Wie heeft de macht

Voor ik inga op de interne machtsverhoudingen zoals die in katholieke omgangsnormen zijn vervat in zwijgplicht / crimen sollicitationis en andere beperkingen zoals de zelfverloochening en het celibaat, moet iets van mijn hart. Rechtspsycholoog van Koppen wijst in zijn Schafraad rapport op COLLABORATIVE STORYTELLING zoals die zou hebben plaats gevonden door de klaagschriften (allen in diezelfde maand januari 2012) in te dienen. Grotere wetenschappelijke kul geeft het niet daar de verhalen over het internaat door de toen nog drie klagers allen veel eerder zijn opgeschreven, los van elkaar en zonder collaboratie mijnerzijds om namen door te spelen. Er zitten maanden tussen, en een klager heeft zijn verhaal op 25 Mei 2011 al bij Deetman verteld met de handtekening van Deetman onder de notulen is in ons bezit.

Deetmans ‘Daders meldt u’ oproep stond toen groot in de media maar we dachten, ‘ja Deetman kan pas met al zijn bevindingen naar buiten komen als het rapport  klaar is’…..December 2011 eindelijk het rapport:  en niets terug te vinden over deze melding, telde deze niet mee? De passages over de franciscanen Bleijerheide hebben we een volle dag over gedaan om iets te vinden. Moesten er ‘bewijzen’ komen, nee de mea culpa jongens en meisjes werden al tijden geëxcommuniceerd en dat wilde men zo houden. Toen hebben wij actie ondernomen. We treden naar buiten.

Van Koppen verward de verhalen, de story met het indienen van een klaagschrift. De story’s waren allang verteld. Wij waren het begin dit jaar met elkaar eens om eindelijk de strijd aan te binden door klachten in te dienen, wij voelden ons belazert en nu in het bijzonder onterecht gewraakt door deze wetenschappelijke desinteresse, en het feit dat van Koppen geen woord met de betrokkenen, de klagers heeft gewisseld. Een duidelijke zaak voor het medisch tuchtcollege. Wat leert hij zijn studenten? Dat je niet met klagers / cliënten moet spreken???

Wie heeft de macht?

Wanneer we Bert Smeets en de klagers de macht geven, is mijn situatie verloren.

Zij zullen gesteund door de publieke opininie mij met pek overladen en dwingen te vertrekken ook als de commissie door hun ongegrondverklaring zonder schuld achten.

De bisschop zullen ze ook aanpakken. Bert Smeets heeft al eens gezegd dat mgr. Wiertz weg moet.
We moeten niet alleen zoeken naar ontkrachting van de verwijten van de klagers, Bisschop en de commissie moeten bepalen wie de macht heeft.
Via persberichten van bisdom kan veel macht worden teruggehaald.
Het bisdom kan krachtig laten zien dat ik van onbesproken gedrag ben en dat vier onvolwassen mannen mij wel (tijdelijk) mijn goede naam kunnen afnemen maar de bisschop heeft meer macht”

Pastoor Jan Schafraad

Deze opmerkelijke brief werd door meneer pastoor geschreven naar aanleiding van zijn schorsing of beter het op non-actief stellen in zijn Koepelkerk. Onze sympathieke piano broeder die tegen geweld en met regelmatig overleg op zijn kamer, jongens de weg van het geweldloze geloof in Jezus Christus onderwees. Schafraad bedoelt het goed en juist: We moeten niet alleen zoeken naar ontkrachting van de verwijten van de klagers, Bisschop en de commissie moeten bepalen wie de macht heeft.

Niet alleen?? Wat bedoelt Schafraad hier precies mee? In 1972 werd hij ontslagen op internaat Bleijerheide wegens onenigheid over de te voeren moderne didactische opvattingen van hem broeder Eymard, alias Jan Schafraad. Er werd een enquête gehouden onder de leerlingen en daar werd het buitensporige geweld, veel fysiek geweld door de mede-broeders van Eymard toegegeven, behalve hij, Eymard, werd niet een keer genoemd. Broeder Alphons was een van die gewelddadige types die verder tegenwoordig zegt nooit extreem geweld gebruikt te hebben maar die liegt zich de hel in.

