De dogmatische Gregorius Universiteit en blz 777

Rom – Einen internationalen Kongress über sexuellen Missbrauch Minderjähriger durch Priester veranstaltet die päpstliche Universität Gregoriana Anfang 2012 in Rom. Vom 6. bis 9. Februar berichten Fachleute aus aller Welt vor rund 200 erwarteten Teilnehmern über ihre Erfahrungen mit der Betreuung von Opfern sowie über Möglichkeiten einer Vorbeugung und rechtlichen Ahndung solcher Fälle, wie der Vizerektor der Universität, Pater Hans Zollner SJ, in Rom ankündigte.
http://crisipina.blogspot.com/2011/05/ogorman-to-address-top-clerics-in-rome.html

In Rome, vlakbij het Vaticaan, in de pauselijke Universiteit Gregoriana ( van het Gregoriaans) organiseert men een internationaal congres over seksueel misbruik minderjarigen door priesters. Het bestraffen staat ook op de agenda, maar ook hoe kun je het voorkomen, en dat allemaal bekeken door vaklui. We worden steeds interessanter als studie object en heus de dag zal komen dat we gefileerd en wel, de RKK winkel uitvliegen als een essentiële les in het Christendom. De priester is een emotioneel nauwelijks ontwikkelde man die door zijn studie en de geloofs en ascetische eisen van devotie en overgave, niet zichzelf kent maar zichzelf in een harde confrontatie heeft leren kennen!

Een internationaal congres met ‘Fachleute’, hebben die niet hetzelfde probleem als clerici? Een veel te grote overgave aan hun vakgebied, een preoccupatie met feiten, een feiten dwang om de werkelijkheid  te vatten. ‘Er zijn honderdduizenden kinderen wereldwijd misbruikt door priesters’. In Nederland alleen al 20.000. Ga er maar vanuit dat het meer zijn. 40.000!

De vaklui bestaan die uit religieuzen, theologen, psychologen, ervaringsdeskundigen uit de Christelijke hoek, en omdat het zo vlak bij het Vaticaan is  komt de baas even binnenwandelen? Hoort hij al die meningen aan en stemmen zoals hij ook de stemmen van de kinderen van pastoor Hullerman hoorde die in het Beierse stadje Bad Told zijn gang kon gaan, en waarom Ratzinger toen niks ondernam. Komt ter sprake tijdens het congres aan de päpstliche Universität Gregoriana? Absoluut. Hoe de hele kerk ervan af wist. Hoe zij dit probleem maar niet kunnen, of beter, niet willen oplossen. Komt aan de orde, door de vaklui, Christelijke deskundigen. Gaat u maar slapen!

 

Bleijerheide 1913 pagina 777

In 1913 werden er regels opgesteld in klooster St Maria ter Engelen jongens internaat te Bleijerheide, een beetje verwijfde naam voor een broeder congregatie, maar goed, in 1913 werden regels opgesteld te lezen in het Deetman rapport op pagina 777.

De spreekkamers, de klassen, werkplaatsen en alle vertrekken die toegankelijk zijn voor leerlingen moeten voorzien zijn van deuren met doorzichtige ruiten, zodat buiten te zien is wat binnen gebeurt.

Ik heb er drie jaar gezeten, glazen ruiten, alleen die klapdeur waar jongetjes door heen vlogen, waren van glas. Er door heen kijken is nog steeds een probleem want nu in 2012 bestaan er geen data steunbewijzen, archieven, juist van dit internaat. Hoe kijken wij van buiten naar binnen, niet het sterkste punt van katholieke glasnost (openheid) echter bisschop Wiertz weet (niet) van pastoor Jan S. terwijl Wim opstijgt tot kardinaal. Het meldpunt in paniek om de Bleijerheide afvoerput schoon te houden. Het Meldpunt blijft onduidelijk hoe zij DATAGATE, het verdwijnen van steunbewijs, aan ons gaan uitleggen. Ze willen het ons vertellen door de telefoon, maar dat is vals en maakt de verdenking alleen maar groter dat het meldpunt niet graag iets op papier vastlegt waar zij later spijt van heeft. Het meldpunt heeft iets te verbergen! Graag willen wij weten in hoeverre anderen met hun steunbewijzen, wordt omgegaan. Zijn daar ook ‘no matches’, verdwijnen namen die opgegeven zijn bij uw juridische adviseur? Wordt er al ‘gematched’ bij de juridische adviseurs en zijn die ‘matches’ dan voorhanden? Wat adviseert hij u als onafhankelijke koorknaap? Brenninkmeijer maak nu eens duidelijk hoe die steunbewijzen kunnen verdwijnen. Beetje tempo graag 1913 is a long long time ago.

One thought to “De dogmatische Gregorius Universiteit en blz 777”

Reacties zijn gesloten.