Sexsomnia

Bleijerheide roomse jeugd
Bleijerheide roomse jeugd

Vijf dagen na de ‘bevrijde’ sluitingsdatum van het meldpunt blijft het onverkort druk. Hoewel ik mijn verleden niet meer die rol wil laten spelen door open liggende procedure wonden, stoot ik op pijnlijke verhalen, getuigenissen en andere onvolkomenheden. Verhalen die zijn blijven liggen, mensen die deels hun herinneringen kwijt zijn dan wel onbekend met hun eigen gevoelens, die ze moesten verloochenen.

Verbijsterend is de vrijspraak in Brussel voor priester die verklaarde dat als hij daadwerkelijk kinderen had misbruikt, dat onbewust tijdens zijn slaap moet zijn gebeurd. Hij verwees naar de aandoening ‘sexsomnia‘ waarbij een persoon gedurende zijn slaap seksuele handelingen verricht.

Nu weet Valentinus te Bleijerheide waarom hij jongetjes de broek naar beneden trok….kon niet zijn slaap vatten!

Hier in Nederland hebben wij het meegemaakt met pastoor

slaapzalen
slaapzalen

Schafraad. Er was sprake van een ander “feitencomplex” en een ander klager had te maken met “een persoonsverwisseling” , het seksueel misbruik had wel plaats gevonden, maar waarschijnlijk door iemand anders!!?? En de Belgische pedopriester is vrijgesproken, omdat hij seksuele handelingen in zijn slaap verrichtte. Welterusten kinderen.

Het wordt toch met de dag gekker!!!!!!