Eymard / Schafraad daar tegen wordt gelauwerd door de samensteller van het onderzoek Charles Rutten in deze brief aan van Koppen. ‘Schafraad wilde de jongens zonder geweld opvoeden’, aldus Rutten. Wel werd Rutten duidelijk dat er problemen waren met seksueel misbruik door de ziekenbroeder die al vaker is genoemd: Bulletje ofwel broeder Monulphus.

Rutten blijkt echter niet meer te beschikken over het rapport maar…..misschien heeft het bisdom Roermond of de armen broeders Franciscanen het rapport nog?? ‘Het rapport Rutten is ook bijzonder’ gaat van Koppen verder, ‘omdat uit het verslag blijkt dat er in die tijd aandacht was voor het seksuele misbruik. Nogmaals Bulletje wordt expliciet genoemd.

Nu uit het rapport Rutten blijkt dat er toen wel degelijk seksueel misbruik werd gezien en gesignaleerd, is het van belang om te onderzoeken of Schafraad voorkomt in het geheime archief van het bisdom Roermond, de congregatie arme brüder Franciscus, Bleijerheide, Düsseldorf, Ohio of Aken. De commissie Deetman merkt in het bijzonder op dat in het bisdom Roermond het geheim archief nog compleet is.

‘Niet alleen naar de ontkrachting van de verwijten zoeken’, schrijft Schafraad cryptisch, gebruik uw macht Kerkradenaar bisschop Wiertz anders wordt u meegezogen in het achterhouden van strafbare feiten dat in uw geheel intact zijnde archief opgeslagen ligt, u veel meer wist dan u in de pers verklaart heeft. Uw molenstenen komen dan om uw eigen nek te hangen. En Schafraad onderneemt ondertussen niets naar deze archieven, dit zogenaamde pro Schaffiaanse onderzoek zelfs niet na veel aandringen van zijn spindokter dhr Appels naar dit onderzoek uit 1972. Een cordon sanitair rond de muren van Bleijerheide. Volgens van Koppen is het zeer waarschijnlijk dat de naam van Schafraad daarin voorkomt! 

14 gedachten over “Wie heeft de macht”

 1. oei, oei, oei.
  Voordat straks een of andere advocaat meent te moeten proberen wat eerder met een soep-opscheplepel niet lukte

  Tenslotte leeft (naar ik aanneem) de man nog wel, dus wie weet….
  maar iedere advocaat die een het wil proberen mij op basis hiervan aan te klagen, make my day!

  Voor anderen: ter informatie hierboven is in mijn reactie het woord paar weggevallen

  Waarmee ik de betreffende (ex?) onderwijzer dus een paar jaar terug sprak.

  En daarmee nogmaals dank je wel, René. Voor jouw opmerkingen en mijn tranen. En daarmee MCU voor die geboden gelegenheid. Die tranen waren én zijn me inderdaad lief. Ik was en ben blij met het hebben mogen en kunnen lezen van René’s opmerking.

  En laat mij dan maar een fout maken in wat ik een paar minuten daarna kon schrijven.
  Mijn vrijheid van 2012.
  internetcommunicatie.

 2. Waar ik met jou en anderen heel hard op hoop is dat er ooit een werkelijk onderzoek naar dat bedreven geweld plaats zal vinden. (niet dat smoelen-verhaal van nu dus ) en laat daar dan in vredesnaam de meest kwetsbare kinderen , de gehandicapten kinderen in die (rk??) kinderbeschermingsinternaten de prioriteit krijgen die nodig is.
  Ook de rest, maar vooral zij.

