Zwarte Doofpot knallers

25111975 Meerssenhoven Adelbert en Mona Lisa De Telegraaf‘U stopte de Mona Lisa vijf mille toe, nietwaar’, vroeg de president? ‘Ook stopte u haar voor 2 mille aan sigaretten en drank toe. Is het niet zo’?

Adelbertus, de gewezen overste ontkende het niet in 1975 ‘maar dat was voor 1967 en de dagvaarding gaat alleen over dingen na 1967‘. Toegeven maar dan een beetje, niet helemaal, er onderuit kruipen, de arme broeders Franciscanen konden het allemaal velen want de geldstromen van ministerie van justitie en kinderbescherming werden met Gods hand binnen gehaald. Bovendien ging het onderzoek niet van 1962 tot 1973? Exploitatiekosten werden overdreven, mensen op loonlijsten die niet bestaan, persoonsverwisselingen alom op het jongenspensionaat. En nu komt het: ‘ER IS VEEL MEER GEBEURD DAN IN DE DAGVAARDING STAAT‘, aldus mr Ek.

De heren voerden kosten voor de viering van het Sinterklaasfeest op, terwijl de leerlingen allen in die kosten hadden bijgedragen’. Dit nieuws is ondertekende bekend, in die zin dat enkele Engelen jongens van Bleijerheide me in 2010 over aanspraken.

In 1976 kocht meester oplichter Jan T, een Duitser die zich in Nederland vestigde, op papier voor 1 miljoen kasteel Meersenhoven (Meerssen) van de broeders Franciscanen. In het artikel van de Telegraaf leest u dat Adelbertus buiten overste van de broeders te Bleijerheide, ook voorzitter school Heilige Franciscus, het opvoedingstehuis Meerssenhoven met 140 debielen zoals Adelbertus verdediger mr J Duynstee benadrukte, had altijd al een zwart potje bestaan???? Dat zijn salaris aan de congregatie verviel en dat broeder Adelbertus bevoegd was om financiële handelingen voor de school NAMENS DE CONGREGATIE te verrichten. De arme broeders Franciscus een criminele congregatie met aan het hoofd Adelbertus en zijn Akense dekmantel broeders, Ignatius (later overste en nog later pleegde hij zelfmoord) die tekende alles wat geld opbracht zonder vragen te stellen, zij hadden vertrouwensposities in de betrokken organisaties zoals boven genoemd. Zij schaften iedere accounts controle van buiten af, en is net als de muren rond dit internaat symbolisch voor een dikke streep door de waarheid, een inktzwarte doofpot. Er ligt nog geld (te wachten) bij de stichting erfgoed Bleijerheide met Werner als voorzitter en twee adressen in Nederland.

13091976 oplichter en 1 miljoen