroet,
  Richard

  SONNET VOOR KLOKKENLUIDERS, JOURNALISTEN, BLOGGERS EN SCHRIJVERS
  Als een mens met passie start met zoeken
  Vindt hij gaten in het zwijg gordijn
  Hij investeert talent in stem en boeken
  Dat jarenlang niet openbaar kon zijn

  Nu spreekt hij uit naar alle wereld hoeken
  Voor velen die nog leven met de pijn
  Hij doet het kerk’lijk zwijgen uit de doeken
  Dat ‘t aangezicht bedekt van heilig schijn

  Opgepend op internet en in kolommen
  Blinkt de waarheid van zijn levend woord
  Hij schrijft wat stemmen deed verstommen

  Wijl het jongens’ leed niet werd gehoord
  En hoe de kerk zich hield der dommen
  Toen misbruik onze zielen had gesmoord

  (c) Richard Wolterman, Australia

Reacties zijn gesloten.