  Die kinderen zaten niet alleen in gespecialiseerde tehuizen. Daarvoor was er geen of veel te weinig differentiatie.
  Wanneer ik het geweld ken wat ik persoonlijk heb ervaren op mij en mijn jongere broertje – een van de Voorzienigheids variaties op het bekende bedplas verhaal bestond uit het je oudere zusje van een etage hoger erbij halen wanneer de betreffende non je dwars door de dankzij het formaat daartoe heel geschikte instituut- wasbakken heen sloeg – wordt ik nog steeds en ik hoop dat altijd blijven ook!! hondsberoerd van wat er met die meest kwetsbare kinderen is gebeurd, het -ook- willekeurig geweld van onberekenbare gestoorden “opvoeders”, het geraffineerd geweld van de
  wél berkenbaren

  En reken maar dat iedereen, ook het overige personeel ervan wist.

  Ik sprak een jaar terug een leerkracht van onze internaatsschool in Driehuis, mijn 2e van die zelfde De Voorzienigheid (ik zat eerder in het moederhuis in Amsterdam).
  Ik hoop dat ik die man de komende 10 jaar niet terug zal zien…
  ik vrees dat ik dan geen dame met hooggehakte schoentjes en hoedjes met pompoentjes en een jurkje van zij zal zijn.
  De man vertelde hoe kinderen bij hem in klas – hij was er niet zo lang – een of andere disproportionele woede aanval konden krijgen. Waarvoor zoveel man (vrouw !!) personeel nodig was om dat kind weer onder controle te krijgen.

  Hoewel ik dit verhaal zeker niet kende, waarschijnlijk zat ik toen al op “mijn buitenschool” wist ik, zonder dat hij de naam noemde of ik die wenste te weten wie dat zal zijn geweest.

  Maar die 10 jaar die man niet tegen komen – en die zijn nog lang om! – is om de manier waarop en dat wat hij vertelde. Zijn verongelijkt zijn…alsof hij het slachtoffer was geweest.
  Het betreffende kind verdween zoals hij vertelde een aantal dagen van de internaatschool, tot “het bijgeslapen” was…

  Hij begreep kennelijk niets van mijn vraag: ben je in die dagen wel ’s gaan kijken of bij dat kind langs geweest? en liet merken dat toch wel knap onnozel te vinden…. daar lag zijn taak toch niet?? Het waren waarschijnlijk zo’n stap of 40 van de deur van de school over de speelplaats heen naar de ingang van het kinderhuis gedeelte in het complex….

  Maar die 40 stappen waren (en da’s geen uitspraak van 50 jr terug!!) zijn taak niet… Die 40 stappen waren meer dan het kind (en de klas – en/of groepsgenoten er omheen ) waard was.
  Hij had meer van dergelijke verhalen. De man heeft erg geleden…. onder kinderen én onderwijsnon(nen).

  Zoals een collega van hem haar lijdensverhaal graag rondtettert via het internet op scholensites waar ze later is gaan werken…
  (om dan helemaal niet eens te beginnen aan de haast inpandige pater en diens lijden, maar gelukkig heeft ook hij een ridderorde gekregen en of ik dat wel wist…..).

  Geen van hen was, naar mijn idee en herinnering gehandicapt en behalve van de bank afhankelijk, wél allemaal betrokken bij en op dat geweld.
  En maar wat willig toen ik ze opbelde om daar uitgebreid over te vertellen…
  maar dat was natuurlijk in het pre-Deetman /Samson tijdperk, toen zij nog slachtoffers waren.

  Allemaal in schaamteloos gebral met hun verhalen de vooronderstelde almacht van de nonnen erkennend! Here God, wat hebben ze geleden….

  (Zoals ik de verhalen (en giechels naast boosheid) ook van lekenleidsters (Driehuis) kreeg en de verhoudingen leerden snappen
  En dat zal overal zo zijn )

 3. Dank je wel, René. Het is bijzonder voor me wat je hier schrijft, de stromende tranen die je ermee organiseert zijn me lief. Ik ken de wervels van en de opvoedkundige soep-op-scheplepels in mijn nek en de gevolgen ervan.
  Dank je wel, joh.

