Zak geld

money duckHallo, we zijn er weer, even problemen met de domein naam, u weet van alle kanten wordt er in uw beurs getast…als je maar betaald!

Over betalen gesproken we kregen heel leuke reacties: ‘ik dacht dat jij er met een flinke zak geld vandoor was, na al die procedures en compensaties van de RKK‘?

Antwoord: ‘nee, hoor de meeste van ons ‘engelen jongens’ hebben nog geen cent gezien. Ik ben nog steeds in behandeling bij commissie, en een groot aantal van ons doen verwoede pogingen om aan te tonen dat ze wel degelijk schade hebben geleden door veel geweld als misbruik. We hebben het dan over de hoogste categorie (5) waarin je moet aantonen vermogensschade te hebben geleden. Eenzijdige bedoeling want de kerk, Vaticaan, geeft geen openheid over de vele misbruik zaken onlangs gevraagd door de VN commissie rechten van het kind. Die kant van de doofpot blijft vooralsnog gesloten.

One thought to “Zak geld”

 1. In een klacht over leden van de congregatie S.C.J. (Internaat Huize St. Joseph in Cadier en Keer (Voormalig Heer) heeft een slachtoffer reeds een vergoeding bewerkt (cat.4). Nu vordert hij een schadevergoeding die, als ik de nieuwsberichten mag geloven, in de tonnen zal lopen.
  Voor de duidelijkheid het art.5 uit de compensatieregeling van 30-08-2012;

  Artikel 5: Er bestaan vijf categorieën van financiële compensatie:
  1. in geval van seksueel getinte handelingen of uitlatingen waardoor de lichamelijke of geestelijke integriteit werd geschonden, anders dan handelingen bedoeld in de hierna volgende categorieën: compensatie tot € 5.000;
  2. in geval van betasting van intieme delen: compensatie van € 7.500;
  3. in geval van een langere periode van betasting van intieme delen, afhankelijk van frequentie, zwaarte en bijkomende omstandigheden: compensatie tussen € 10.000 en € 20.000;
  4. in geval van eenmalige tot enkele malen verkrachting: compensatie van € 25.000;
  5. in uitzonderlijke gevallen van seksueel misbruik of in gevallen bedoeld in categorieën 3 en 4 waarin de vermogensschade van de aanvrager door het seksueel misbruik substantieel is en het causaal verband tussen het seksueel misbruik en die schade niet aan gerede twijfel onderhevig is: compensatie tot een maximum van € 100.000.

  Er is reeds door deskundigen aangetoond dat zijn invaliditeit in direct verband staat met zijn verleden.
  Zijn verlies van inkomsten is op basis van zijn latere universitaire opleiding enorm te noemen.
  Ik heb goede hoop dat hij verlies van inkomsten vergoed krijgt.

  Met dit schrijven wil ik duidelijk maken dat uitspraken alleen geen hout snijden, een gedegen professionele basis waarop je klacht is gebaseerd is onmisbaar.

  Als begeleider van een klager ben ik als deskundige van het voormalige internaat Huize St. Joseph aanwezig geweest bij een zitting van de klachten commissie van het Meldpunt seksueel misbruik RKK in Utrecht.
  Ik durf en mag hier schrijven dat mijn ervaring schokkend is. De behandeling van slachtoffers. De mondsnoeren van mij als deskundige en het ongeneerd rondgraaien in mijn documenten en administratie zodra ik even de zaal had verlaten door de voorzitter mevr. mr. C.C. de Rijke-Maas is meer dan onbeschoft.
  Op mijn klacht daarover wordt ik doorverwezen naar de klachtencommissie van de klachtencommissie.

  Een zeer onbeleefde oud rechter mevr. mr. C.C. de Rijke-Maas die achterbaks in eigendommen van anderen laat graaien, een priester van het bisdom Utrecht die dat toelaat en een raadslid van de gemeente Dordrecht, oud medewerker van het ministerie van Justitie die dit alles schijnbaar normaal vind.
  Dit drietal zou dan een respectabel tribunaal moeten vormen maar in daad is het een bij elkaar geraapt geldgraaiend zooitje ongeregeld.
  Vier klachten op een dag van een en dezelfde klager betekend meer dan 6 uur oponthoud tijdens en tussen de zittingen in een toegewezen magazijn of buiten in de regen onder het dak van de fietsenstalling zonder pauze.
  Eerst op een schriftelijke klacht heeft men beterschap beloofd, kontroleren kan ik dat niet.

  Over de reactie van Bert aangaande de tijdeijke “Down” van zijn site wil ik het volgende zeggen.

  Mij is gebleken dat vergoedingen worden uitbetaald in een “Finale kwijting”
  In internet is de volgende verklaring te lezen,

  “Met finale kwijting wordt de wederzijdse afspraak bedoeld om niet meer op de zaak terug te komen. U zet als het ware samen met de tegenpartij een dikke streep onder de zaak.
  Als partijen elkaar aan het slot van een schaderegeling over en weer ‘finale kwijting’ verlenen dan wordt dat opgenomen in een vaststellingsovereenkomst. Alleen als er sprake is van bedrog of in andere zeer uitzonderlijke omstandigheden kunt u nog op de zaak terugkomen.
  Het moment van kwijting valt vaak samen met betaling van de definitieve schade-uitkering door de aansprakelijke partij. U moet op dat moment dus goed bedenken of de tijd wel rijp is voor een definitieve regeling van uw schade.”

  Of klagers bij een schadevegoeding een Finale kwijting ondertekenen is aannemelijk. Mij ontgaat evenwel het zwijgen van slachtoffers die reeds een vergoeding hebben gekregen.
  Wordt de vergoeding in een finale kwijting overeenkomst gezien als schadevergoeding of wordt hier ook zwijgplicht opgelegd om getuigenverklaringen aan anderen te vermijden?
  Dat laatste lijkt mij het geval te zijn.

  Mocht iemand een finale kwijting hebben onderschreven, zou ik daar graag eens een kopie van willen zien.
  Ik neem aan als een bedrag van meer dan 20.000 € wordt uitgekeerd er iets wordt ondertekend.

  Mensen die dus bij de commissie in Utrecht zijn geweest en aansluitend uit internet verdwijnen laden onmiddelijk een verdacht op zich. Zo is dat natuurlijk ook met ûs Bertje 😉

  Maar ik heb de Registrar van Bert zijn homepage nagekeken in internet en deze stond inderdaad op “hold” en niet op “deleted”. Dus Bert ik ben blij dat je weer terug bent.

  Mochten klagers van het voormalige internaat Huize St. Joseph ondersteuning nodig hebben in Utrecht ga dan naar http://www.volh.nl en schrijf een mailtje naar mij.

Reacties zijn gesloten.