Nieuw leven in de Doofpot

Het wordt weergegeven als in een gevelreclame op de site van het bisdom….Duitse priesters verzetten zich tegen onderzoek naar seksueel misbruik!

Een groep vooral behoudende rooms-katholieke priesters in Duitsland verzet zich tegen een onderzoek naar seksueel misbruik van minderjarigen binnen hun kerk. Zij vinden het onjuist dat de bisschoppen kerkelijke dossiers aan een niet-kerkelijk onderzoeksinstituut ter beschikking stellen.

Dat heeft het weekblad Der Spiegel zaterdag gemeld. De bisschoppen willen een wetenschappelijk en onafhankelijk onderzoek naar het misbruik houden. Zij hebben het Criminologisch Onderzoeksinstituut Nedersaksen daartoe opdracht gegeven. Dat krijgt van negen bisdommen alle relevante dossiers van 1945 tot 2010. Van de overige 18 bisdommen gaan dossiers uit de jaren 2000 tot 2010 naar het instituut.

Het Netwerk van katholieke priesters, dat ongeveer 500 leden zou tellen, vindt dat het „juridisch en menselijk hoogst bedenkelijke optreden” van de bisschoppen tegen de kerkelijke privacyregels indruist. Het vindt dat er alles aan moet worden gedaan het misbruik op te sporen en te voorkomen, maar de privacy van alle priesters mag niet op deze wijze worden aangetast, aldus de opstandige priesters.

En wat betreft de waarheid? Mag die wel worden onderzocht, gerespecteerd, benoemd? Het lijkt nieuws maar is het niet. Dit opleven van de doofpot is als een dolksteek in de rug van de slachtoffers / overlevers. Het RK onderzoek van de Cie. Deetman is bezig alles in kaart te brengen, en daar verschijnen priesters met hun eigen kerkelijke privacy regels. De pen in de inkt van de rechten van de slachtoffers moet nog gedept worden en in het midden van al deze onthullingen staan deze priesters op! Wie roept ze tot de orde?

Hebben we Il papa gehoord of Wiertz, onze bisschop? De behoudende krachten in de kerk leven op bij dit soort berichten. Het ‘oude Europa’ onder gezag en invloed van het Vaticaan blijft in de hersens van deze club priesters (en wie weet hoeveel stille sympathisanten ze tellen) boven de wereldse wet staan, en onderaan zitten de gelovigen te hopen op een Mea Culpa.

 

De archieven worden ondertussen zowel in Nederland als in Duitsland bij particulieren ondergebracht. Mochten ze toch aan de oppervlakte komen dan snel in een bestelbusje laden en rijden maar. De PR machine van deze behoudende krachten vallen terug op privacy daar hun heilige boodschap een beetje uitgewerkt is en niet bepaald een groot doel voor ogen heeft sinds het seksuele misbruik en fysiek / psychisch geweld aan de orde blijft. Privacy? Wel alles van de slachtoffers willen weten, maar zelf? Verloochen u zelf toch! Wat is het standpunt van de bisschop in deze? Zet het in dezelfde neon letters op zijn site: Verzet priesters steunen of kleine molenstenen bij de doofpot aandragen…(is hij het er toch stiekem mee eens)? Stan, ben je al terug van vakantie? We missen je commentaar.

Oh ja, Stan (woordvoerder bisdom voor diegene die hem niet in beeld hebben) kun je onze bisschop vragen of iedereen nou gescreend wordt? Je weet wel deken van Galen is een crèche begonnen, kan iedereen zich daar zomaar aanmelden? Doet van Galen de brainwash screening? Geen Robert M toestanden, dat willen ze in de ‘staat’ kinderopvang niet meer. En het kerkelijk kinderopvang beleid? (ervaring gewenst??)