De staat wil ondanks scheiding….ook wat

SpeelplaatsVolgens de Belastingdienst van het Ministerie van Financiën is de compensatie die slachtoffers van seksueel misbruik krijgen geen inkomen in de zin van de Wet Inkomstenbelasting 2001. Dit geldt voor de vergoeding die het karakter heeft van smartengeld als ook voor de vergoedingen van uitgaven en voor de aanvullende compensatie voor verlies van arbeidsvermogen. Zijn de betalingen eenmaal ontvangen dan maken die deel uit van het vermogen en vallen de opbrengsten onder box 3.
Dit heeft het ministerie op 28 november 2011 geantwoord op vragen van twee mediators naar de fiscale aspecten van de compensatieregeling R.K.-kerk Nederland. In de reactie schrijft het ministerie verder dat vergoedingen voor uitgaven niet van invloed zijn op de persoonsgebonden aftrekposten en ook niet op de negatieve persoonsgebonden aftrekposten. Dat betekent dat de kosten die worden vergoed niet afgetrokken kunnen worden.
Tot slot wordt nog een opmerking gemaakt over de schenk- en erfbelasting. Als iemand na toekenning van een compensatie overlijdt, dan maakt de uitkering deel uit van het vermogen van de overledene en wordt betrokken in de erfbelasting over de nalatenschap. Wordt de uitkering echter toegekend aan de nabestaanden (artikel 6) dan is geen erfbelasting verschuldigd.
Huurtoeslag, bijstandsuitkering
Wat betreft de huurtoeslag en/of bijstandsuitkering, punten die door de Tweede Kamer aan de Staatssecretaris van Financiën zijn voorgelegd, blijkt uit de schriftelijke beantwoording (2012 Z03363) dat deze punten nog niet zijn opgelost.