Schafraad en Seksepietje

Ondergetekende wordt genoemd in het verweerschrift van pastoor Schafraad en wordt zodoende partij in een zaak waar hij formeel geen aanklacht heeft ingediend. Nu kan ik mij slechts op dit blog verdedigen of beter mijn menig geven daar de klagers een andere manier hebben gekozen om hun verhaal te doen. Zij zijn daar vrij in, zoals vrijheid een groot goed is in een mensenleven, en ik kies voor mijn vrijheid.

In het LD interview 10 -04 2012 LD1943102516 interview Jan S.met Jan Schafraad en dhr van Oosten rept pastoor Jan Schafraad voor het eerst over ‘seksepietje’. Dit blijkt pater Landric te zijn, in het Deetman rapport bekend als minderbroeder-franciscaan ofm2. Van deze Landric ofm, seksepietje (E.Mains), die in het Deetman rapport genoemd wordt (blz 778 pater ofm2) schrijft Deetman: ‘hij was opvallend aanwezig in Bleijerheide‘. Wij weten van de feestjes, knusse avonden met een goed glas, muziek, gitaar bij de hand en het nodige fysieke contact. Dan wordt door Deetman deze seksepietje ofm2 verwezen naar een ander hoofdstuk blz 690 dat over de minder-broeders Utrecht gaat en daar is ie opeens verdwenen, geen ofm2 te bekennen, pater Landric is ten hemel opgestegen vandaar dat wij hem vandaag nog eens herdenken.

Op blz 698 zet Deetman alle ofm daders nog eens op rijtje. Je gaat vervolgens kijken naar plaats van delict, waar het aantal daders bij staan, lezen we Brummen, Delft, Drachten, Gorinchem, Haarlem!! Heerlen en zo gaat het nog even door met onderaan onbekend / elders 4 maar geen Bleijerheide. Een Deetman raadsel dat de commissie die straks moet oordelen over Landric seksepietje, dat alleen door Deetman zelf kan worden uitgelegd: ‘hoe zit dat nou met die plaatsen van delict’? Wij zullen voor de nodige steun zorgen.

Interessant is wederom de manier waarop met Bleijerheide, jongenspensionaat Maria ter Engelen, wordt omgesprongen, informatie komt mondjesmaat, versnipperd binnen, zowel bij Deetman als bij ons. Nu is duidelijk dat een broer van Seksepietje (pastoor Mains) pastoor was in Kerkrade, hoe de hele club met elkaar is verweven, de mijnen, de parochies, Rolduc, Bleijerheide. Van alle kanten wordt informatie onthouden tot de melding bij politie over vernietigen archieven aan het adres van stichting nalatenschap Bleijerheide, niemand werkt mee, niemand die weet waar de verantwoordelijkheid ligt. Een congregatie die zowel in Brazilië, Noord-Amerika, Duitsland en Nederland opereert, waar de contactgroep olv dhr Bakker onlangs nog zegt mogelijk archieven te hebben gevonden?? Mooi, laat maar zien dan, we zijn genoeg belazerd.

Dan wordt in het Deetman rapport vagelijk verwezen naar de periode dat Seksepietje aalmoezenier was bij de mijnen en ‘wat aanhalig tegen jongens’, maar daar moest niets seksueels achter worden gezocht. Zeker Seksepietje wordt regelmatig genoemd in het ‘Engelen dossier’, naakt uitkleden in de sacristie, en dan de gemoedelijke sfeer op zijn kamer, of daar door de ramen open en zichtbaar naar binnen gekeken kon worden is onduidelijk wel duidelijk is dat Schafraad op 1 april 2009 in een mail aan mij schrijft:

‘Misschien wel aardig te vertellen dat in Bleyerheide in ieder vertrek waar een Broeder met iemand van buiten was een deur moest zitten met een raampje. Dit voorkomt natuurlijk niet alles maar geeft wel aan dat men oog had voor bepaalde zaken’.

‘Voorkomt niet, bepaalde zaken, men had oog’…heel onschuldig geformuleerd maar hier geeft Schafraad toe dat hij, de Broeders wel degelijk op de hoogte waren van misbruik. Ook verwijs ik nogmaals naar mijn documentaire ‘Tussen Kathmandu en Bleijerheide’ waar Schafraad verklaart ‘niets te weten, en de paus naspreekt met afstandelijke excuses.

