Open brief dhr. Deetman

Geachte heer Smeets

De Onderzoekscommissie heeft niet anders gehandeld dan u de commissie vorig jaar in een gesprek met de commissie heeft voorgehouden. Namelijk om onderzoeksmateriaal aan het Openbaar Ministerie over te dragen bij het vermoeden van een strafbaar feit. Zo’n afspraak had de Onderzoekscommissie toen overigens zelf al enige tijd daarvoor met het Openbaar Ministerie gemaakt.

Na de overdracht op 23 mei was het aan het Openbaar Ministerie om het moment van publicatie te bepalen. De commissie is hierin volgend geweest.

De contacten tussen het Openbaar Ministerie en de congregatie zijn mij niet bekend. Het lijkt mij dat u wat dat betreft uw open brief aan het Openbaar Ministerie had moeten richten. De commissie vertrouwt erop dat u deze reactie op uw website plaatst en daarmee dit rechtzet.

Met de meeste hoogachting

Drs. W.J. Deetman