 4. Beste mensen het geweld dat op de lagere scholen en later op het pensionaat door de leiding en de leraren werden uitgeoefend op weerlose kinderen was overal het zelfde en werd ook door de bisdommen gedoogd.
  Het probleem was dat je nergens je verhaal kwijt kon, of waar je het wel opbiechte kreeg ook weer een pak slaag. Ik heb op een gegeven moment mijn gedachten kronkel gekregen door gewoon elke dag iets uit te vreten dan hadden ze een reden om te slaan. Allen bij terugkomst in de maatschapij ben je op die maniier ook verkeert bezig en word je door de rechtbank op je foute gedrag gewezen en ga je de nor in. Ik heb het geluk gehad dat er een meisje rond liep die iets in mij zag en mij weer na jaren op de rails heeft gekregen.Ik weet dat er veel zijn die ook ontspoort zijn en noeit het geluk hebben gehad om een nieuwe start te maken. Het gewel zo willekeurig dat toen werd toegepast heef heel veel jongens en ook meisjes een mizerabel gegeven.
  Mijn mening is dat hier ook naar gekeken moet worden want ook al ben je van de meeste klachten en gewoontes bevrijd normaal word het nooit meer ,ik zit nog altijd met de rug tegen de muur zodat ik van achteren beschemd ben voor een onverhoedse aanval van een of andere idioot die zonder reden jou een pak slaag geeft.

 5. Nu pas begrijp ik het!!!

  Wat ik niet begrijp is dat Deetman deze conclusie niet heeft getrokken!!

  Denk nu dat het hele onderzoek over moet. Wie weet kan dan ook het psychisch en gesstelijk geweld tegen die arme broeders worden meegenomen!!

  Wat een leed!!

 6. Ook met het bovenstaande door jou geschrevene ben ik het eens haha!! Het lichamelijk geweld buiten beschouwing laten is te gek voor woorden. Ook lichamelijk geweld heeft zijn sporen bij kinderen nagelaten. En dan heb ik het nog maar niet over het gegeven dat lichamelijk geweld vaak de voorbode was van seksueel misbruik!! Te walgelijk voor woorden!!

  Door MCU is bij de bijeenkomsten van de commissie Deetman geknokt voor het niet buiten beschouwing laten van lichamelijk geweld. Helaas kregen we nauwelijks bijval. Klokk kregen we al helemaal niet mee. Pas in een veel later stadium, na de uitkomst van de Deetman rapportage, begon Klokk ineens het lichamelijk geweld te benoemen. Toen was het helaas te laat!!

  Des te wranger dat nu Deetman 2 (en terecht) wel het lichamelijk geweld meeneemt.

  Ik begrijp je frustratie heel goed, het niet meenemen van lichamelijk en niet te vergeten psychisch geweld heeft ook bij MCU veel frustratie veroorzaakt!!

  Ook begrijp ik je frustratie dat Gerry Schobben er mee weg lijkt te komen. Toch zal hij een keer bij zijn “hoogste baas” verantwoording af moeten leggen. Ik weet zeker dat hij er bij die baas niet mee weg komt. En dat geldt voor al degenen die zich aan die smeerlapperij hebben schuldig gemaakt.

  Dus heb geduld!!!!!!!

 7. “Broeder Alphons was een van die gewelddadige types die verder tegenwoordig zegt nooit extreem geweld gebruikt te hebben maar die liegt zich de hel in.” Aldus Bert Smeets van Mea Culpa.

