persbericht Klokk

STICHTING KLOKK BLIJFT OPEN VOOR MELDINGEN VAN MISBRUIK IN RK KERK.

Het blijft ook ná 1 juli 2014 nog altijd mogelijk om melding te doen van misbruik in de RK Kerk bij de Stichting KLOKK.

De afgelopen weken hebben wij zeer veel meldingen binnen gekregen en alle mensen geholpen om melding te maken van hun klacht bij het Meldpunt Misbruik RKK.

Wij zullen dit blijven doen.

Ook zullen we de dialoog blijven aangaan met bisdommen en congregaties om waar nodig afspraken te maken over de weg naar herstel via erkenning, genoegdoening en compensatie en natuurlijk adequate hulp. KLOKK levert Maatwerk!

De komende maanden zal KLOKK zich samen met de pool van Juridisch Adviseurs toeleggen op het ondersteunen van de melders om een goede klacht met steunbewijs, mits voorhanden, mogelijk te maken.

Naast de klachtenprocedure kan gekozen worden voor herstelbemiddeling. KLOKK informeert mensen die zich melden ook daarover.

De steun vanuit de politiek via de vandaag aangenomen Motie van der Steur is een duidelijk signaal. KLOKK bedankt de leden van de Tweede Kamer voor hun steun.

KLOKK verwacht dat ook zonder deze motie de RKK zijn morele verplichting jegens de slachtoffers zou zijn nagekomen en zál blijven nakomen ondanks de sluitingsdatum van 1 juli.

Daarom : bij KLOKK© ben je nooit te laat met je melding!

Mail uw melding dus beknopt naar secretariaat@klokk.nl tel. 06-461 88 351 www.klokk.nl