Het geheugen van de ongelovige Thomas

4.1.1Blog in de Goede Week van Guido Klabbers d.d. 30-03-2015.

Het Katholiek Nieuwsblad meldt uit betrouwbare bron dat de Paus tijdens zijn kruisweg op Goede Vrijdag aandacht besteedt aan het misbruik van kinderen.

Als boodschap voor het “eigen personeel” in ieder geval niet overbodig.

Velen hebben de weg naar “deemoed” nog niet gevonden.

Zij mogen zich op Goede Vrijdag afvragen wat hen weerhoudt van “erkenning, genoegdoening en compensatie” van de slachtoffers.

Met een vroom gezicht zullen zij zich weer storten op gewijde teksten. Sinds 2010 hebben zij de weg nog niet gevonden. Ook na Pasen zullen zij doorgaan om slachtoffers opnieuw te beschadigen door de gebeurtenissen van destijds te betwijfelen. Destijds was er ook een apostel die twijfelde, sindsdien een begrip “ongelovige Thomas”. In het licht van de gebeurtenissen van destijds en de beschikbare kennis voorstelbaar.

Dat excuus kan nu niet meer worden gemaakt. Zelfs het “Ich habe es nicht gewusst” bleek een leugen.

Na vijf jaar arrogantie bij een deel van de aangeklaagden wordt het echt tijd voor wat de Paus omschrijft als “deemoed”.

Laten we de tijd die rest constructief gebruiken!

Met herinnering aan de tekst die Paus Fransciscus vrijdag zal lezen bij de 10e statie:

‘Barbaars ontwijd’
Bij de tiende statie herinnert de tekst aan het leed van slachtoffers van de ongelovigemensenhandel,  slavenarbeid, kindsoldaten “en de opgroeienden, die van zichzelf beroofd werden, in hun intimiteit gekwetst en barbaars ontwijd”.

‘Deemoedig’
Tegenover God wordt gebeden: “Moge U ons ertoe brengen, deemoedig diegenen om vergeving te vragen die lijden onder deze beledigingen en te bidden, opdat het geweten gewekt wordt van wie de hemel van de mensen verduisterd heeft.”

Guido Klabbers, 30 maart 2015.