Schaduwen van de kerk in het licht

De spirit van ons is nog altijd actueel…en spirit is belangrijker dan macht!

Declamatie MeaCulpa tijdens protest bijeenkomst.

Een warme dag, veel licht, een hartstochtelijke zon. Dit licht is speciaal georganiseerd door een onafhankelijke ‘Licht feest’ commissie, die warmpjes de geschiedenis van 450 jaar bisdom Roermond op zichzelf laat schijnen. Wij zijn hier als vertegenwoordigers van de schaduw. Wij schrijven de geschiedenis mee, zodat u hem niet vergeet en niemand nog kan zeggen ‘wir haben es nicht gewusst’! Wij schaduwen het licht, zonder ons geen licht en geen echt onderzoek. We zijn hier om de zwijgcultuur te doorbreken. We zijn geen studie-object. We zijn geen wetenschappelijk experiment voor welke commissie dan ook. Onderzoek de daders! Wie zijn deze daders? Wat is hun DNA, het DNA van hun geloof? Wat zijn hun sporen, hun wortels, hun seksuele profiel? Door wie of wat werden zij gedreven, beschermd? Waarom kwamen zoveel op dezelfde plek samen, in internaten, werkten in dezelfde soort instellingen, hadden hetzelfde geloof en wie gelooft ons, zonder feiten nu, zonder bewijs? Wat is ons bewijs? Ons bewijs zijn we zelf, zijn onze verhalen, onze herinneringen. Herinneringen kunnen nergens vastgespijkerd worden… evenmin kunnen ze met realiteitszin worden aangescherpt. Er is maar een feit en dat is de onmeetbare pijn die eenzaamheid heet. De eenzaamheid die ieder van ons heeft getroffen. Daarom licht op de overlevers. We zijn niet langer de ontmaagde paria’s van deze kerk. Licht op u, op jullie, licht op jullie ziel!

Er zijn mensen die zich hebben afgemeld omdat ze in het buitenland wonen of dat de confrontatie hun nog altijd te zwaar valt. Zij zijn nietemin bij ons vandaag onder al diegene die wel de moed hebben opgepakt om hier te zijn…. Ook vergeten wij twee mensen niet die deel uitmaken van onze geschiedenis met de kerk. Jacques Peussens, verkracht door broeder Servatius op internaat St. Maria ter Engelen te Bleijerheide, pleegde zelfmoord op zijn 29 ste. Jacques Peussens we zullen hem niet vergeten. En Cor Claessen, ook een ‘engelen jongen’ kreeg een eikenhoutenblok van broeder Lucas naar zijn hoofd geslingerd en was daarna niet meer de oude. Na veel therapieën in de Pepijnkliniek te Echt pleegde hij ook zelfmoord.

Ik wil graag een brief voorlezen van een survivor uit Australie!

Jullie staan niet alleen, al moet je zelf vechten. Zelf ben ik een van jullie en een met jullie in het verheffen van de stem.

Greetings Richard Wolterman Perth Western Australia; seminarie College Hageveld in Heemstede.

Wat staat er bovenaan de agenda! De economisch crises! Geld verdienen is bij de politieke partijen het leidmotief van de verkiezingen.

onze protestant

Je kunt bij alle partijen wel wat verdienen, voor iedere doelgroep zijn er centen te halen en zijn we slaaf geworden van de schulden dwang waarop ons geldsysteem rouleert. Maar de belangrijkste crises staat niet op de agenda. De morele crises! Nu de kerk maanden geconfronteerd is geworden met beschuldigingen over mishandeling en misbruik is hun morele autoriteit nog verder aangetast. Kerk en staat zijn gescheiden, de ex-geliefden zoeken sinds de onthullingen over misbruik elkaar nu even minder op. De staat, politieke partijen keren zich van dit gruwelijke thema af…’oeh, nee zoek dit maar alleen uit, het is jullie probleem en julie hebben uitstekende onafhankelijke, protestante mensen die dit kunnen aanpakken. De geliefden, kerk en staat, spreken af elkaar een tijdje niet meer te zien, maar daarmee keren zij zich ook af van de morele vraag en haar slachtoffers. De twee ex-geliefden, kerk en staat, kunnen beide hun gang gaan. Met een wetenschappelijk Deetman onderzoek hoeft en kan niemand noch een moreel, noch een strafrechterlijk oordeel vellen. Menig maal hebben we ons afgevraagd: leven we in een rechtstaat of leven wij in de Kerkstraat?

Op de politieke agenda staan voornamelijk economische kwesties, en u weet de agenda bepaalt de politiek en kerk, het liefst zelf. Wij staan buiten, hebben geen microfoon en zijn geen partij maar één agenda punt kan niemand alleen voor zichzelf opeisen.. één agenda punt bepalen zij niet en dat is de agenda van het geweten! Het geweten dat aan ieder van ons knaagt, hetgeen niet gehoord noch gezien wordt, dat dag en nacht zal opklinken uit de donkerste spelonken van hun dromen…de daders rusten net zo min als hun slachtoffers. Wij vragen dan ook aandacht voor enkele punten.

1) Stop met excuses en werk mee voor een parlementair onderzoek / enquête 

2) Ga met ons mee naar Genève het Europese hof, rechten van de mens

3) Politiek neem het initiatief tot een onderzoek door Eurojust, van het Europese parlement

4) De mishandeling en misbruik ten opzichte van kinderen in internaten is een misdaad tegen de menselijkheid. Kan niet verjaren.

5) Laat Winnie Sorgdrager bij de Unesco een onderzoek starten naar de afstandsbaby’s. Waar zijn de duizenden afstands-baby’s van de ongehuwde tienermoeders gebleven in de doorgangshuizen gerund door katholieke instellingen niet alleen in Nederland, over heel Europa!

hey mr. postman

Afstandsbaby’s, wat zijn afstandsbaby’s? Dat zijn baby’s van tienermoeders die na de Tweede Wereldoorlog tot in de jaren zeventig bv in Hoog Hees in Heerlen werden opgenomen. De tienermeisjes werden gedwongen hun baby af te staan. Vaak kwamen deze baby’s in katholieke instellingen terecht. Dan zijn we hier om ons niet tegen religie te keren want geloof is van de mens zelf. Wij protesteren niet tegen God. God is niet van hun…God is niemands bezit! God kent geen zwijgcultuur…God verklaart niemand heilig.