  Broeder Alphons, allias Gerry schobben, was buitensporig gewelddadig. Zonder een duidelijke aanleiding kon hij ineens iemand tegen de vlakte slaan, wierp zich dan over het slachtoffer heen en begon, bewust zoekend naar het gezicht, ongelooflijk hard en langdurig met zijn vuisten op iemand in te slaan. De naam, ik noem zijn initialen R.v.K. uit M.,van dit voorval kan ik aan hem bekend maken. Het slachtoffer kon zich dan bebloed melden bij de ziekenbroeder “bulletje”die inmiddels alom bekend staat (ook bij de klachtencommissie) als pedosexueel.
  Of het verhaal van een leerling die totaal onverwacht van achteruit vol met een vuist in zijn gezicht wordt geslagen. Nadat hij Alphons aankijkt en vraagt naar de reden zegt deze zonder excuses dat hij zich in de persoon heeft vergist.
  Of de verhalen van een grote sleutelbos die als een ongeleid projectiel naar iemands hoofd werd gegooid.
  De katholieke kerk is zo slim geweest om het lichamelijk geweld buiten de onderzoekopdracht van de klachtencommissie te houden. “In die tijd werd nu eenmaal sneller een tik uitgedeeld” is het argument.
  Men heeft dan ook duidelijk geen weet van de ernst van het mishandelen en impact die dat heeft gehad op de ontwikkelingen van pubers na een verblijf van 4 jaren in een dergelijk regime. Het creëerde in ieder geval een fantastisch klimaat om het sexueel misbruik te kunnen laten plaatsvinden.
  Tot nu komt hij hiermee weg toch zal ik hem tot zijn dood blijven voorhouden wat voor een slecht mens hij is (geweest). Ik begrijp dat hij nog altijd met kinderen werkt; ik hoop dat zijn superieuren weten met wie ze van doen hebben.

  1. Ook ik heb op de slaapzaal van broeder Alphons geslapen. Met regelmaat heb ik te maken gehad met zijn agressie. Hij had ook zijn lievelingetjes en ik heb gezien dat er met bijna dagelijks regelmaat een jongen genaamd A door hem werd meegenomen naar zijn chambrette. Wat daar gebeurde weet ik uiteraard niet. Wat ik wel weet is dat er “vreemde” geluiden uit die kamer kwamen.

   Dat deze man nog steeds met kinderen werkt is voor mij een raadsel!!

 8. Beste Haha,

  Ben het helemaal eens met hetgeen u hierboven hebt geschreven.

  Nog een ding wil ik toevoegen:

  het onrecht aan de kinderen aangedaan is nooit meer goed te maken. En vergeet daarbij niet wat de partners van die kinderen hebben meegemaakt!!

  De ellende aangedaan aan de kinderen van weleer heeft ook ellende veroorzaakt bij de partners en aan hun kinderen!!

  Het komt er dus op neer dat het gevolgen heeft gehad voor complete gezinnen!!

 9. Ik ken maar al te goed de bedompte benauwde en beklemmende sfeer waarin het misbruik plaats vond.
  Door het gewelddadig optreden lag de weg voor de broeders helemaal open om je in een verveeld of juist hitsig moment aan een kind te vergrijpen. Het misbruikte kind kon in het volkomen gesloten systeem nergens naar toe; ook thuis durfde men de katholieke kerk niet aan te vallen.
  De broeders die nu nog leven en zowel het geweld als het misbruik ontkennen zijn aartsleugenaars die niet waardig zijn zich nog te laten voorstaan om leider te zijn in hun kerk.
  De blinde gelovigen die achter hun sektarische leider willen aanlopen moeten de ogen worden geopend.
  Ik hoop dat het bisdom in ziet dat men geen enkele twijfel meer in de kerk mag laten hangen; men is aan zichzelf verplicht de rotte appels op te ruimen en volledig schoon schip te maken.
  We mogen de schade die door het pensionaat en haar leiders deze kinderen is aangedaan nooit bagatelliseren c.q. vergeten; en zeker niet met leugens en chantage de waarheid proberen te verdoezelen.

 10. Schreef Schafraad niet ook aan de bisschop:
  “We kunnnen Bert Smeets en zijn medeklagers toch niet laten winnen, toon uw macht!”

Reacties zijn gesloten.