In het Deetman rapport staat op pagina 777 te lezen: De spreekkamers, de klassen, werkplaatsen en alle vertrekken die toegankelijk zijn voor leerlingen moeten voorzien zijn van deuren met doorzichtige ruiten, zodat buiten te zien is wat binnen gebeurt.

Niet voor niets een opmerkelijke controle, de angst, de aanwezigheid van misbruik spettert ervan af, en dan is er nog het masturbatie gedrag van de jongens. Ook dat wisten de broeders, met name Eymard (Schafraad) die sommige jongens in bescherming nam daar ze straf kregen daar in Onania waar broeder L zichzelf dwangmatig aftrok, 3 x daags. De seksepietjes waren ‘all around’ op Bleijerheide voor en achter de ramen, of zelfs aan je bed. Dat wisten de broeders, allen hadden zij daar weet en kennis van. Er ontstonden allianties, lievelingetjes, er bestond jaloezie onder de broeders en conflicten liepen hoog op zoals bij Eymard die het veld moest ruimen nadat jongens bestraft werden voor het masturberen, en hij het daar niet mee eens was.

Tot slot: ik nodig pastoor Schafraad uit met mij in een openbaar debat te treden. Hij wil zo graag met ons praten, zij de klagers kiezen om moverende reden een andere route, ik ben altijd naar Schafraads pastorie getogen, hij is niet een keer bij mij thuis geweest. Bij deze…u bent van harte uitgenodigd!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 gedachten over “Schafraad en Seksepietje”

 1. Sorry, ik zit met de gevolgen van een mega- pc crash. Mijn oude barrel is definitief naar de filistijnen, en er blijkt in het organiseren van oplossingen dus ook nog niet alles in orde te zijn met het toetsenbord. Vandaar (waarschijnlijk) dat er hierboven het nodige wegviel. Waaronder in ieder geval de bron van die informatie,zijnde

  http://www2.kerkrade.nl/bidprent/

  Waar in ieder geval ook de bidprentjes informatie van 2 andere personen
  uit voorgaande artikelen https://www.bertsmeets.nl/?p=2941
  te vinden is:

  ERKAMP, Leonardus, geboren op 09-01-1926, overleden op 29-07-1988 op 62-jarige leeftijd. Iid van de congregatie “Breoders Franciscanen” te Bleyerheide.

  Provinciaal overste POTHOF, Johannes Maria Vianney, geboren op 02-03-1923 te Nijmegen, overleden op 02-06-1992 te Kerkrade op 69-jarige leeftijd. Broeder Vianney, lid van de congregatie Broeders Franciscanen.

  Broeder Stoffels (nog maar even uitgaande van het celibaat) ontbreekt net als en Servatius van Ooyen, die wel op jullie “lijst – kijkt-u-even- mee” ontbreekt.

  Maar dat is, dankzij Napoleon,een kwestie van tijd , ( hoewel dat -openbaarheid overlijdensaktes is 50 jaar – misschien wel een kwestie zal zijn voor de zeer gezonde oudjes onder de oud-Engelen of het nageslacht )

  En de informatie over de andere man, Broeder Eustachias, mij in ieder geval tot even slikken uitnodigt.

  Voor nu even tot slot nog een paar opmerkingen:

  Allereerst mijn dank aan die Jan S: ik heet Jan Schafraad.

  Ik heb al eerder gezegd dat zijn grofheid en die van zijn advocaat tov slachtoffers van historisch misbruik (en daarmee zijn koepelkerk maatjes die hiervoor betaalden) niet slechts de Bleijerheide mannen aangaat.

  (mogelijke) daders zijn geen Owie1knowie’s.
  De gevolgen ervan worden inmiddels soms per week, soms zelfs per dag, duidelijker.

  Een wetenschappelijk onderzoek,in opdracht van KNR en Bisschoppen – die onderwijl hun betrokkenheid en leedwezewn en sorry’s uitspreken (om van de rest nog maar te zwijgen) waarin (mogelijke) daders verhuld worden in Owie1knowie is is moreel géén fatsoenlijk onderzoek.

  Onder het mom van wetenschap invoeren van de niqaab; diepe minachting van dat historisch misbruik !!

  Mijn dank aan Schafraad is dan ook dat ik dat ik mijn maandenlange misselijkheid over dat Deetman onderzoek, sinds de bijeenkomst in Utrecht en waar daar duidelijk werd (en ronduit zo is gezegd door de politicus Deetman)
  opzij heb kunnen zetten.

