Stuur ze naar internaat

Bus IAO Bleijerheide 3Jongeren die naar Syrië trekken, komen zonder uitzondering uit gezinnen waar de opvoeding problematisch verloopt. De Vilvoordse burgemeester Hans Bonte lanceert een oplossing: ‘Meer betaalbare internaten. Daar leren ze discipline, studeren én samenleven.’
De geschiedenis draait zich om in haar eigen graf. Velen zullen roepen ‘ja, internaat is goed voor deze opvoedkundige misere, echter wie achter de vier katholieke muren van internaat de gesel kennen van opgesloten zitten, zien spoken in bruine jurken verschijnen. Bovendien ben ik een beetje een geradicaliseerd type waar internaat heel destructief heeft uitgepakt hoe commissies ook proberen je verhaal te verdraaien in ‘kennelijke marihuana verslaving’, ze houden geen rekening met woede, angst en de schade die dit met zich meebracht. Zo interpreteer je lustig naar eigen belang in dienst van de kerk. Alle discipline die te maken heeft met onderdrukking, seksueel gerelateerd geweld bewerkstelligd het tegenovergestelde, laat een heel grote leegte achter in je ziel. Ja, huilende-baby-574x580bij het meldpunt en de Klac houden ze meer van huilende slachtoffers,  niet van recalcitrante types die oppositioneel ‘gestoord’ zijn. Nee, liever meegaande types die het wetenschappelijke rkk onderzoek herbevestigen. Het moment waarop je met de vuisten op tafel slaat en je verzet tegen de misselijk makende uitspraken / samenstellingen van sommige commissies dan ben je een subversief element waarmee men niet wil communiceren. Bekrompen als de bruinjurken uit mijn jeugd.