Trouw aan jezelf… dichter bij de aarde

Vele vrienden, mensen hebben het afgelopen jaar ons geholpen, bekritiseerd, en zijn tot de ontdekking gekomen dat wat wij echt willen is…veranderen. Niet de verandering die iedere politicus beloofd maar de verandering om jezelf trouw te blijven. Bij heel veel mensen die wij de afgelopen jaren hebben meegemaakt in onze strijd voor erkenning bleef die onderdrukte stem uit het verleden terug komen, steeds moest die afgestoft worden, en de kelen geschraapt, het gemoed gekeerd. Over verkeren gesproken, wij verkeren in een beslissende en donkere maand waarop het een en ander staat te gebeuren.

Op 6 December 11.05 u in het Gerechtsgebouw te Maastricht de uitspraak van de rechter over een voorlopig getuigenverhoor. Wij zijn er aanwezig en zullen in alle stilte en nederigheid de kelen schrapen; afstoffen die kinderjaren waarover men ons het hemd van het lijf heeft gevraagd. Genoeg misbruik / geweld, hiërarchische onderdrukking door een systeem dat van macht hield, en zoals onze regionale bisschop het verwoordde ‘ macht corrumpeert’. Mooi, laat deze zelfkennis in de praktijk worden gebracht, en niet steeds achteraf met excuses komen na weer nieuwe onthullingen of schokkende documenten die bij hem al decennia op het bureau lagen. Laat hem dit nu eens waar maken, en afstoffen die heilige purperwollen liturgische gewaden, uitleggen wat macht betekent. Laat de oude religie tot inkeer komen, een andere, door mensen beleefde spiritualiteit is wakker geworden. Bedank de atheïsten voor de naakte mens zonder God, dat je kunt bestaan als je trouw aan jezelf blijft. Laat de kinderen tot hun komen, de kinderen van toen, zij willen geen macht of beeldenstorm, alleen de beeldenstorm in hun hoofd beslechten, confrontatie en geen medicatie om de pijn te kalmeren.

De kerk heeft zijn plaats verloren, en niemand wil er flauwekul voor in de plaats, geen nep-goden of nep-conclusies, de waarheid voldoet. De week van Bulletje wilden wij eindigen met enkele nieuwe verhalen, maar ook deze checken wij eerst grondig voor wij ze publiceren. Het gaat immers om steunbewijs in de Lindenbergh voorstellen door de KNR / bisschoppen op het laatste moment geaccepteerd, wat natuurlijk niet wil zeggen dat wij eens zijn met de belachelijke compensaties voor hele levens die verwoest zijn.

Dan komt het Deetman eindrapport op 16 December en zoals wij aangekondigd hebben, gaan wij niet naar de ‘slachtofferdag’ op 17 December in Utrecht. We zijn genoeg geslachtofferd door de commissies, laat ze de daders maar eens aanpakken. Unaniem hebben wij gekozen om niet naar ‘old news’ te gaan luisteren, en beschouwen het als verloren energie. Wij hebben in verschillende samenstellingen aan de nodige Haagse tafels gezeten waar we zeker sympathieke mensen ontmoet hebben die zeer behulpzaam waren. Het grondbezwaar blijft dat het Deetman onderzoek een oneigenlijk huwelijk tussen kerk en staat voorstelt, met civiele verwijzingen in een canonieke pij waar het koord van de broeder je even met rust laat, slaan is uit den boze. Of beter het koord hangt er nog, het lijkt je te strelen, maar je voelt de woede van de kerk, onze wil is echter NIET gebroken.

Onze argumenten zijn duidelijk, helder, we hebben niet gezwegen of met honing zoete lippen de commissies bestookt. Het is belangrijk dat de discussie die op gang is gekomen door deze geestelijke en lichamelijk misbruik affaire die ongekend is in Nederland, ook leidt tot vooruitgang. Geen Wellink praatje bij het wel toegestane parlementaire verhoor, dat de krediet (systeem) crises niemand had zien aankomen. Nou meneer Wellink had iets vaker door de suburb gelopen, of de werkeloze ‘cijfers’ bestudeert bij de mensen thuis, dan had u het al twintig jaar geleden zien aankomen.

Ik kan niet duidelijk genoeg benadrukken dat de tachtigjarige man die vorige week uit Wassenaar belde nog een klacht gaat indienen, en hij heeft nog een steunbewijs uit onze archieven, ook. Dat is toch lachen en huilen ‘at the same time’. Ik groet u broeders en zusters de donkere dagen brengen licht in uw hart als u de systeem crises in het geloof, trouw blijft….aan u zelf.