  Besloot ik eerder dat het niet in mijn belang was dat onderzoek te lezen – integendeel zelfs! – en dat,mijzelf dat verbiedend, dus ook niet of nauwelijks deed dat ben ik nu wel aan het doen.

  En laat vooral niemand meer zeggen dat ie het onderzoek heeft gelezen en zich aansluiten bij de groep van afhankelijke instinkers en alibi figuren.

  Het is een onderzoek een burgemeester van Wezel waardig.

  Naast mijn dank aan de Heren Dohmen en Chesal, dank je Jan Schafraad.
  Je had het belang van MCU niet beter kunnen laten zien.

  Ben blij dat jullie er zijn, Heren, het doet mij goed!
  Bedankt.

 2. Nou zeg, ’t stuit me toch wel tegen de borst het Deetman te laten zijn die Landric naar de hemel laat varen,hoor,
  Ik ken Weert natuurlijk niet, maar volgens een ander herdenkings plaatje is ie daar in ieder geval dood gegaan en begraven:

  MAINS, Emile Joseph, geboren op 26-02-1914 te Echt, overleden op 13-05-1993 te Weert op 79-jarige leeftijd, begraven op 13-05-1993 te Weert (kloosterkerkhof). Pater Landricus O.F.M.
  Op 3 maart 1940 werd hij in Weert tot priester gewijd.

  MAINS, Maria Helena, geboren op 06-02-1904 te Susteren, overleden op 30-04-2004 te Grubbenvorst op 100-jarige leeftijd. Zuster Theresine
  Geprofest in Vught op 29 augustus 1929.

  MAINS, Reinier Joannes Hubertrus, geboren op 31-12-1912 te Echt, overleden op 19-07-1965 te Kerkrade op 53-jarige leeftijd. Pastoor van de parochie “St. Jozef en Norbertus”
  in het Rolduckerveld te Kerkrade
  Op 2 april 1938 priester gewijd te Roermont
  Sinds 1959 was hij bouwpastoor te Kerkrade.

 3. Ook kan niemand uitleggen wat nu het verschil is tussen de Orde van de Minderbroeders
  en Ordre Frères Mineurs (ordo fratum minors). Het is gewoon qua naam één en dezelfde kliek.

  Mains zelf bedoelde ’t grappig, maar zei zelf heel treffend: “Ohne feine Manieren”.

 4. De heer Schafraad schijnt zich niet te realiseren, dat hij als pastoor met hoge waarschijnlijkheid reeds verloren heeft.

  Door juridische kunstgrepen zou hij misschien nog wel rechtelijk kunnen doorzetten, dat hij weer als pastoor over de Koepelkerk (overigens een bouwwerk, dat van z’n architectuur sterk aan nationaal-socialistische tijden herinnert en uit stedenbouwkundig aspect allang tot de grond afgeslepen diende te worden) mag heersen, echter als mens en parochiale herder heeft hij zichzelf schaakmat gezet!

  Met een serieus gebaar van oprechte spijt, had hij “zijn goede naam” (daar was of is het hem toch immers om te doen, nietwaar!) misschien nog in een ander of beter licht kunnen stellen.
  Echter met een boekdik verweerschrift van een advocaat en opmerkingen zoals “seksepietje, pieletje en etterbakken” heeft hij zich als – pastoor – voor altijd gediskwalificeerd.

  Opmerkingen in de stijl van “Hadden jullie (bedoelt zijn de lotgenoten van Bleyerheide) mij maar vroeger gevraagd, dan had ik jullie als insider over de achtergronden van het kindermisbruik in het jongenspensionaat kunnen inwijden” geven duidelijk blijk van een raar en eigengereid soort rechtvaardigheidsgevoel.

  Jammer voor diegene parochianen die met goede bedoelingen hem financieel steunden om voor een Amsterdamse advocaat te kunnen betalen. De parochie van de Koepelkerk had beter verdient als met zo’n, zoals mijn vader het zou noemen, extatische – Selfkicker – opgescheept te zitten.

 5. Jo, hier in Beek STOND ooit ook zo’n lelijk bouwwerk, die zie je sinds een paar weken ook niet meer staan.
  De laatste jaren worden die danszalen steeds goedkoper gebouwd 🙂
  En nu is het afgezet met “asbestlinten”

Reacties zijn gesloten.