Open brief Cie Deetman

Wij, de stichting MCU, protesteren fel tegen de gang van zaken rond het OM onderzoek naar sterftegevallen, seksueel misbruik St Joseph te Heel begin jaren vijftig.

De Cie Deetman heeft terecht op 23 mei het OM ingelicht over deze zaak; op 31 Mei wordt het bisdom Roermond ingelicht, en op 16 Augustus de media, de maatschappij. De onafhankelijke rol, geroemd door dhr Deetman zelf, is hiermee volledig zoek.

Te bedenken dat het bisdom Roermond op 2010-09-18 ook een eigen commissie heeft benoemd ( de commissie Luisterend Oor) naar seksueel misbruik en misstanden in haar gelederen, waarin het hoofd van de congregatie die zelf doel is van onderzoek, zitting heeft.

Het betreft overste broeder Johannes Wolters van St. Joseph te Heel waar het OM de hogere sterftegevallen bij gehandicapte kinderen begin vijftiger jaren poogt te onderzoeken. Er is hier sprake van belangenverstrengeling en voorkennis wanneer de ene partij de andere inlicht, die toegang tot archieven hebben.

Het ‘Luisterend Oor’ zal zeker met gespitste oortjes geluisterd hebben bij de voornemens van het OM om de waarheid boven tafel te krijgen. Dit lijkt ons nu onmogelijk door de handelswijze van de onafhankelijke Cie Deetman.